İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8
2022 Vize Sorualrı 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
1-Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar
2-Düzenleme Faaliyetleri ve Düzenleyici Kurumlar
3-Borsalar
4-Sermaye Piyasası Kurumları
5-Sermaye Piyasası Araçları
6-Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma
7-Bankalar ve İşlevleri
8-Ulusararası Para ve Sermaye Piyasaları
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Ünite -1
Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar

Ekonomik birimlerin sahip olduğu tüm kaynaklar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A. Hazine
B. Yatırım
C. Servet
D. Tasarruf
E. Mevduat

Cevap : C. Servet

Bir finansal sistemde en fazla fon talep eden birim aşağıdakilerden hangisidir?

A. İşletmeler
B. Devlet
C. Yabancılar
D. Bireyler
E. Hükümetler

Cevap : A. İşletmeler

Aşağıdakilerden hangisi sıcak para olarak ifade edilen yatırımdır?

A. Faiz yatırımı
B. Doğrudan yatırım
C. Kar yatırımı
D. Portföy yatırımı
E. Aracısız yatırım

Cevap : D. Portföy yatırımı

Aşağıdakilerden hangisi etkin bir piyasada geçerli değildir?

A. Çok sayıda alıcı vardır
B. Az sayıda satıcı vardır
C. Bilgi hızlı yayılır
D. Fiyatlar tüm bilgileri yansıtır
E. Bilgi herkese ulaşır

Cevap : B. Az sayıda satıcı vardır

Ülkemizde devlet tahvilleri en az kaç yıl vadeli olmak zorundadır?

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
E. 1

Cevap : E. 1

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki organize piyasalardan değildir?

A. TCMB Açık Piyasa
B. Bankalararası Döviz Piyasası
C. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası
D. İstanbul Altın Piyasası
E. VOB Vadeli İşlemler Piyasası

Cevap : B. Bankalararası Döviz Piyasası

Yatırım bankalarının halka arz edilen menkul kıymetlerin tümü satılamadığında, kalanı satın almayı üstlenmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A. Broker aracılığı
B. Dealer aracılığı
C. Yüklenim aracılığı
D. Maliyetli aracılık
E. En iyi gayret aracılığı

Cevap : C. Yüklenim aracılığı

Fonların riski yüksek, getirisi düşük yatırımların finanse edilmesinde kullanılması aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ters seçim
B. Ahlaki riziko
C. Asimetrik bilgi
D. İşlem maliyeti
E. Bilgi maliyeti

Cevap : A. Ters seçim

Aşağıdakilerden hangisi kişilerden katılmabelgeleri karşılığında toplanan paralarla sermaye piyasası araçlarından ve kıymetli madenlerden oluşan portföyü işletmek üzere oluşturulan mal varlığıdır?

A. Portföy şirketi
B. Yatırım ortaklığı
C. Risk sermayesi
D. Factoring şirketi
E. Yatırım fonu

Cevap : E. Yatırım fonu

Nominal faiz oranı % 18 olduğuna göre beklenen enflasyonun % 12 olması durumunda beklenen reel getiri ne kadar olacaktır?

A. %6.85
B. %6.25
C. %6
D. %5.36
E. %4.65

Cevap : D. %5.36

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Ünite -2
Düzenleme Faaliyetleri ve Düzenleyici Kurumlar

Ekonomik düzenlemelerin ilk ortaya çıkışını aşağıdaki tarihlerden hangisine kadar götürebilmekteyiz?

A. 1870’lere
B. 1900’lere
C. 1950’lere
D. 1980’lere
E. 2000’lere

Cevap : A. 1870’lere

Aşağıdakilerden hangisi finans sektörlerinin düzenlenmesinin nedenlerinden birisi değildir?

A. Dışsallıklar
B. Ahlâki Çöküntü
C. Sistemin Kilitlenmesi
D. Piyasa Yetersizlikleri ve Başarısızlıkları
E. İşlem hacmi

Cevap : E. İşlem hacmi

Belirli bir işleme taraf olanların dışındakilerin bu işlem nedeniyle etkilenmeleri anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Dışsallık
B. Ahlâki Çöküntü
C. Sistemin Kilitlenmesi
D. Piyasa Yetersizlikleri ve Başarısızlıkları
E. İşlem hacmi

Cevap : A. Dışsallık

Aşağıdakilerden hangisi finans piyasalarının ve kurumlarının düzenlenmesini gerekli kılan piyasalarda bulunan yetersizliklerden birisidir?

A. Dışsallık
B. Ahlâki Çöküntü
C. Sistemin Kilitlenmesi
D. Bilgi Asimetrisi
E. İşlem hacmi

Cevap : D. Bilgi Asimetrisi

Aşağıdakilerden hangisi finans piyasalarının ve kurumlarının düzenlenmesini gerekli kılan piyasalarda bulunan yetersizliklerden birisidir?

A. Dışsallık
B. Ahlâki Çöküntü
C. Sistemin Kilitlenmesi
D. Asil – vekil problemleri
E. İşlem hacmi

Cevap : D. Asil – vekil problemleri

Finans kurumlarının, bir düzenleyici kurumun bulunmadığı durumda kısa vadeli avantaj sağlamak amacıyla yatırımcıların çıkarlarının aleyhine davranışlar sergilemesi aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurur?

A. Dışsallık
B. Ahlâki Çöküntü
C. Sistemin Kilitlenmesi
D. Asil – vekil problemleri
E. Sistemin Kilitlenmesi

Cevap : E. Sistemin Kilitlenmesi

Finansal kurumlar devletin sağladığı güvenlik önlemlerini kötüye kullandıklarında ortaya çıkan durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlamaktadır?

A. Dışsallık
B. Ahlâki Çöküntü
C. Sistemin Kilitlenmesi
D. Asil – vekil problemleri
E. Sistemin Kilitlenmesi

Cevap : B. Ahlâki Çöküntü

Mevduata tam güvence sağlanmasının olası sonucu aşağıdaki hangisidir?

A. Dışsallık
B. Ahlâki Çöküntü
C. Sistemin Kilitlenmesi
D. Asil – vekil problemleri
E. Sistemin Kilitlenmesi

Cevap : B. Ahlâki Çöküntü

Tek bir mega düzenleyici kurumun tüm finansal hizmetler sektörünün düzenlenmesinden ve gözetiminden sorumlu olduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bütünleşik Yaklaşım
B. Yakınsak Yaklaşım
C. Iraksak Yaklaşım
D. Dışsal Yaklaşım
E. Ahlaki Yaklaşım

Cevap : A. Bütünleşik Yaklaşım

ABD’de düzenleyici yapı nasıl örgütlenmiştir?

A. Üç Ayaklı
B. Dört Ayaklı
C. Beş Ayaklı
D. Altı Ayaklı
E. Yedi Ayaklı

Cevap : A. Üç Ayaklı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Ünite -3
Borsalar

Aşağıdakilerden hangisi borsaların ekonomiye sağladığı yararlar ile temel işlevleri arasında yer almamaktadır?

A. Ekonomiye Kaynak Yaratmak
B. Likidite Sağlamak
C. Sermayeyi Tabana Yaymak
D. Güven Sağlamak
E. İtibar Yönetimi

Cevap : E. İtibar Yönetimi

Borsa İstanbul 1986 yılından 2011 yılı sonu na kadar, birincil ve ikincil halka arzlar ve bedelli sermaye artırımı yolu ile Türkiye ekonomisine ne kadar kaynak aktarmıştır?

A. 62 milyar ABD Doları
B. 73 milyar ABD Doları
C. 54 milyar ABD Doları
D. 102 milyar ABD Doları
E. 88 milyar ABD Doları

Cevap : A. 62 milyar ABD Doları

Borsaların, küçük tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve halkın büyük şirketlere ortak olabilmelerini sağlayan mekanizması aşağıdaki işlevlerinden hangisini tanımlamaktadır?

A. Ekonomiye Kaynak Yaratmak
B. Likidite Sağlamak
C. Sermayeyi Tabana Yaymak
D. Güven Sağlamak
E. Ekonomide Yapısal Değişikliği Kolaylaştırmak

Cevap : C. Sermayeyi Tabana Yaymak

Borsa İstanbul piyasalarında aşağıdakilerden hangisi işlem görmemektedir?

A. Pay senetleri
B. Tahvil ve bonolar
C. Borsa yatırım fonları
D. Varantlar
E. Petrol ürün kontratları

Cevap : E. Petrol ürün kontratları

Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul bünyesindeki Borçlanma Araçları Piyasası pazarlarından biri değildir?

A. Repo-Ters Repo Pazarı
B. Kesin Alım-Satım Pazarı
C. Uluslararası Tahvil Pazarı
D. Kurumsal Ürünler Pazarı
E. Pay Senedi Repo Pazarı

Cevap : B. Kesin Alım-Satım Pazarı

Borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem görebileceği yapı aşa- ğıdakilerden hangisidir?

A. Kesin Alım-Satım Pazarı
B. Pay Piyasası
C. Gelişen İşletmeler Piyasası
D. Kurumsal Ürünler Pazarı
E. Serbest İşlem Platformu

Cevap : C. Gelişen İşletmeler Piyasası

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen ve Borsa kotunda bulunan dış borçlanma araçlarının işlem gördüğü pazardır?

A. Uluslararası Tahvil Pazarı
B. Döviz Opsiyon Pazarı
C. Gözaltı Pazarı
D. Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı
E. Serbest İşlem Platformu

Cevap : A. Uluslararası Tahvil Pazarı

Vadeli işlem ve opsiyon piyasasının en önemli fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ekonomiye Kaynak Yaratmak
B. Likidite Sağlamak
C. Sermayeyi Tabana Yaymak
D. Güven Sağlamak
E. Etkin Risk Yönetimi

Cevap : E. Etkin Risk Yönetimi

Aşağıdakilerden hangisi Vadeli İşlem Sözleşmelerinin kullanım amaçlarından birisidir?

A. Ekonomiye Kaynak Yaratmak
B. Likidite Sağlamak
C. Sermayeyi Tabana Yaymak
D. Güven Sağlamak
E. Korunma

Cevap : E. Korunma

İstanbul Altın Borsası hangi tarihte faaliyete geçmiştir?

A. 26 Temmuz 1995
B. 27 Temmuz 1995
C. 30 Ağustos 1996
D. 26 Eylül 1999
E. 26 Ekim 2000

Cevap : A. 26 Temmuz 1995

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Ünite -4
Sermaye Piyasası Kurumları

Ülkemizde, sermaye piyasası kurumları, aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?

A. Sermaye Piyasası Kanunu
B. Türk Ticaret Kanunu
C. Medeni Kanun
D. Borçlar Kanunu
E. Vergi Usul Kanunu

Cevap : A. Sermaye Piyasası Kanunu

Sermaye Piyasası Kurulu hangi tarihte kurulmuştur?

A. 1974
B. 1980
C. 1981
D. 1990
E. 2000

Cevap : C. 1981

Sermaye Piyasası Kurulu kaç üyeden oluşmaktadır?

A. 5 Üye
B. 6 Üye
C. 7 Üye
D. 8 Üye
E. 9 Üye

Cevap : C. 7 Üye

Kurul başkanı ve üyelerinin görev süreleri ne kadardır?

A. Beş Yıl
B. Altı Yıl
C. Yedi Yıl
D. Sekiz Yıl
E. Dokuz Yıl

Cevap : B. Altı Yıl

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş (VOB) hangi tarihte faaliyete başlamıştır?

A. 24 Ocak 1980
B. 29 Ekim 1990
C. 1 Ocak 2000
D. 18 Mart 2003
E. 4 Şubat 2005

Cevap : E. 4 Şubat 2005

İstanbul Altın Borsası (İAB), hangi tarihte faaliyete başlamıştır?

A. 24 Ocak 1980
B. 29 Ekim 1990
C. 26 Temmuz1995
D. 18 Mart 2003
E. 4 Şubat 2005

Cevap : C. 26 Temmuz1995

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. hangi tarihte kalkınma ve yatırım bankasına dönüşmüştür?

A. 1996
B. 1997
C. 1999
D. 2000
E. 2001

Cevap : A. 1996

Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklık aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yatırım Fonları
B. Takas Kuruluşları
C. Aracı Kurumlar
D. Derecelendirme Kurumları
E. Yatırım Ortaklıkları

Cevap : E. Yatırım Ortaklıkları

Karşılaştırma ölçütünün ağırlıklı vadesi 0-45 gün olan fonlar aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tahvil – Bono Fonları
B. Karma Fonlar
C. Hisse Senedi Fonları
D. Likit Fonlar
E. Uluslararası Fonlar

Cevap : D. Likit Fonlar

Bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, yeniden yapılandırılarak satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere kurulan şirket aşağıdakilerden hangisidir?

A. Varlık Yönetim Şirketleri
B. Takas Kuruluşları
C. Aracı Kurumlar
D. Derecelendirme Kurumları
E. Yatırım Ortaklıkları

Cevap : A. Varlık Yönetim Şirketleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
&#x

D6;ğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!