Nesneye Yönelik Programlama

Nesneye Yönelik Programlama Deneme Sınavları
Vize Final
2022 Vize Soruları 2022-23 Büt Soruları
Vize Deneme 1 2022-23 Final Soruları
Vize Deneme 2 Final deneme 1
Vize Deneme 3 Final deneme 2
Vize Deneme 4 Final deneme 3
Vize Deneme 5 Final deneme 4
Vize Deneme 6 Final deneme 5
Vize Deneme 7 Final deneme 6
Final deneme 7
Final deneme 8
Final deneme 9
Final deneme 10
Final deneme 11
Final deneme 12
Final deneme 13
Final deneme 14

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Nesneye Yönelik Programlama Ünite Soruları
Vize Final
Ünite 1 Ünite 8
Ünite 2 Ünite 9
Ünite 3 Ünite 10
Ünite 4 Ünite 11
Ünite 5 Ünite 12
Ünite 6 Ünite 13
Ünite 7 Ünite 14

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Nesneye Yönelik Programlama

Nesneye Yönelik Programlama: Bir Yenilikçi Yaklaşımın Derinliklerine Yolculuk

Nesneye yönelik programlama (OOP), modern yazılım mühendisliğinin temel taşlarından biridir. Bu yaklaşım, yazılımın tasarımını ve geliştirilmesini, gerçek dünyadaki nesnelerin davranış ve etkileşimlerine benzer şekilde modeller. OOP’nin anlamını ve önemini anlamak için, öncelikle temel kavramları ve prensiplerini incelemek gerekir.

1. Nesne ve Sınıflar:

OOP’de her şey bir nesnedir. Nesneler, veri ve bu veri üzerinde işlem yapan metotları içeren yapılar olarak düşünülebilir. Sınıflar ise bu nesnelerin şablonlarıdır; yani nesneler, sınıflar tarafından tanımlanan özelliklere ve davranışlara sahiptir. Örneğin, bir ‘Araba’ sınıfı, renk, model ve hız gibi özelliklerle (değişkenlerle) ve hızlanma, durma gibi davranışlarla (metotlarla) tanımlanabilir.

2. Kalıtım ve Polimorfizm:

Kalıtım, bir sınıfın özelliklerini ve davranışlarını başka bir sınıfa aktarabilmesidir. Bu, kod tekrarını azaltır ve verimliliği artırır. Polimorfizm ise, aynı arayüzün veya metodun farklı nesneler tarafından farklı şekillerde uygulanabilmesidir. Bu özellikler, yazılımın modüler ve esnek olmasını sağlar.

3. Kapsülleme ve Soyutlama:

Kapsülleme, bir nesnenin iç detaylarını dış dünyadan saklama yöntemidir. Bu, nesnenin karmaşık işleyişini gizleyerek, kullanımını kolaylaştırır. Soyutlama ise, karmaşık gerçeklikleri basitleştirerek, sadece gerekli bilgilerin sunulmasını sağlar.

4. Tasarım Desenleri ve İlkeleri:

OOP, çeşitli tasarım desenleri ve ilkelerle zenginleştirilmiştir. Örneğin, Tek Sorumluluk Prensibi (SRP), her sınıfın yalnızca bir işlevi olması gerektiğini vurgular. Açık/Kapalı Prensibi (OCP), sınıfların genişletilmeye açık ancak değişikliklere kapalı olmasını savunur. Bu ilkeler ve desenler, daha temiz, anlaşılır ve bakımı kolay kod yazılmasına yardımcı olur.

5. Modern Programlama Dilleri ve OOP:

C#, Java, Python gibi modern programlama dilleri OOP prensiplerini destekler. Özellikle C# ve .NET çerçevesi, nesneye yönelik programlamanın güçlü özelliklerini sunar. C# dilindeki ‘struct’, ‘throw’, ‘try-catch’ gibi yapılar, hata yönetimi ve veri yapısını işleme konusunda önemli rol oynar. Ayrıca, UML (Birleşik Modelleme Dili) gibi araçlar, OOP’nin görselleştirilmesi ve tasarımının kolaylaştırılmasında kritik öneme sahiptir.

Nesneye yönelik programlama, karmaşık yazılım sistemlerinin etkili bir şekilde yönetilmesine olanak tanır. OOP’nin prensip ve desenleri, geliştiricilere esnek, sürdürülebilir ve genişletilebilir yazılım çözümleri sunar. Bu yaklaşım, hem başlangıç seviyesindeki programcılar için mükemmel bir başlangıç noktası hem de deneyimli profesyoneller için derinlikli bir alan sunar. OOP’nin temellerini kavramak, yazılım mühendisliği dünyasında başarılı olmanın anahtarıdır.

@lolonolo_com

Nesneye Yönelik Programlama 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Aşağıda verilenlerden hangisi koleksiyon türlerine örnek değildir?

A) SortedSet
B) Stack
C) Queue
D) Struct
E) Dictionary

Cevap : D) Struct

2. C# Programlama Dilinde bir hata (Exception) oluşturmak için hangi anahtar kelime kullanılır?

A) return
B) if
C) throw
D) switch
E) for

Cevap : C) throw

3. I- Oluşturucu (Creational)
II- Mantıksal (Logical)
III- Davranışsal (Behavioral)
Yukarıda verilenlerden hangisi yada hangileri tasarım desenlerinin ana kategorilerindedir?

A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnız II
D) I ve III
E) Yalnız I

Cevap : D) I ve III

4. C# Programlama Dilinde bir yıkıcı (destructor) tanımlamak için aşağıdaki işaretlerden hangisi kullanılır?

A) /
B) –
C) +
D) =
E) ∼

Cevap : E)

5. Mevcut bir nesneyi kopyalayarak yeni bir nesne oluşturma prensibine dayalı tasarım deseni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Prototip (Prototype)
B) Vekil (Proxy)
C) Yapıcı (Builder)
D) Tekil (Singleton)
E) Soyut Fabrika (Abstract Factory)

Cevap : A) Prototip (Prototype)

6. Nesneye Yönelik Programlama 2022-2023 Bütünleme Soruları 6. SORU-min (1)
C# Programlama Dilinde bir yapı (struct) tanımı verilmiştir. Bu yapıya ait x değişkenine 10 değerinin atanması aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmektedir?

A) Islem islem = new Islem(); x = 10;
B) Islem islem = new Islem(); islem.x = 10;
C) Islem islem = new Islem(); islem->x = 10;
D) Islem islem = new Islem(); x = “0”;
E) Islem islem = new Islem(); islem.x = “0”;

Cevap : B) Islem islem = new Islem(); islem.x = 10;

7. Nesneye Yönelik Programlama 2022-2023 Bütünleme Soruları 7. SORU-min
Yukarıdaki örnek kod bloğu derlenme zamanında hata almaktadır. Bu hatanın sebebi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Interface anahtar kelimesi hatalıdır
B) Metot parametreleri hatalıdır.
C) Metot dönüş türü hatalıdır.
D) Private olan erişim seviyesi hatalıdır.
E) Metot ismi hatalıdır.

Cevap : D) Private olan erişim seviyesi hatalıdır.

8. I- Bir sınıfın sahip olduğu özelliklerin değişime kapalı olmasıdır.
II – Bir sınıfın yeni davranışlar eklenerek genişletilmesidir.
III – Bağımlılıkların tersine çevrilmesidir.
Açık/Kapalı prensibi ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız II
D) II ve III
E) I ve III

Cevap : B) I ve II

9. Simula programlama dili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Nesneye yönelik geliştirilen ilk programlama dilidir.
B) Fonksiyonel bir dildir.
C) Simula ile ortaya atılan kavramlar artık geçerliliğini yitirmiştir.
D) Microsoft tarafından geliştirilmiştir.
E) İlk olarak 1990’larda geliştirilmiştir.

Cevap : A) Nesneye yönelik geliştirilen ilk programlama dilidir.

10. Mevcut veri yapısı değiştirilmeden, veri yapısını genişletmeye olanak sağlayan tasarım deseni aşağıdakilerden hangisindir?

A) Fabrika (Factory)
B) Vekil (Proxy)
C) Köprü (Bridge)
D) Dekoratör (Decorator)
E) Cephe (Facade)

Cevap : D) Dekoratör (Decorator)

11. C# Programlama Dilinde hataları yakalamak için kullanılan bloklar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) do while
B) for
C) try catch finally
D) struct
E) class

Cevap : C) try catch finally

12. Nesneye Yönelik Programlama 2022-2023 Bütünleme Soruları 12. SORU-min
Yukarıda bir sınıf diyagramına ait UML nesnesi verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) int türündeki modelYili değişkenin erişim seviyesi private’tır.
B) int türündeki tekerSayisi değişkenin erişim seviyesi public’tir.
C) int türündeki tekerSayisi değişkenin erişim seviyesi protected’dır.
D) String türündeki marka değişkenin erişim seviyesi public’tir.
E) Tasit sınıfın ismini belirtmektedir.

Cevap : B) int türündeki tekerSayisi değişkenin erişim seviyesi public’tir.

13. Nesneye Yönelik Programlama 2022-2023 Bütünleme Soruları 13. SORU-min
Yukarıda verilen kod parçası çalıştırıldığında ekrana yazan değer kaç olur?

A) 1
B) 4
C) 2
D) 3
E) 5

Cevap : E) 5

14. Aşağıda verilenlerden hangisi Birleşik Modelleme Dili (UML) standardına ait bir diyagram türü değildir?

A) Faaliyet Diyagramı
B) Kullanım Senaryosu Diyagramı
C) Statik Kod Analiz Diyagramı
D) Bileşen Diyagramı
E) Sıra Diyagramı

Cevap : C) Statik Kod Analiz Diyagramı

15. Nesneye Yönelik Programlamada bir sınıfın (class) sorumluluklarını sınırlandırarak, bir sınıfa ait birden fazla sorumluluğun tanımlanmasının tasarım sorunlarına sebep olabileceğini belirten ilke aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Açık/Kapalı Prensibi
B) Tek Sorumluluk Prensibi
C) Arabirim Ayırma Prensibi
D) Bağımlığı Tersine Çevirme Prensibi
E) Liskov İkame Prensibi

Cevap : B) Tek Sorumluluk Prensibi

16. Bir nesnenin önceki durumunun kaydedilmesine ve geri yüklenmesine olanak sağlayan davranışsal tasarım deseni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yineleyici (Iterator)
B) Komut (Command)
C) Arabulucu (Mediator)
D) Sorumluluklar Zinciri (Chain of Responsibility)
E) Hatırlayıcı (Memento)

Cevap : E) Hatırlayıcı (Memento)

17. C# Programlama Dilinde yazılan bir kodun çalışabilmesi için bir derleyeci ile derlenmesi gerekmektedir. Bu derleme işlemi sonucunda ortaya çıkan çıktı hangisinde verilmiştir?

A) Çöp Toplayıcı (GC)
B) Metin Kodu
C) Ara Dil (Intermediate Language – IL)
D) Orçak Çalışma Zamanı (CLR)
E) Kaynak Kod

Cevap : C) Ara Dil (Intermediate Language – IL)

18. Bir sınıf birden fazla arabirim kullanmak isterse, arabirimlerin ayrımında kullanılan ayraç hangisi olmalıdır?

A) ,(virgül)
B) # (diyez)
C) ;(noktalı virgül)
D) .(nokta)
E) :(iki nokta)

Cevap : A) ,(virgül)

19. I- Vekil (Proxy)
II- Adaptör (Adapter)
III-Tekil (Singleton)
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yapısal tasarım desenidir?

A) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) I ve III
E) II ve III

Cevap : A) I ve II

20. 20. SORU-min
Yukarıda verilen örnek metot tanımı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) i opsiyonel bir parametredir.
B) b zorunlu bir parametredir.
C) a zorunlu bir parametredir.
D) Dönüş değeri double türündedir.
E) i zorunlu bir parametredir.

Cevap : E) i zorunlu bir parametredir.

Nesneye Yönelik Programlama

Üniteler

C# Ve .net Core Teknolojilerine Giriş
C# Programlama Dilinin Temel Yapıları
Aritmetik İşlemler, Program Akış Ve Kontrol Yapıları
Metotlar
Dizi Ve Koleksiyon Yapıları
Nesneye Yönelik Programlamanın Temelleri
Kalıtım ( Inheritance)
Ara Birim(ınterface), Çok Biçimlilik (polymorphısm) Ve Operatörlerin Aşırı Yüklenmesi
Hata Yakalama
Nesneye Yönelik Programlama Tasarım Prensipleri
Nesneye Yönelik Modelleme Ve Uml
Tasarım Desenlerine Giriş
Yapısal (structural) Tasarım Desenleri
Davranışsal (behavıoral) Tasarım Desenleri

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO -Öğrenme Yönetim Sistemi

Nesneye Yönelik Programlama
Ünite -1

C# Ve .net Core Teknolojilerine Giriş

Aşağıdakilerden hangisi neneye yönelik bir programlama dilidir?

a) C
b) Haskell
c) Lisp
d) C#
e) Bash

Cevap : d) C#

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel bir programlama dilidir?

a) Java
b) C#
c) Smalltalk
d) Simula
e) Haskell

Cevap : e) Haskell

Net Core platformu için kullanılan çapraz platform (cross platform) ifadesi hangi anlama gelmektedir?

a) Kodlar kendi içinde çaprazlanır.
b) Sadece Windows işletim sisteminde çalışır.
c) Birden fazla platformu destekler.
d) Linux işletim sistemini desteklemez.
e) Sadece macOS işletim sistmeinde çalışır.

Cevap : c) Birden fazla platformu destekler.

Nesneye Yönelik Programlama için aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

a) A- Nesneye Yönelik geliştirilen ilk progrmalama dili Java’dır.
b) B- C# Nesneye Yönelik bir dil değildir.
c) C- Smalltalk birçok Nesneye Yönelik Programlama diline ilham olmuştur.
d) D- C Nesneye Yönelik bir programlama dilidir.
e) Haskell Nesneye Yönelik bir programlama dilidir.

Cevap : c) C- Smalltalk birçok Nesneye Yönelik Programlama diline ilham olmuştur.

I – Çapraz Platformdur.
II – Birden fazla dili deskteler.
III – Standard kütüphaneler barındırır.
.Net Core platformu ile ilgili yukarda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I,II,III

Cevap : e) I,II,III

I – System bir alan adıdır.
II – Console.WriteLine fonskyionu ekrana çıktı üretir.
III – import ifadesi alan adlarını kullanabiliriz.
C# ile verilen yukardaki ifadelerden hangileri doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I,II,III

Cevap : c) I ve II

.Net Core ile ilgili verilen dotnet new console komutu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Yeni bir proje oluştur.
b) Mevcut projeyi derler.
c) Projeyi çalışrır.
d) Net Core’da yardım parametrelerini listeler.
e) Hiçbiri

Cevap : a) Yeni bir proje oluştur.

.Net Core ile ilgili verilen komut satırı ile dotnet – -info komutu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

a) Yeni bir proje oluştur.
b) Mevcut projeyi derler.
c) Net Core platformu hakkında bilgi verilir.
d) Net Core’da yardım parametrelerini listeler.
e) Hiçbiri

Cevap : c) Net Core platformu hakkında bilgi verilir.

I – Microsoft tarafından geliştirilmektedir.
II – Nesneye Yöneliktir.
III – İlk versiyonu 2002 yılında yayınlanmıştır.
Yukarda özellikleri verilen programalam dili hangisidir?

a) C
b) Fortran
c) Java
d) C#
e) Python

Cevap : d) C#

I – Geliştirme süreçlerini hızlandırır.
II – Otomatik kod tamamlama özelliği sunar.
III – Entegre Geliştirme Ortamı olmadanda kod geliştirmek mümkündür.
Entegre Geliştirme Ortamı ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I,II,III

Cevap : e) I,II,III

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Nesneye Yönelik Programlama

Nesneye Yönelik Programlama
Ünite -2
C# Programlama Dilinin Temel Yapıları

I – var sehir;
II – var sehir = “İstanbul”;
III – int 3yas;
Yukarda verilen değişken tanımları ile ilgili hangi ifade veya ifadeler doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I,II,III

Cevap : b) Yalnız II

int türündeki bir değişkenin boyutu kaç byte’tır?

a) 1 byte
b) 2 byte
c) 3 byte
d) 4 byte
e) 5 byte

Cevap : d) 4 byte

I – double tutar;
II – string ad;
III – int boyut;
Yukarda verilen değişken tanımları ile ilgili hangi ifade veya ifadeler doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I,II,III

Cevap : e) I,II,III

C# dilinde sizeof işleci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Verilen değişkenin boyutunu byte cinsinde döndürür.
b) Verilen değişkenin boyutunu bit cinsinde döndürür.
c) Verilen bir değişkenin türünü değiştirir.
d) Verilen bir değişkenin türünü dönderir.
e) Verilen bir referans türünün kopyasını çıkartır.

Cevap : a) Verilen değişkenin boyutunu byte cinsinde döndürür.

C# dilinde Kutulama (Boxing) işleminin amacı nedir?

a) Verilen değişkeni kopyalar.
b) Verilen nesneyi kopyalar.
c) Verilen değişkenin türünü dönderir.
d) Verilen değişkenin ismini değiştirir.
e) Değer türündeki bir değişkeni referans türüne dönüştürür.

Cevap : e) Değer türündeki bir değişkeni referans türüne dönüştürür.

C# dilinde Kutudan Çıkartma (Unboxing) işleminin amacı nedir?

a) Verilen değişkeni kopyalar.
b) Verilen nesneyi kopyalar.
c) Verilen değişkenin türünü dönderir.
d) Verilen değişkenin ismini değiştirir.
e) Referans türündeki bir değişkeni değer türüne dönüştürür.

Cevap : e) Referans türündeki bir değişkeni değer türüne dönüştürür.

I – Örtülü Dönüşüm (Implicit Cast) işlemini destekler
II – Açık Dönüşüm (Explicit Cast) işlemini destekler
III – Tür dönüşümünde her zaman veri kaybı yaşanır.
C# dili için yukarda verilen tür dönüşüm işlemleri ile ilgili hangi ifade veya ifadeler doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I,II,III

Cevap : c) I ve II

I – int a = (int) 3.4;
II – long b = (long) 2.4;
III – int c = (int) 4.0;
C# dili için yukarda verilen tür dönüşüm işlemleri ile ilgili hangi madde yada maddelerde veri kaybı yaşanır?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I,II,III

Cevap : c) I ve II

I – ushort
II – long
III – int
C# dili için yukarda verilenden maddelerden hangisi veya hangileri değer türündeir (value type) ?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I,II,III

Cevap : e) I,II,III

I – string
II – double
III – uint
C# dili için yukarda verilenden maddelerden hangisi veya hangileri referans türündeir (reference type) ?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I,II,III

Cevap : a) Yalnız I

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Nesneye Yönelik Programlama

Nesneye Yönelik Programlama
Ünite -3
Aritmetik İşlemler, Program Akış Ve Kontrol Yapıları

int a = 7;
a++;
Console.WriteLine(a) ;
Yukarda verilen kod bloğu çalıştırıldığında aşağıdaki çıktılardan hangisini üretir?

a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 9

Cevap : d) 8

int a = 10;
++a;
Console.WriteLine(a++) ;
Yukarda verilen kod bloğu çalıştırıldığında aşağıdaki çıktılardan hangisini üretir?

a) 9
b) 10
c) 11
d) 12
e) 13

Cevap : c) 11

int a = 7;
++a;
Console.WriteLine(++a) ;
Yukarda verilen kod bloğu çalıştırıldığında aşağıdaki çıktılardan hangisini üretir?

a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 9

Cevap : e) 9

int a = 7;
Console.WriteLine(++a + a++) ;
Yukarda verilen kod bloğu çalıştırıldığında aşağıdaki çıktılardan hangisini üretir?

a) 12
b) 13
c) 14
d) 15
e) 16

Cevap : e) 16

int a = 7;
Console.WriteLine(–a + a++) ;
Yukarda verilen kod bloğu çalıştırıldığında aşağıdaki çıktılardan hangisini üretir?

a) 12
b) 13
c) 14
d) 15
e) 16

Cevap : a) 12

I – Indeks tabanlı erişim sağlar.
II – for döngüsüne göre daha yavaştır.
III – for döngüsüne göre daha hızlıdır.
C# dilinde foreach in yapısı yukarda verilenden maddelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I,II,III

Cevap : b) Yalnız II

I – for
II – if – else
III – switch
C# dilinde yukarda verilen anahtar kelimelerden hangisi döngüler için kullanılır?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I,II,III

Cevap : a) Yalnız I

C# dili için aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) for bir döngü ifadesidir
b) while bir döngü ifadesidir
c) ++ artırma operatörüdür.
d) break ifadesi döngüler içinde kullanılmaz.
e) = = ifadesi eşitlik kontrolü için kullanılmaktadır.

Cevap : d) break ifadesi döngüler içinde kullanılmaz.

C# dili için aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) for bir döngü ifadesidir
b) while bir döngü ifadesidir
c) ++ artırma operatörü sadece tam sayılar için kullanılır.
d) <= küçük veya eşit kontrolü için kullanılmaktadır.
e) = = ifadesi eşitlik kontrolü için kullanılmaktadır.

Cevap : c) ++ artırma operatörü sadece tam sayılar için kullanılır.

I – ! =
II – =>
III – =<
C# dilinde yukarda verilen kullanımlardan hangisi veya hangileri doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I,II,III

Cevap : a) Yalnız I

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Nesneye Yönelik Programlama

Nesneye Yönelik Programlama
Ünite -4
Metotlar

Aşağıda verilen metot tanımlarından hangisi yanlıştır?

a) int topla(int a, int b)
b) void topla(int a, int b)
c) int 3topla(int a, int b)
d) int topla(double a, double b)
e) int topla(float a, floatb)

Cevap : c) int 3topla(int a, int b)

Aşağıda verilen metot tanımlarından hangisi yanlıştır?

a) void topla(int a, int b)
b) void cikar(int a, int b)
c) int carp(int a, int b)
d) int topla(a, double b)
e) int topla(float a, floatb)

Cevap : d) int topla(a, double b)

I – Sınıf (class) içinde tanımlanırlar.
II – Yapı (struct) içinde tanımlanırlar.
III – Herhangi bir yerde tanımlanabilirler.
C# programalama dili için metot tanımları ile ilgili yukarda verilenlerden hangisi doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I,II,III

Cevap : c) I ve II

I – Metotlar parametre almazlar.
II – Metotların dönüş türü void olabilir.
III – Metotların parametreleri mutlaka zorunlu olmalıdır.
C# programlama dilinde metot imzası ile ile ilgili yukarda verilenlerden hangisi doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I,II,III

Cevap : b) Yalnız II

I – Metotlar sadece bir kez kullanılabilirler.
II – Metotlar zorunlu parametreler içerebilir.
III – Metotlar varsayılan parametreler içerebilir.
C# programlama dilinde metotlar ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I,II,III

Cevap : d) II ve III

I – Opsiyonel parametreler için varsayılan bir değer olmalıdır.
II – Opsiyonel parametreler için varsayılan değere ihtiyaç yoktur.
III – Opsiyonel parametreler, zorunlu parametrelerle birlikte kullanılamazlar.
C# programlama dilinde opsionel metot parametreleri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I,II,III

Cevap : a) Yalnız I

int islemYap(int a)
{
a+= 1
return a;
}
….
int b = 10;
islemYap(b);

Yukardaki verilen fonksiyon çalıştırıldığında b değeri kaç olur?

a) 9
b) 10
c) 11
d) 12
e) 13

Cevap : b) 10

int islemYap(ref int a)
{
a+= 1;
return a;
}
….
int b = 10;
islemYap(ref b);
Yukardaki verilen fonksiyon çalıştırıldığında b değeri kaç olur?

a) 9
b) 10
c) 11
d) 12
e) 13

Cevap : c) 11

int f(int n)
{
if (n <= 1)
return n;
return f(n-1) + f(n-2);
}
Yukardaki verilen fonksiyon çalıştırıldığında f(7) için çağrıldığında dönderdiği nihai değer kaç olur?

a) 9
b) 10
c) 11
d) 12
e) 13

Cevap : e) 13

int f(int n)
{
if(n ==0 || n == 1)
return 1;
return n * f(n-1);
}
Yukardaki verilen fonksiyon çalıştırıldığında f(4) için çağrıldığında dönderdiği nihai değer kaç olur?

a) 1
b) 2
c) 6
d) 24
e) 120

Cevap : d) 24

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Nesneye Yönelik Programlama

Nesneye Yönelik Programlama
Ünite -5
Dizi Ve Koleksiyon Yapıları

Verilen bir dizinin her bir elemanı üzerinde tek tek işlem yapmak istersek aşağıdaki verilen ifadelerden hangisini kullanırız?

a) switch
b) foreach
c) struct
d) main
e) else

Cevap : b) foreach

Verilen bir dizi hazır kütüphaneler kullanarak sıralamak istersek Array sınıfı içerisindeki hangi metodu kullanırız?

a) Reverse
b) Find
c) FindAll
d) Sort
e) IndexOf

Cevap : d) Sort

Array.Reverse metodu hangi işlemi icar eder?

a) Verilen bir diziyi artan sırada sıralar.
b) Verilen bir dizi içinde arama gerçekleştirir.
c) Verilen bir dizinin elemanlarının dizilimini tersine çevirir.
d) Verilen bir diziye ekleme yapar.
e) Verilen bir diziyi temizler.

Cevap : c) Verilen bir dizinin elemanlarının dizilimini tersine çevirir.

Dizi ve Koleksiyonlar ile verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Dizilerin boyutu sabittir, Koleksiyonların boyutu dinamik değişir.
b) Diziler sadece string türünde veri tutarlar.
c) Koleksiyonlar ile Diziler arasında hiç bir fark yoktur.
d) Diziler anahtar/değer çifti ile veri tutar.
e) Koleksiyonların boutları sabittir, değiştirilemez.

Cevap : a) Dizilerin boyutu sabittir, Koleksiyonların boyutu dinamik değişir.

int[,] Deneme = new int[2, 2];
Yukarda verilen Deneme değişkeni için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Deneme değişkeni Koleksiyon türünde bir değişkendir.
b) Deneme değişkeni ondalık değerler tutmaktadır.
c) Deneme değişkeni tek boyutlu bir dizidir.
d) Deneme değişkeni çift boyutlu bir dizidir.
e) Deneme değişkeninin boyutu dinamik olarak değişebilir.

Cevap : d) Deneme değişkeni çift boyutlu bir dizidir.

Console.WriteLine(Deneme[“34”]);
Yukardaki verilen Örnekte komut satırına Deneme değişkeninin değeri yazdırılmaktadır. Deneme değişkenin türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Int32 türündedir
b) String değer barındıran bir dizidir.
c) İki boyutlu bir dizidir.
d) Int32 türünde anahtarı olan bir Dictionary türüdür.
e) String türünde anahtarı olan bir Dictionary türüdür.

Cevap : e) String türünde anahtarı olan bir Dictionary türüdür.

Aşağıda verilenlerden hangisi Koleksiyon türlerine Denemetir?

a) Int
b) String
c) Array
d) Stack
e) Double

Cevap : d) Stack

Verilen bir List değişkenin her bir elemanı üzerinde tek tek işlem yapmak istersek aşağıdaki verilen ifadelerden hangisini kullanırız?

a) switch
b) if
c) class
d) main
e) for

Cevap : e) for

Aşağıda verilenlerden hangisi Koleksiyon türlerine Deneme değildir?

a) Int
b) Stack
c) List
d) Dictionary
e) Hashtable

Cevap : a) Int

List ornekListe = new List();
ornekListe ile verilen Koleksiyona tek seferde birden fazla değer eklemek istersek aşağıdaki metotlardan hangisinin kullanırız?

a) Add
b) AddAll
c) AddRange
d) Remove
e) RemoveAll

Cevap : c) AddRange

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Nesneye Yönelik Programlama

Nesneye Yönelik Programlama
Ünite -6
Nesneye Yönelik Programlamanın Temelleri

Nesneye Yönelik Programlama ile Fonksiyonel Programlama arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) Nesneye Yönelik Programlamada fonksiyon tanımlanamaz.
b) Fonksiyonel Programlamada verilerle işlem yapılamaz.
c) Nesneye Yönelik Programlamada nesler kendilerini ilgilendiren verileri barındırırlar.
d) Fonksiyonel Programlamada nesne tanımlanabilir.
e) Nesneye Yönelik Programlama ile Fonksiyonel Programlama arasında bir fark yoktur.

Cevap : c) Nesneye Yönelik Programlamada nesler kendilerini ilgilendiren verileri barındırırlar.

C# Programalama Dilinde bir sınıf tanımlamak için aşağıdaki anahtar kelimelerden hangisi kullanılır?

a) function
b) class
c) namespace
d) Main
e) interface

Cevap : b) class

Aşağıda verilenden hangisi Nesneye Yönelik Programlamanın sağladığı faydalardan birisi değildir?

a) Modülerlik
b) Tekrar Kullanılabilirlik
c) Bilgi Saklama
d) Kolay Hata Ayıklama
e) Zor Kod Geliştirme

Cevap : e) Zor Kod Geliştirme

C# programalma dili için verilen erişim denetleyicilerden hangisi yanlıştır?

a) private
b) protected
c) public
d) protected global
e) private protected

Cevap : d) protected global

private erişim denetleyicisi için aşağıdaki ifadelerde hangisi doğrudur?

a) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler diğer sınıflar içerisinde erişilebilirler.
b) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler aynı sınıf veya yapı içerisinde erişilebilirler.
c) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler aynı sınıf veya türetilmiş sınıf içerisinden erişilebilirler.
d) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler aynı derlemede (assembly) erişilebilir.
e) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler aynı derlemede (assembly) veya türetilmiş diğer derlemede (assembly) erişilebilir

Cevap : b) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler aynı sınıf veya yapı içerisinde erişilebilirler.

public erişim denetleyicisi için aşağıdaki ifadelerde hangisi doğrudur?

a) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler diğer sınıflar içerisinde erişilebilirler.
b) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler aynı sınıf veya yapı içerisinde erişilebilirler.
c) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler aynı sınıf veya türetilmiş sınıf içerisinden erişilebilirler.
d) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler aynı derlemede (assembly) erişilebilir.
e) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler aynı derlemede (assembly) veya türetilmiş diğer derlemede (assembly) erişilebilir

Cevap : a) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler diğer sınıflar içerisinde erişilebilirler.

protected erişim denetleyicisi için aşağıdaki ifadelerde hangisi doğrudur?

a) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler diğer sınıflar içerisinde erişilebilirler.
b) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler aynı sınıf veya yapı içerisinde erişilebilirler.
c) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler aynı sınıf veya türetilmiş sınıf içerisinden erişilebilirler.
d) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler aynı derlemede (assembly) erişilebilir.
e) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler aynı derlemede (assembly) veya türetilmiş diğer derlemede (assembly) erişilebilir

Cevap : c) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler aynı sınıf veya türetilmiş sınıf içerisinden erişilebilirler.

I – Bir sınıf içinde birden fazla tanımlanabilir.
II – Yapıcılar (constructor) parametre alabilirler.
III – Yapıcılar (constructor) bir sonuç dönderirler.
C# programlama dilinde yapıcılar (constructor) ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I,II,III

Cevap : c) I ve II

I – Bir sınıf içinde sadece bir kez tanımlanabilir.
II – Yıkıcılar (destructor) parametre alabilirler.
III – Yıkıcılar (destructor) bir sonuç dönderirler.
C# programlama dilinde yıkıcılar (destructor) ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I,II,III

Cevap : a) Yalnız I

I – Sınıflar (class) referans türündedirler
II – Yapılar (struct) değer türündedirler.
III – Sınıf (class) ve yapı (struct) arasında bir fark yoktur.
C# programlama dilinde sınıf (class) ve yapı (struct) ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I,II,III

Cevap : c) I ve II

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Nesneye Yönelik Programlama

Nesneye Yönelik Programlama
Ünite -7
Kalıtım ( Inheritance)

Nesneye Yönelik Programlama ile Fonksiyonel Programlama arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) Nesneye Yönelik Programlamada fonksiyon tanımlanamaz.
b) Fonksiyonel Programlamada Kalıtım yapıları vardır.
c) Fonksiyonel Programlamada abstract sınıfları tanımlanabilir.
d) Fonksiyonel Programlamada nesne tanımlanabilir.
e) Nesneye Yönelik Programlamada nesler kendilerini ilgilendiren verileri barındırırlar.

Cevap : e) Nesneye Yönelik Programlamada nesler kendilerini ilgilendiren verileri barındırırlar.

C# Programalama Dilinde türetilmiş bir sınıft tanımlamak için aşağıdaki anahtar kelimelerden hangisi kullanılır?

a) function
b) class
c) namespace
d) Main
e) interface

Cevap : b) class

Aşağıda verilenden hangisi Nesneye Yönelik Programlamanın kavramlarından biri değildir?

a) Kalıtım ile Sınıflar Türetilir
b) Abstract Sınıflar İçerir
c) Bilgi Saklama
d) Kolay Hata Ayıklama
e) Zor Kod Geliştirme

Cevap : e) Zor Kod Geliştirme

C# programalma dili için verilen erişim denetleyicilerinin türetilmiş bir sınıfta erişim ile ilgil hangisi yanlıştır?

a) private olan üyeler her yerden erişilir.
b) protected olan üyeler kendisi ve sadece türetilen sınıflarda erişilir
c) public olan üyeler kendisi ve türetilmiş sınıflarda ve türetilmiş sınıfların public arayüzleriden erişilebilir.
d) private olan üyeler sadece kendi sınıfından erişilir.
e) Özellikler ve metotlar public olan tanımlanabilir.

Cevap : a) private olan üyeler her yerden erişilir.

C# programlama dili için aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur?

a) Bir sınıf aynı anda birden fazla sınıfı Kalıtım yoluyla miras alabilir.
b) private erişim denetleyicisine sahip üyeler her yerden erişeime sahiptir.
c) Abstract olarak tanımlanan sınıflardan nesne üretilemez.
d) Abstract olarak tanımlanan sınıflardan Kalıtım yoluyla miras alınamaz
e) Abstract olarak tanımlanan sınıflarda yapıcı (constructor) tanımlanamaz.

Cevap : c) Abstract olarak tanımlanan sınıflardan nesne üretilemez.

Kalıtım yoluyla türetilmiş bir sınıf, temel sınıfta var olan bir metotu yeniden tanımlamak istersen aşağıdaki anahtar kelimelerde hangisi kullanır?

a) new
b) abstract
c) void
d) internal
e) public

Cevap : a) new

protected erişim denetleyicisine sahip bir üye için aşağıdaki ifadelerde hangisi doğrudur?

a) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler diğer sınıflar içerisinde erişilebilirler.
b) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler aynı sınıf veya yapı içerisinde erişilebilirler.
c) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler aynı sınıf veya türetilmiş sınıf içerisinden erişilebilirler.
d) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler aynı derlemede (assembly) erişilebilir.
e) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler aynı derlemede (assembly) veya türetilmiş diğer derlemede (assembly) erişilebilir

Cevap : c) Bu erişim denetleyicisine sahip tür ve üyeler aynı sınıf veya türetilmiş sınıf içerisinden erişilebilirler.

I – Kalıtım yolu ile sadece bir sınıf türetilebilir.
II – Kalıtım yolu ile türetilen sınıf temel sınıfın yapıcısnı çağırabilir.
III – Yapıcılar (constructor) bir sonuç dönderirler.
C# programlama dilinde sınıflar (class) ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I,II,III

Cevap : c) I ve II

I – Kalıtım yolu ile türetilen sınıflarda yapıcı tanımlanamaz.
II – Yıkıcılar (destructor) parametre alabilirler.
III – Yıkıcılar (destructor) bir sonuç dönderirler.
C# programlama dilinde yıkıcılar (destructor) ile ilgili verilen ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I,II,III

Cevap : e) I,II,III

I – Sınıflar (class) referans türündedirler
II – Yapılar (struct) değer türündedirler.
III – Sınıf (class) ve yapı (struct) arasında bir fark yoktur.
C# programlama dilinde Kalıtım yoluyla oluşturulan sınıf (class) ve/veya yapılar (struct) ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I,II,III

Cevap : c) I ve II

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Auzef Bilgisayar Programcılığı-min
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!