Erken Çocukluk Eğitimine Giriş

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Çıkmış Sorular
Deneme Sınavları
Vize Final
2023-24 Final Soruları
2023-24 Vize Soruları 2022-23 Büt. Soruları
2022-23 Vize Soruları 2022 Final Soruları
2021 Vize Soruları 2021 Büt. Deneme
2021 Vize Deneme 2021 Final Deneme -1
2020 Vize Soruları 2021 Final Deneme -2
2019 Vize Soruları 2021 Final Deneme -3
2021 Final Deneme -4
2021 Final Soruları
2020 Final Soruları
2021 Bütünleme
Ünite-8
Ünite-9
Ünite-10
Ünite-11
Ünite-12
Ünite-13
Ünite-14
8-14 Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş

Erken Çocukluk Eğitimi: Modern Çağda Çocuk Gelişiminin Önemi ve Yöntemleri

Ocak 2024’te gerçekleştirilen Erken Çocukluk Eğitimi Final Sınavı, bu alandaki temel konulara dikkat çekmiştir. Sınavda ele alınan konular, okul öncesi eğitimde aile katılımının önemi, çeşitli eğitim materyalleri ve ortamları, çocukların duygusal ve fiziksel gelişimi, yaratıcılık, ve öğrenci değerlendirme yöntemleri gibi çeşitli yönleri kapsamaktadır.

Ailelerin okul öncesi eğitime katılımı, çocuklarının gelişiminde hayati bir rol oynar. Bu süreçte, ailelerle okullar arasında bilgi alışverişi, duygusal destek sağlanması ve aileleri eğitim sürecine dahil etme gibi önemli adımlar atılır. Sınavda vurgulandığı üzere, bu katılımın psikiyatrik destek sağlamakla karıştırılmaması gerekir.

Sanat merkezleri, çocukların yaratıcılıklarını ifade etmeleri için çeşitli araçlar sunar. Şövaleler, farklı dokularda kağıtlar, çeşitli boyalar ve fırçalar gibi materyaller, çocukların sanatsal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, bloklar daha çok yapısal oyun ve motor beceri gelişimi için kullanılır.

Erken çocukluk eğitimi programlarının tanımları ve özellikleri, çocukların öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde kritik öneme sahiptir. Head Start, Montessori, Waldorf ve Reggio Emilia gibi programlar, çocukların farklı ihtiyaçlarını ve öğrenme stillerini ele alır. Örneğin, Head Start programı, çocukların temel becerilerini geliştirmeye odaklanırken, Montessori yaklaşımı çocukların bağımsız öğrenmelerini teşvik eder.

Dış mekan etkinlikleri, çocukların fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmek için elverişli fırsatlar sunar. Koşma, yürüyüş yapma, şarkı söyleme gibi aktiviteler, çocukların bedensel ve duygusal gelişimine katkıda bulunurken, oyuncak gemi yüzdürmek gibi daha özelleşmiş etkinlikler genellikle belirli bir çevre veya malzeme gerektirir.

Rudolf Steiner’in renklerin insan ruh hali ve duyguları üzerindeki etkisine dayanan yaklaşımı, okul öncesi eğitimde önemli bir yer tutar. Steiner, özellikle şeftali renginin tonlarını kullanarak, çocukların iç dünyaları ile güçlü bir ilişki kurulabileceğini savunmuştur.

Reggio Emilia yaklaşımı, çocukların kendilerine güvenen, yetkin ve potansiyel açısından zengin bireyler olarak görüldüğü bir eğitim anlayışını temsil eder. Bu yaklaşım, çocukların öğrenme sürecine aktif katılımlarını ve çevreleriyle etkileşimlerini vurgular.

Okul öncesi eğitimin kalitesini belirleyen unsurlar arasında fiziksel koşullar, programın içeriği, planlama ve personelin niteliği yer alır. Veri profili gibi daha teknik ve spesifik ölçütler, genel kalite belirleyicileri arasında sayılmaz.

Aile katılımı yöntemleri, ebeveynlerin çocuklarının eğitim süreçlerine dahil olmalarını sağlamak için çeşitlilik gösterir. Portfolyolar, ev ziyaretleri, bireysel görüşmeler ve bilgilendirme toplantıları gibi yöntemler, ebeveynlerin okul yaşamına aktif olarak katılmalarını desteklerken, öğretmenler toplantısı genellikle eğitimciler arasında gerçekleşir ve doğrudan aile katılımı olarak kabul edilmez.

Çocukların yaratıcılığı ve estetik ihtiyaçları, erken çocukluk eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Yaratıcılık, çocukların oyunları ve sanat çalışmalarında açığa çıkar. Otoriter eğitim ortamları, yaratıcılığın gelişimini desteklemez; aksine, çocukların özgür düşünce ve ifade yeteneklerini kısıtlayabilir.

Erken çocukluk eğitimine temel olan görüşler, farklı bilim insanları tarafından geliştirilmiştir. J. H. Pestalozzi, J. J. Rousseau, John Locke ve Aristoteles gibi düşünürler, çocuk gelişimi ve eğitimi üzerine önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Otantik değerlendirme, çocukların gerçek yaşam durumlarında gösterdikleri performansı değerlendirmek için kullanılır. Bu yaklaşım, standart testlerin ötesine geçerek, çocukların doğal ortamlarındaki davranışlarını ve tepkilerini göz önünde bulundurur.

Erken çocukluk eğitimi kurumlarında kullanılan malzemeler, çocukların farklı yaş ve gelişim düzeylerine uygun olmalıdır. Açık uçlu öğrenme materyalleri, çocukların yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Okul bahçelerinin düzenlenmesi, çeşitli ihtiyaçları olan çocukları göz önünde bulundurarak yapılmalıdır. Örneğin, dokunsal kabartmalı yollar, görme yetersizliği olan çocukların hareket etmelerini kolaylaştırır.

Erken çocukluk döneminde çocukların gelişimi, belirli “alıcı dönemler” boyunca gerçekleşir. Bu dönemlerde, çocukların belirli becerileri edinmeleri için uygun teşvik ve destek sağlanmalıdır. Sürekli kucakta taşınan ve yürüme girişimlerine yanıt verilmeyen bir çocuk, bu önemli gelişim aşamasında geride kalabilir.

Erken çocukluk eğitimi kurumlarında çalışan hizmetlilerin sorumlulukları, temizlik, basit bakım, malzeme taşıma ve yerleştirme gibi görevleri içerir. Ancak, okulun arşiv işleri ve personelin özlük dosyalarını tutmak gibi daha karmaşık idari görevler genellikle hizmetlilerin sorumluluk alanına girmez.

Okula başlama yaşı, ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Türkiye’de, çocukların okula başlamadan önce 69 ayını tamamlamaları gerekmektedir.

Zaman örneklem gözlem formları, çocuğun davranışlarını ve etkinliklerini belirli zaman dilimleri içinde kaydetmek için kullanılır. Bu formlarda çocuğun aile bilgileri yerine, gözlemi yapan kişi, olay zamanı, gün ve saat gibi bilgiler yer alır.

Erken Çocukluk Eğitimi: Anahtar Bir Dönemin Kavrayışına Yolculuk

Ocak 2024’te gerçekleşen “Erken Çocukluk Eğitimi” final sınavı, bu önemli eğitim döneminin kapsamlılığını ve çeşitliliğini vurgulayan soruları içermekteydi. Bu sınav, okul öncesi eğitimin temelini oluşturan teorik ve pratik unsurları ele alıyor. Sınavdaki sorular, aile katılımının önemi, öğrenme ortamlarının düzenlenmesi, çocukların ruhsal ve bedensel gelişimi, sanat ve yaratıcılık, çeşitli eğitim yaklaşımları ve okul öncesi eğitim kurumlarının işleyişi gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Sınavdaki bazı sorular, ailelerin okul öncesi eğitime katılımının önemini ve amaçlarını sorguluyor. Bu, çocukların eğitim sürecinde ailelerin rolünün ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Ayrıca, eğitim ortamlarının düzenlenmesi, öğrencilerin sanatsal ve yaratıcı becerilerinin nasıl teşvik edileceği, çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyen renkler ve materyaller gibi konular da ele alınıyor.

Sınav, Montessori, Reggio Emilia, Waldorf gibi farklı eğitim yaklaşımlarını da kapsıyor. Bu yaklaşımlar, çocuk merkezli eğitimin önemini vurgulayarak, çocukların kendilerine özgü yollarla öğrenmelerini teşvik ediyor. Bu yaklaşımların her biri, çocuğun gelişimine farklı açılardan yaklaşarak, onların bütünsel gelişimini destekliyor.

Okul öncesi eğitimdeki çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimleri üzerine yoğunlaşan sorular, bu yaş grubundaki çocukların ihtiyaçlarının ve potansiyellerinin ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor. Ayrıca, okul öncesi eğitim kurumlarının işleyişi ve eğitimcilerin sorumlulukları hakkındaki sorular, bu alanın karmaşıklığını ve eğitimcilerin üzerine düşen ağır yükü ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, bu sınav, erken çocukluk eğitiminin derinliğini ve bu alandaki eğitimcilerin önemini vurguluyor. Çocukların erken yıllarındaki eğitim, onların gelecekteki başarıları ve topluma olan katkıları için kritik bir temel oluşturuyor. Bu nedenle, okul öncesi eğitim, sadece çocuklar için değil, aileler ve toplum için de hayati öneme sahiptir.

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2023-2024 Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitime ailenin katılımı ile ilgili amaçlardan biri değildir?

A) Çocukla ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak
B) Anne babalara duygusal destek sunmak
C) Aileyi çocuğun eğitimine dâhil etmek
D) Okul dışı yararlı bilgi kaynaklarına ulaşımlarını desteklemek
E) Çocuğa nasıl davranacakları konusunda psikiyatrik destek vermek

Cevap : E) Çocuğa nasıl davranacakları konusunda psikiyatrik destek vermek

2- Aşağıdakilerden hangisi sanat merkezi materyallerinden biri değildir?

A) Şövale
B) Farklı dokuda kağıtlar
C) Çeşitli boyalar
D) Fırçalar
E) Bloklar

Cevap : E) Bloklar

3-
– Harf kartları asıldır.
– Üzerinde harflerin olduğu bir halı zemine serilmiştir.
– Sınıf kuralları listesi duvara asılmıştır.
Yukarıda eğitim ortamının özellikleri verilen erken çocukluk eğitimi programı aşağıdakilerden hangisidir?

A) High/Scope
B) Montessori
C) Head Start
D) Waldorf
E) Regio Emilia

Cevap : C) Head Start

4- Aşağıdakilerden hangisi çocukların dış mekanda bulunan çimenlik ve ağaçlık oyun alanında yapacakları etkinliklerden biri değildir?

A) Şarkı söylemek
B) Koşmak
C) Oyuncak gemi yüzdürmek
D) Yürüyüş yapmak
E) Sohbet etmek

Cevap : C) Oyuncak gemi yüzdürmek

5- Streiner’e göre mekan ve objelerin renkleri insanın ruh hali ve duyguları ile ilişkilidir. Steiner okulunda bu rengin tonlarını kullanmıştır. Bu rengin anaokulunda çocukların iç dünyası ile kurduğu güçlü ilişkiyi destekleyeceğini ileri sürmüştür. Açıklamada geçen renk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mavi
B) Beyaz
C) Kahverengi
D) Siyah
E) Şeftali rengi

Cevap : E) Şeftali rengi

6- Malaguzzi önderliğinde ortaya çıkan bu yaklaşımın temelini çocuğun kendine güvenen ve yetkin, potansiyel açısından zengin olduğu düşüncesi oluşturmaktadır.
Yukarıda verilen açıklama aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

A) Regio Emila
B) Waldorf
C) Montessori
D) Bank Street
E) High/Scope

Cevap : A) Regio Emila

7- Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin kalitesini belirleyen unsurlardan biri değildir?

A) Fiziksel koşullar
B) Program
C) Planlama
D) Personel
E) Veri Profili

Cevap : E) Veri Profili

8- Aşağıdakilerden hangisi aile katılımı yöntemlerinden biri değildir?

A) Portfolyo
B) Öğretmenler toplantısı
C) Ev ziyaretleri
D) Bireysel görüşmeler
E) Bilgilendirme toplantıları

Cevap : B) Öğretmenler toplantısı

9- Çocukların yaratıcılık ve estetik ihtiyacı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuğun yaratıcılığı desteklenmezse 13 yaştan sonra ulaştığı noktada kalır veya düzeyi azalır.
B) Çocukta yaratıcılık 13 yaşında zirveye çıkar.
C) Yaratıcılık çocukların oyunlarında ve sanat çalışmalarında ortaya çıkmaktadır.
D) Otoriter bir eğitim ortamı yaratıcılığı beslemektedir.
E) Çocukların yaptıkları resimler, yaratıcılığın örneklerindendir.

Cevap : D) Otoriter bir eğitim ortamı yaratıcılığı beslemektedir.

10- I. Annenin çocuğun hayatındaki önemi ve anne- çocuk ilişkisinin çocuğun gelişimi üzerindeki etkisinin önemine değinmiştir.
II. Çocuk doğa ile uyumlu, deneyimleyerek öğrenen, ölçülü davranan ve yaşayan, hümanist ve özerk bir birey olarak yetiştirilmelidir.
III. Çocukların zihinlerini boş bir levha olarak görmekte ve istenilen şekilde yönlendirilebileceğini savunmaktadır.
IV. Doğum öncesi dönemden başlayarak çocuğun gelişimine değinmiştir.
Yukarıda, erken çocukluk eğitimine temel olan görüşlerine yer verilen bilim insanları sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?

A) J. Locke / J. J. Rousseau / Aristo / J. H. Pestalozzi
B) J. H. Pestalozzi / J. J. Rousseau / J. Locke / Aristo
C) Aristo / J.Locke / J. J. Rousseau / J.H.Pestalozzi
D) J. H. Pestalozzi / Aristo / J. Locke / J. J. Rousseau
E) J. J. Rousseau / J. H. Pestalozzi / Aristo / J. Locke

Cevap : B) J. H. Pestalozzi / J. J. Rousseau / J. Locke / Aristo

11- Neslihan Öğretmen standart testlerin yanı sıra çocukların doğal sınıf ortamında sergiledikleri davranışları da değerlendirmek istemektedir.
Öğretmenin, çocukların gerçek yaşantılar esnasındaki performanslarını değerlendirmek için hangi yöntemden yararlanması gerekir?

A) Gelişim kontrol listesi
B) Otantik değerlendirme aracı olarak eğitici drama
C) Rond gösterileri
D) Gelişim ölçeği
E) Okul öncesi eğitim programı kazanımları

Cevap : B) Otantik değerlendirme aracı olarak eğitici drama

12- ….. farklı yaş ve gelişim düzeylerindeki çocukların basit veya karmaşık tarzlarda kullanabilecekleri açık uçlu öğrenme materyalleridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bloklar
B) Artık materyaller
C) Oyuncaklar
D) Materyaller
E) Nesneler

Cevap : A) Bloklar

13- Okul öncesi eğitim kurumu bahçesinin zeminine dokunsal kabartmalı yollar yaptıran bir okul müdürü hangi yetersizlik türüne sahip çocuklara uygun olarak bahçeyi düzenlemiştir?

A) Görme yetersizliği
B) Otizm
C) Dikkat eksikliği, hiperaktivite
D) Fiziksel yetersizlik
E) İşitme yetersizliği

Cevap : A) Görme yetersizliği

14- “15 ay civarında bağımsız yürümesi gereken bir çocuğun annesi tarafından sürekli kucakta taşınması ve bağımsız yürüme girişimlerine uygun yanıt verilmemesi sonucunda çocuğun yürüme becerisinin gelişiminde sorunlar ortaya çıkacaktır.”
Yukarıda verilen bu örnek hangi erken çocukluk eğitimi ilkesi ile ilgilidir?

A) Her çocuk farklı bir bireydir.
B) Eğitim çocuğun bütünlüğünü gözetmelidir.
C) Erken çocukluk dönemi yaşamın temelidir.
D) Çocuğun gelişiminde özel alıcı dönemler vardır.
E) Eğitimde çocuğun etkin katılımı ve ilgisi önemlidir.

Cevap : D) Çocuğun gelişiminde özel alıcı dönemler vardır.

15- Aşağıdakilerden hangisi Bank Street (Gelişimsel Etkileşim) Yaklaşımını geliştirenlerden biri değildir?

A) Platon/Eflatun
B) Lucy Sprague Mitchell
C) Barbara Biber
D) Caroline Pratt
E) Harriet Johnson

Cevap : A) Platon/Eflatun

16- Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan hizmetlinin sorumluluklarından değildir?

A) Okula gelen-giden çeşitli malzeme ile araç-gereci gerekli yerlere taşır ve yerleştirir.
B) Yönetici ve öğretmenler tarafından kendisine verilen hizmetlerle ilgili diğer görevleri yerine getirir.
C) Okul yönetimince yapılacak planlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtır ve toplar.
D) Okulun arşiv işlerini yürütür, personelin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri dosyalara kaydeder.
E) Okul binası ve okuldaki eşyaların temizliğini, basit bakım ve onarımlarını yapar.

Cevap : D) Okulun arşiv işlerini yürütür, personelin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri dosyalara kaydeder.

17- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde okula başlayacak çocukların 69 ayını doldurmaları gerekmektedir?

A) Yeni Zelanda
B) Kuzey Kore
C) Japonya
D) Türkiye
E) İngiltere

Cevap : D) Türkiye

18- Aşağıdakilerden hangisi “zaman örneklem gözlem” formundaki başlıklardan biri değildir?

A) Gözlemi yapan kişi
B) Çocuğun aile bilgileri
C) Olay zamanı
D) Gün ve saat
E) Çocuğun yaşı

Cevap : B) Çocuğun aile bilgileri

19- I. Montessori yaklaşımı – Maria Montessori
II. Regio Emilia yaklaşımı – Rudolf Steiner
III. Waldorf yaklaşımı – Loris Malaguzzi
Yukarıda erken çocukluk eğitimi yaklaşımları ve öncüleri verilmiştir. Yapılan eşleştirmelerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) I ve III
B) I ve II
C) Yalnız I
D) Yalnız III
E) Yalnız II

Cevap : C) Yalnız I

20- Aşağıdakilerden hangisi sessizlik gerektiren öğrenme alanlarından biridir?

A) Kum ve su oyunları alanı
B) Dramatik oyun alanı
C) Okuma alanı
D) Müzik alanı
E) Blok alanı

Cevap : C) Okuma alanı

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 2023-2024 Final Soruları

Auzef Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

 

 

Çocuk Gelişimi - facebook

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!