Sosyal Duygusal Gelişim

Auzef Sosyal – Duygusal Gelişim Çıkan Sorular
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2021-22 Vize Soruları 2022-23 Bütünleme
2020-21 Vize Soruları -1 2021-22 Final Soruları
2020-21 Vize Soruları -2 2022 Büt. Soruları
2021 Final Soruları
Auzef Sosyal – Duygusal Gelişim Deneme Sınavları
Vize Final
Vize Deneme 1 Final deneme 1
Vize Deneme 2 Final deneme 2
Vize Deneme 3 Final deneme 3
Vize Deneme 4 Final deneme 4
Vize Deneme 5 Final deneme 5
Vize Deneme 6 Final deneme 6
Final deneme 7
Final deneme 8
Final deneme 9
Final deneme 10
Final deneme 11
Final deneme 12
2021 Final Deneme-1
2021 Final Deneme-2
2021 Büt. Deneme -1
2021 Büt. Deneme -2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Sosyal – Duygusal Gelişim Ünite Sorular
Vize Final
Ünite 1 Ünite 7
Ünite 2 Ünite 8
Ünite 3 Ünite 9
Ünite 4 Ünite 10
Ünite 5 Ünite 11
Ünite 6 Ünite 12

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Sosyal-Duygusal Gelişim Bütünleme Soruları

Bu makale, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde yer alan Çocuk Gelişimi Lisans Programı öğrencileri için hazırlanmıştır. Amaç, öğrencileri sosyal-duygusal gelişim alanında karşılarına çıkabilecek sınav sorularına hazırlamak ve bu konularda derinlemesine anlayış sağlamaktır. Makalede ele alınan temalar, çocukların sosyal-duygusal gelişimine dair önemli kavramlar ve teorileri kapsamaktadır.

Oyunun Çocuk Gelişimindeki Rolü

Oyun, çocukların sosyal becerileri, iş birliği yapma, duygularını ifade etme ve oyuncaklarını paylaşmayı öğrenme gibi yeteneklerini geliştirmede kritik bir role sahiptir. Ancak, nesnelerin özelliklerini keşfetme, çocukların bilişsel gelişimine daha fazla katkıda bulunur.

Anne-Bebeğin Bağlanma Süreci

Anne-bebek arasındaki bağlanma süreci, bedensel temas, beslenme zamanı, ve ilk temas zamanı gibi faktörlerle güçlenirken, aşırı ağlama gibi durumlar bağlanmayı zorlaştırabilir.

Duygu Düzenleme

Duygu düzenleme, bireylerin amaçlarını gerçekleştirmek adına duygusal tepkilerini kontrol altında tutma, izleme, değerlendirme ve gerektiğinde değiştirme yeteneğidir.

Ergen Kimliği ve Marcia’nın Teorisi

Marcia’nın ergen kimliği statüleri, bireylerin kimliklerini nasıl geliştirdikleri ve yaşadıkları süreçleri açıklar. Kimlik bozulması, Marcia’nın tanımladığı statüler arasında yer almaz.

Kardeş Kıskançlığını Azaltma Yöntemleri

Yeni bir bebeğin aileye katılması durumunda, büyük çocuğun kıskançlığını azaltmak için ebeveynlerin alabileceği önlemler arasında çocuğa sevgi ve değer verildiğini hissettirmek, onu yeni duruma hazırlamak, ve bağımsızlığını teşvik etmek yer alır.

Grup Dinamikleri ve Oyun

Grup içinde birlikte hareket etme becerisinin geliştirilmesi, çeşitli oyunlar ve etkinlikler aracılığıyla desteklenebilir.

Ebeveynlik Stilleri

Demokratik veya yetkili ebeveynlik stili, çocukların gelişimine rehberlik ederken onlara değer verdiğini ve destek olduğunu gösterir.

Etolojik Bağlanma Teorisi

Konrad Lorenz’in çalışmaları, etolojik bağlanma teorisinin temellerini atmıştır. Bu teori, bağlanmanın evrimsel bir temele sahip olduğunu ileri sürer.

Bowlby’nin Bağlanma Teorisi

Bowlby’nin bağlanma teorisi, çocukların yaşamın ilk yıllarında birincil bağlanma figürlerine olan ihtiyacını vurgular. Bu teori, çocukların güvenli bir bağlanma geliştirmeleri için gerekli olan koşulları açıklar.

Mizaç ve Çocuk Gelişimi

Bebeklerin mizaç özellikleri, onların yeni deneyimlere tepkilerini ve adaptasyon süreçlerini etkiler. Yavaş ısınan bebekler, yeni durumlar karşısında başlangıçta çekingen olabilirler, ancak zamanla ve tekrarlanan deneyimlerle adapte olabilirler.

Ainsworth’un Bağlanma Stilleri

Ainsworth’un bağlanma stilleri ve anne-bebek arasındaki etkileşimleri inceleyen çalışmaları, çocukların güvenli veya güvensiz bağlanma stilleri geliştirmelerinde annelerin davranışlarının etkili olduğunu göstermektedir.

Bilişsel Gelişim ve Bağlanma

Çocukların tanıdık bakıcılarını yabancılardan ayırt etme yeteneği, bilişsel gelişimin bir parçasıdır ve bağlanma sürecinin önemli bir yönünü oluşturur.

Somut İşlemler Dönemi

Piaget’nin somut işlemler dönemi, çocukların somut nesnelerle ilgili problemleri çözebilme yeteneklerinin geliştiği bir evredir.

Bandura ve Kendini Cezalandırma

Bandura’nın sosyal öğrenme teorisi, bireylerin davranışlarının gözlem ve taklit yoluyla öğrenildiğini ileri sürer. Kendini cezalandırma, bireyin davranışlarından kaçınma eğilimine yol açabilir.

Bu makale, lolonolo.com tarafından, açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Amacımız, öğrencilere sınavlara hazırlık sürecinde destek olmak ve başarıya ulaşmalarını sağlamak için gerekli bilgileri sunmaktır. Bu makaleyle, öğrencilerin sosyal-duygusal gelişim konularında derinlemesine bilgi sahibi olmaları ve sınavlarda karşılaşabilecekleri soruları başarıyla çözebilmeleri hedeflenmektedir.

@lolonolo_com

Sosyal-Duygusal Gelişim 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi, oyunun çocuğun sosyal gelişimine sağladığı yararlardan biri değildir?

A) Nesnelerin özelliklerini araştırarak keşfedebilmesi
B) Duygularını diğerlerinin kabul edebileceği şekilde ifade edebilmesi
C) Arkadaşları ile iş birliği yapmayı öğrenmesi
D) Oyuncaklarını paylaşmayı öğrenmesi
E) Arkadaşları ile yardımlaşmayı öğrenmesi

Cevap : A) Nesnelerin özelliklerini araştırarak keşfedebilmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi bağlanmayı kolaylaştıran anne-bebek davranışlarından biri değildir?

A) Bedensel temas
B) Beslenme zamanı
C) Doğuştan etkenler
D) İlk temas zamanı ve süresi
E) Aşırı ağlama

Cevap : E) Aşırı ağlama

3. “….. kişinin amaçlarını gerçekleştirmek için duygusal tepkilerini kontrol etmesi, izlemesi, değerlendirmesi ve değiştirmesidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Duyguların ifade edilmesi
B) Duygu düzenleme
C) Duygusal okur yazarlık
D) Duygusal gelişim
E) Duygu sosyalleştirme

Cevap : B) Duygu düzenleme

4. Aşağıdakilerden hangisi Marcia’nın tanımladığı ergen kimliği statülerinden biri değildir?

A) Kimlik bozulması
B) İpotekli kimlik
C) Kimlik dağınıklığı
D) Başarılı kimlik
E) Kimlik moratoryumu

Cevap : A) Kimlik bozulması

5. Aşağıdakilerden hangisi yeni bebeğe karşı büyük çocuktaki kıskançlığı azaltmaya yardımcı olmak” için ebeveynlerin alacağı önlemlerden biri değildir?

A) Çocuğun sevildiğini ve istendiğini güvence altına almak
B) Küçük çocuğu yeni bebeğin gelişine hazırlamak
C) Annenin bebek için bir süreliğine hastaneye gideceğini söylemek
D) Doğuma giderken çocuğu çok iyi tanımadığı komşuya bırakmak
E) Bağımsız hissetmeye teşvik etmek

Cevap : D) Doğuma giderken çocuğu çok iyi tanımadığı komşuya bırakmak

6. “Yetişkin gruptan düz bir sıra halinde dizilmelerini ister. Yetişkinin söylediği komuta göre katılımcıların aynı anda hareket etmelerini söyler. Denizde bir öne adım, karada bir geri adım ve arafta elleri sallama hareketleri yaparak ….. amaçlanır.
Yukarıdaki oyunda boş bırakılan yere aşağıdaki becerilerden hangisi getirilmelidir?

A) birlikte hareket etme becerisi
B) kendine güven becerisi
C) işbirliği yapma becerisi
D) özdenetim becerisi
E) problem çözme becerisi

Cevap : A) birlikte hareket etme becerisi

7. Aşağıdakilerden hangisi yetkeli/demokratik ebeveynlik stiliyle ilgilidir?

A) Sözleri hukuktur.
B) Anlaşmazlık ifadelerini hoş görmezler.
C) Tartışmasız itaat etmeye değer verirler.
D) Çocuklarına her konuda rehberlik ve eşlik ederler.
E) Kontrolcü, cezalandırıcı, katı ve soğuktur.

Cevap : D) Çocuklarına her konuda rehberlik ve eşlik ederler.

8. Etolojik Bağlanma Teorisini hayvanlarla yapılan araştırmalarla başlatan etolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erikson
B) Spitz
C) Lorenz
D) Harlow
E) Freud

Cevap : C) Lorenz

9. Bowlby’nin Bağlanma Teorisinin temelleri ile ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Bir bağlanma figüründen kısa süreli ayrılmanın tepkiye yol açtığına inanmaktadır.
B) Çocuk doğuştan gelen birincil bağlanma figürüne bağlanma ihtiyacı içindedir.
C) Bütün çocuklar bağlanma gerçekleştirmiş olsa da bağlanma ilişkilerinin kalitesi farklıdır.
D) Bir çocuk yaşamın ilk iki yılında bağlanma figüründen sürekli bakım almalıdır.
E) Çocuğun birincil bakıcı ile bağlanma ilişkisi içsel çalışan modelinin geliştirilmesine yol açar.

Cevap : C) Bütün çocuklar bağlanma gerçekleştirmiş olsa da bağlanma ilişkilerinin kalitesi farklıdır.

10. Yaşlara göre verilen aşağıdaki bağlanma davranışlarından hangisi yanlıştır?

A) 7-9 ay – Nedeni açıklanırsa bekleyebilime
B) 5 ay- Ayrılık protestosu ve yakınlık arayışı
C) 3-4 yaş – Bakıcının planını ve motivasyonunu anlayabilme
D) Doğum sonrası – Bir kişiye tercihli yönelim
E) 1-2 yaş – Sevgi ve güven gibi soyut düşüncelere dayanan ilişki kurabilme

Cevap : E) 1-2 yaş – Sevgi ve güven gibi soyut düşüncelere dayanan ilişki kurabilme

11. Aşağıdakilerden hangisi güvensiz-düzensiz bağlanma stili geliştiren bebeklerin yabancı ortamdaki davranış örneklerinden biridir?

A) Yabancı tarafından rahatlatılmaya direnç gösterme
B) Tutarlı bir davranış örüntüsünün olmaması
C) Yakınlık arayışı karışımı ile yeniden bir araya gelme esnasında direnç veya öfke
D) Yakınlık arayışı karışımı ile yeniden bir araya gelme esnasında rahatlamada zorluk
E) Bakıcının gidişinden büyük sıkıntı duyma

Cevap : B) Tutarlı bir davranış örüntüsünün olmaması

12. Yavaş ısınan mizaç özellikleri gösteren bebeklerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Aktivite düzeyi oldukça düşüktür.
B) Düzenli beslenme ve uyku programlarına sahiptirler.
C) Yeni durumlara olumsuz tepki gösterir.
D) Diğer bebeklerden daha az olumlu/olumsuz duygusal aşırılıkları vardır.
E) Tekrar tekrar yeni deneyimlerle karşılaştıklarında ilgi göstermeye başlarlar.

Cevap : B) Düzenli beslenme ve uyku programlarına sahiptirler.

13. Aşağıdakilerden hangisi Ainsworth’un anne bebek çiftlerini gözlem çalışmalarının sonuçlarına dayalı annelik stillerinden biri değildir?

A) Bebeğinin ihtiyaçlarını gidermeyen, reddeden kayıtsız anneler
B) Bebeğinin bakımında tutarlı olmayan, bazen yok olup bazen de bebeklerine yapışan ikircikli anneler
C) Bebeklerinin ihtiyaçlarına duyarlı, duygularına açık olan otoriter anneler
D) Bebeklerinden korkan ve onları korkutan travma ve yas yaşantısına sahip dağınık anneler
E) Bebeklerinin ihtiyaçlarına duyarlı, duygularına açık olan özerk anneler

Cevap : C) Bebeklerinin ihtiyaçlarına duyarlı, duygularına açık olan otoriter anneler

14. Bağlanmadan önce bebeğin tanıdık bakıcılarını yabancılardan ayırt edebilmesini vurgulayan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psikanalitik Teori
B) Öğrenme Teorisi
C) Etolojik Teori
D) Bilişsel Gelişim Teorisi
E) Çoklu Zekâ Teorisi

Cevap : D) Bilişsel Gelişim Teorisi

15. Aşağıdakilerden hangisi somut işlemler döneminin karakteristik becerilerinden biridir?

A) Taklit etmeye ve yaratıcı oyuna katılmaya başlar.
B) Kendini nesnelerden ve diğer insanlardan ayırır.
C) Somut nesneleri içeren problemlere bilişsel işlemler uygulayabilir.
D) Temel nedensellik anlayışı gelişir.
E) Nesne sürekliliğini kazanır.

Cevap : C) Somut nesneleri içeren problemlere bilişsel işlemler uygulayabilir.

16. Aşağıdakilerden hangisi Bandura’ya göre kendini cezalandırmanın sonuçlarından biri olan kaçış ile ilgili göstergelerden biridir?

A) Depresyon
B) Uyuşturucu bağımlılığı
C) Sıkılma
D) Yön eksikliği
E) İlgisiz hissetme

Cevap : B) Uyuşturucu bağımlılığı

17. ….. bebeklerin bağlanma hiyerarşisine sahip olduklarını ileri sürmüştür. Bu hiyerarşinin zirvesinde bir bakıcı yer almaktadır. Bunu monotropi hipotezi olarak adlandırılmıştır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Spitz
B) Ainsworth
C) Yavuzer
D) Schaffer
E) Bowlby

Cevap : E) Bowlby

18. Ana varsayımı insanlar da dâhil olmak üzere tüm türlerin evrim boyunca hayatta kalmasına bir şekilde katkıda bulunan bir takım doğuştan gelen davranışsal eğilimlerle doğması olan bağlanma teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etolojik Teori
B) Bilişsel Gelişim Teorisi
C) Çoklu Zekâ Teorisi
D) Psikanalitik Teori
E) Öğrenme Teorisi

Cevap : A) Etolojik Teori

19. Aşağıdakilerden hangisi Ainsworth’un çocuğun bağlanma stilleriyle ilişkili anne davranışları boyutlarından  biri değildir?

A) İşbirlikçi Çatışmacı
B) Kabul eden / Reddeden
C) Duyarlı/Duyarsız
D) Ulaşılabilir / Umursamaz
E) Güvenli / Güvensiz

Cevap : E) Güvenli / Güvensiz

20. Bir kimsenin anlayış, duygu, tutum ve beceri gibi özellikler bakımından içinde yaşadığı toplumun yetişkin üyelerinin genellikle erişmiş oldukları düzeye gelmesi durumudur.
Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Kişilik
B) Sosyalleşme
C) İç denetim
D) Sosyal olgunluk
E) Sosyalleştirme

Cevap : D) Sosyal olgunluk

Sosyal-Duygusal Gelişim 2022-2023 Bütünleme Soruları

Sosyal – Duygusal Gelişim Final Soruları

Sosyal – Duygusal Gelişim: Çocukların Gelişimindeki Önemli Bir Yolculuk

Sosyal ve duygusal gelişim, çocukların yaşamları boyunca karşılaştıkları zorluklarla başa çıkma yeteneklerinin ve sağlıklı ilişkiler kurma beklerinin temelini oluşturur. Ocak 2024’te yapılan Sosyal – Duygusal Gelişim Final Sınavı, bu önemli konunun çeşitli yönlerini ele almıştır. Bu makale, sınavda öne çıkan bazı kilit konuları tartışmaktadır.

Oyunun Rolü

Oyun, çocukların sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmede hayati bir role sahiptir. Sınavın ilk sorusu, oyunun süreç odaklı doğasını vurgulamaktadır. Oyun sırasında çocuklar, doğaçlama yapar, mecazi anlamlar geliştirir ve özgür seçimler yaparlar. Oyun, sonuçtan ziyade deneyimin kendisine odaklanan keyifli ve içten güdümlü bir aktivitedir.

Gözlemsel Öğrenme

Albert Bandura’nın sosyal öğrenme teorisi, çocukların gözlem yoluyla öğrenme sürecini anlamamızı sağlar. Sınavda vurgulandığı gibi, bu süreç dikkat, hatırda tutma, güdülenme ve taklit etmeyi içerir. Dil, bu sürecin doğrudan bir bileşeni olmamakla birlikte, öğrenilen davranışların ifade edilmesinde rol oynar.

Duygu Düzenleme Stratejileri

Çocukların duygularını nasıl ifade ettikleri ve düzenledikleri, sosyal ve duygsal gelişimlerinin önemli bir parçasıdır. Sınavda ele alınan örnekler, çocukların hayal kırıklıklarını bastırmak ve rahatsız edici durumları görmezden gelmek gibi duygu düzenleme stratejilerini kullanmalarını içermektedir. Bu stratejiler, çocukların sosyal durumlarla başa çıkma becerilerinin ve duygusal zekalarının gelişimini gösterir.

Yabancı Korkusu ve Bağlanma

Bebeklerin yabancı korkusu ve bağlanma şekilleri, onların sosyal dünyalarını nasıl algıladıklarını ve ona nasıl tepki verdiklerini yansıtır. Yabancının davranışları, bağlam ve yabancı ile olan etkileşimin kontrol düzeyi bu tepkileri etkileyen faktörlerdir. Psikanalitik teori, özellikle Sigmund Freud’un çalışmaları, bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasının bağlanmanın temelini oluşturduğunu öne sürmektedir.

Duyguların Kökeni ve Sosyal Etkileşim

Sınavda ele alınan teorilerden biri, duyguların kökenine odaklanan Öğrenme Teorisi’dir. Watson’un bu teorisine göre, temel duygular (korku, öfke ve sevgi) belirli koşulsuz uyaranlar tarafından tetiklenir. Diğer yandan, Lev Vygotsky’nin çalışmaları, dil ve kültürün edinilmesinde sosyal etkileşimin önemini vurgulamaktadır.

“Sosyal-Duygusal Gelişim” alanı, çocukların ve yetişkinlerin duygusal ifade becerileri, sosyal etkileşimler, duygu düzenleme stratejileri ve kişisel kimliklerinin gelişimi gibi temel yönleriyle ilgilenir. Bu alan, bireylerin toplumsal bağlam içinde nasıl işlev gördükleri ve duygusal dünyalarını nasıl yönettikleri üzerine odaklanır. İşte bu konuyla ilgili bazı önemli başlıklar:

1. Oyun ve Sosyal-Duygusal Gelişim:

Oyun, çocukların sosyal becerilerini, yaratıcılıklarını ve duygusal ifadelerini geliştirmek için kritik bir yoldur. Oyunun süreç odaklı olması, çocukların deneyimlerinden zevk almalarını ve bu süreçte öğrenmelerini sağlar. Bu, oyunun yalnızca sonuca değil, aynı zamanda oynama eyleminin kendisine de odaklanıldığı anlamına gelir.

2. Gözlemsel Öğrenme ve Sosyal-Duygusal Gelişim:

Albert Bandura’nın gözlemsel öğrenme teorisi, bireylerin başkalarını gözlemleyerek ve taklit ederek öğrenme sürecini vurgular. Bu süreç, dikkat, hatırlama, güdülenme ve taklit gibi unsurları içerir. Bandura’ya göre, dil bu sürecin doğrudan bir parçası değil, gözlemlenen davranışların ifadesi ve iletişimi için bir araçtır.

3. Duygu Düzenleme:

Çocukların ve yetişkinlerin duygularını nasıl idare ettikleri, sosyal-duygusal gelişimlerinin önemli bir yönüdür. Örneğin, hayal kırıklığına uğrayan bir çocuğun bu duygusunu bastırması veya hoş olmayan bir film sahnesine tepki olarak gözlerini kapatması, duygu düzenleme stratejilerinin örnekleridir.

4. Bebeklerde Yabancı Korkusu ve Bağlanma:

Bebeklerin yabancılara tepkileri, bağlanma stilleri ve çevresel faktörlerle yakından ilişkilidir. Bağlanma kuramının temelini oluşturan beslenme ve bakım, bebeklerin güvenli veya güvensiz bağlanma stillerini geliştirmelerinde etkilidir.

5. Sosyal Etkileşim ve Dil Edinimi:

Lev Vygotsky’nin sosyo-kültürel teorisi, dilin ve kültürel öğelerin edinilmesinde sosyal etkileşimin merkezi rolünü vurgular. Vygotsky’ye göre, çocuklar çevreleriyle etkileşim içinde öğrenir ve bu süreç onların bilişsel gelişimlerini şekillendirir.

6. Oyun Ortamında Öğrenme:

Çocukların oyun oynarken öğrenmeleri, yetişkinlerin onları gözlemlemesi, çeşitli oyun türleri sunması ve çocukları kıyaslama yerine onların bireysel öğrenme süreçlerine odaklanmaları ile en üst düzeye çıkar. Oyun, çocukların hem bilişsel hem de sosyal-duygusal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

7. Sosyalleşme ve Benlik Gelişimi: Çocukların sosyalleşme süreci, kendi benliklerini tanımlayarak ve diğer insanların varlığını, haklarını ve isteklerini anlayarak kendilerini toplum içinde konumlandırmalarını içerir. Bu süreç, bireylerin sosyal becerilerini, empati yeteneklerini ve toplum içindeki rollerini anlamalarını sağlar.

Bu makalede ele alınan konular, Sosyal-Duygusal Gelişim alanının çeşitliliğini ve bu alanın bireylerin genel gelişiminde nasıl merkezi bir rol oynadığını göstermektedir. Çocukların ve yetişkinlerin sosyal ve duygusal becerilerinin gelişimi, onların toplum içinde sağlıklı, uyumlu ve etkili bir şekilde işlev görmeleri için hayati önem taşımaktadır.

@lolonolo_com

Sosyal – Duygusal Gelişim 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi oyunun özellikleri ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Oyun, içerisinde mecazi anlamlar ve doğaçlamalar barındırır.
B) Oyun süreç odaklı değil sonuç odaklı bir eylemdir.
C) Oyun çocuklara özgür seçim yapma hakkı veren aktif bir eylemdir.
D) Oyun keyifli bir eylemdir.
E) Oyun içten güdümlüdür.

Cevap : B) Oyun süreç odaklı değil sonuç odaklı bir eylemdir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Bandura’nın gözlemsel öğrenme süreçlerinden biri değildir?

A) Dikkat
B) Dil
C) Hatırda tutma
D) Güdülenme
E) Taklit

Cevap : B) Dil

3. Ali’nin yarışı kazananı tebrik ederken birinci gelmediği için yaşadığı hayal kırıklığını göstermemesi hangi duygu düzenleme stratejisi ile ilgilidir?

A) Duyguları uyaran olaylardan kaçınmak veya görmezden gelmek
B) Kendi kendini yatıştırmak
C) Eskimiş hedefleri değiştirmek
D) Rahatlık aramak
E) Belirli duyguları bastırmak

Cevap : E) Belirli duyguları bastırmak

4. Şule’nin filmin hoş olmayan bir kısmında gözlerini kapatması hangi duygu düzenleme stratejisi ile ilgilidir?

A) Eskimiş hedefleri değiştirmek
B) Duyguları uyaran olaylardan kaçınmak veya görmezden gelmek
C) Kendi kendini yatıştırmak
D) Belirli duyguları bastırmak
E) Rahatlık aramak

Cevap : B) Duyguları uyaran olaylardan kaçınmak veya görmezden gelmek

5. Aşağıdakilerden hangisi bebeklerin yabancı korkusunu değiştiren faktörlerden biri değildir?

A) Yabancının davranışı
B) Bağlam
C) Cinsiyet
D) Yabancının karakteristikleri
E) Yabancı kişi ve nesne üzerinde kontrol düzeyi

Cevap : C) Cinsiyet

6. Bağlanmanın temelini beslenme ve bebeğin ihtiyaçlarına cevap vermek olarak açıklayan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psikanalitik Teori
B) Bilişsel Gelişimsel Teori
C) Etolojik Teori
D) Sosyo-kültürel Teori
E) Öğrenme Teorisi

Cevap : A) Psikanalitik Teori

7. Duygu uyandırma kapasitesine sahip bir dizi koşulsuz uyaran tarafından ortaya çıkarılan üç temel duygunun (korku, öfke ve sevgi) olduğuna inanan teori ve teorisyen eşleştirmeleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Öğrenme Teorisi – Watson
B) Fonksiyonalist (İşlevselci) Görüş – Izard
C) Psikanalitik Teori – Lewis
D) Genetik-Olgunlaşma Teorisi – Ekman
E) Bilişsel Teori – Piaget

Cevap : A) Öğrenme Teorisi – Watson

8. Bir toplumun dilini ve kültürünü edinmenin kilit mekanizmasının sosyal etkileşim olduğuna inanan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bronfenbrenner
B) Bruner
C) Bandura
D) Vygotsky
E) Piaget

Cevap : D) Vygotsky

9. Aşağıdakilerden hangisi bağlanmayı zorlaştıran anne-bebek davranışlarından biridir?

A) Beslenme zamanı
B) Bedensel temas
C) Doğuştan etkenler
D) İlk temas zamanı ve süresi
E) Aşırı ağlama

Cevap : E) Aşırı ağlama

10. Aşağıdakilerden hangisi anne-bebek bağının oluşumunda önemi vurgulanan nöropeptit hormonlardan biridir?

A) Melatonin
B) Adrenalin
C) İnsülin
D) Oksitosin
E) Troksin

Cevap : D) Oksitosin

11. Aşağıdakilerden hangisi kaçınmacı bağlanma stili içsel çalışma modelleri örneklerinden biri değildir?

A) Benden beklenenleri yaparsam reddedilmeyeceğim.
B) Diğer insanlar mevcut değil ve reddediyor.
C) Ne bekleyeceğimi bilmiyorum, endişeliyim ve kızgınım.
D) Eğer ihtiyaçlarımı inkâr edersem reddedilmeyeceğim.
E) Kendimi korumak zorundayım.

Cevap : C) Ne bekleyeceğimi bilmiyorum, endişeliyim ve kızgınım.

12. William Damon’a göre 4-7 yaş aralığındaki çocuklar aşağıda verilen arkadaşlık aşamalarından hangisinin içinde yer almaktadırlar?

A) Psikolojik desteğe dayalı dayalı arkadaşlık
B) Güvene dayalı arkadaşlık
C) Diğerlerinin davranışlarına dayalı arkadaşlık
D) Bakıma dayalı arkadaşlık
E) Psikolojik yakınlığa dayalı arkadaşlık

Cevap : C) Diğerlerinin davranışlarına dayalı arkadaşlık

13. Aşağıdakilerden hangisi güvensiz bağlanma ile ilgili ebeveynlik stillerinden biri değildir?

A) Hassas, duyarlı
B) Reddeden veya müdahaleci
C) Tutarsız, genellikle yanıt vermeyen
D) Ürküten
E) Korkutan

Cevap : A) Hassas, duyarlı

14. Aşağıdakilerden hangisi çocuk oyun oynarken yetişkinin yapması gerekenlerden biridir?

A) Çocuğun oyununa karışmak
B) Çocuğun oyununda sonuca odaklanmak
C) Çocuğu ciddi bir şekilde gözlemlemek
D) Sabırsız bir tutum içinde olmak
E) Çocuğu oyun oynarken eleştirmek

Cevap : C) Çocuğu ciddi bir şekilde gözlemlemek

15. Bowlby’ye göre bebekler birincil bakıcıları ile aralarında güçlü bir bağ oluşturmaktadır. Eğer bu bağlanma ortadan kalkar veya bozulursa büyük endişe ve sıkıntı ortaya çıkmaktadır. Bu ayrılığa gösterilen tepkinin aşamaları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Umutsuzluk aşaması- Protesto aşaması- Kopma aşaması
B) Kopma aşaması- Protesto aşaması-Umutsuzluk aşaması
C) Protesto aşaması- Kopma aşaması- Umutsuzluk aşaması
D) Umutsuzluk aşaması- Kopma aşaması- Protesto aşaması
E) Protesto aşaması- Umutsuzluk aşaması- Kopma aşaması

Cevap : E) Protesto aşaması- Umutsuzluk aşaması- Kopma aşaması

16. Çocukların aynı cinsiyetten ebeveyn rakiplerinin cinsiyet-rol özelliklerini ve ahlaki standartlarını içselleştirdikleri Freud’un psikoseksüel gelişim evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oral evre
B) Fall(i)k evre
C) Latent evre
D) An(a)l evre
E) Gen(i)tal evre

Cevap : B) Fallik evre

17. Aşağıdakilerden hangisi bağlanmayı kolaylaştıran anne bebek davranışlarından biridir?

A) Bedensel temas
B) Olağandışı görünüm
C) Olağandışı davranışlar ve olağandışı durumlar
D) Aşırı ağlama
E) Duygusal reddetme

Cevap : A) Bedensel temas

18. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bağlanma stili geliştiren bebeklerin yabancı ortamdaki davranış örneklerinden biridir?

A) Yakınlık arayışı karışımı ile yeniden bir araya gelme esnasında direnç veya öfke
B) Yakınlık arayışı karışımı ile yeniden bir araya gelme esnasında rahatlamada zorluk
C) Yabancı tarafından rahatlatılmaya direnç gösterme
D) Bakıcının gidişinden büyük sıkıntı duyma
E) Bakıcının ayrılmasından dolayı üzgün olma

Cevap : E) Bakıcının ayrılmasından dolayı üzgün olma

19. Oyun ortamında çocuklarda öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleşmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Sınıf ortamında nitelikli oyunlara yer verilmesi
B) Oyun için yeterli süre verilmesi
C) Çeşitli oyun türleri için gerekli oyuncak ve malzemenin sağlanması
D) Çocukların sürekli birbirleri ile kıyaslanması
E) Sınıf ortamında çeşitli oyun türlerine yer verilmesi

Cevap : D) Çocukların sürekli birbirleri ile kıyaslanması

20. Çocuğun kendi benliğini denetleyerek çevresinde başka insanların varlığını onların da bazı haklarının ve isteklerinin olduğunu öğrenmesidir.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Benlik
B) Sosyal olgunluk
C) Sosyal gelişim
D) Sosyalleşme
E) Kişilik

Cevap : D) Sosyalleşme

telegram çocuk gelişimi Auzef Çocuk Gelişimi, Sosyal - Duygusal Gelişim
Çocuk Gelişimi - facebook Lolonolo-youtube
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!