Spor Psikolojisi

Auzef Spor Psikolojisi Deneme Sınavları
Vize Final
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Büt Soruları
Vize Deneme 1 Final deneme 1
Vize Deneme 2 Final deneme 2
Vize Deneme 3 Final deneme 3
Vize Deneme 4 Final deneme 4
Final deneme 5
Final deneme 6
Final deneme 7
Final deneme 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Spor Psikolojisi Ünite Soruları
Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Spor Psikolojisi 2022-2023: Bütünleme Sorularının Analizi

Giriş

Spor psikolojisi, sporcuların zihinsel sağlığını, motivasyonunu ve performansını anlamaya ve geliştirmeye yönelik bir bilim dalıdır. 2022-2023 akademik yılında sorulan bütünleme soruları, bu alandaki kritik konuları ve zorlukları vurgulamaktadır.

Motivasyon Teorileri ve Spor

Sorular, sporcuların motivasyonunu çeşitli açılardan ele alır. Örneğin, Deniz’in tenis oynaması, Ayşe’nin yüzme sporuna başlaması ve Mehmet’in cimnastikle ilgilenmesi gibi durumlar, motivasyonun içsel ve dışsal yönlerini gözler önüne serer. Hür İrade Kuramı, bu bağlamda sporcuların niyet ve eylemlerini anlamak için kullanılır.

Takım Dinamikleri

Takım birlikteliği ve takım olma süreci, spor psikolojisinin önemli bir parçasıdır. Takımların etkili bir şekilde nasıl oluşturulduğu ve yönetildiği, sporcuların birlikte çalışma becerilerinin nasıl geliştirildiği konuları, takım başarısının temelini oluşturur.

Uyarılmışlık ve Performans

Uyarılmışlık düzeyi, sporcuların performansını önemli ölçüde etkiler. Fizyolojik ve psikolojik faktörler, bir sporcunun uyarılmışlık seviyesini ve bu seviyenin performans üzerindeki etkilerini belirler.

Antrenör ve Sporcu İlişkisi

Antrenörlerin yaklaşımları, sporcuların motivasyonu ve performansı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Kontrollü ve özerklik destekleyici yaklaşımların, sporcuların hedeflerine ulaşmalarında nasıl farklı sonuçlar doğurduğu incelenmiştir.

Spor ve Egzersiz Psikoloğu Olmak

Spor ve egzersiz psikolojisi alanında profesyonel olmanın gereklilikleri, bu alanda çalışmak isteyenler için önemli bir konudur. Lisans ve yüksek lisans eğitimi, staj programları ve diğer mesleki kriterler, bu mesleğe giriş için zorunlu adımlardır.

Meditasyon ve Zihinsel Antrenman

Meditasyon, sporcuların zihinsel odaklanmasını ve sakinliğini artırmak için kullanılır. Bu bölümde, meditasyonun temel bileşenleri ve sporcuların performansını nasıl etkilediği tartışılmıştır.

Performans Değerlendirme

Performans profili, hedef belirleme ve geri bildirim türleri gibi konular, sporcunun gelişimini değerlendirmek ve yönlendirmek için kullanılır. Bu bölümde, bu araçların nasıl etkili bir şekilde kullanıldığı incelenir.

Sonuç

Spor Psikolojisi 2022-2023 bütünleme soruları, bu alanın geniş kapsamını ve derinliğini göstermektedir. Sporcuların zihinsel ve fiziksel performansını etkileyen faktörleri anlamak, antrenörler ve spor psikologları için hayati önem taşır.

@lolonolo_com

Spor Psikolojisi 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Deniz, çok eğlenceli bulduğu için tenis oynamaktadır. Ayşe, annesi çok istediği için ve postür bozukluğu düzelsin diye yüzme sporuna başlamıştır. Mehmet ise faydalı olduğu için cimnastik ile ilgilenmektedir.

Yukarında bahsi geçen kişilerin spora başlama motivasyonları Hür İrade Kuramına göre aşağıdakilerden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

A) İçe atımla – içsel – dışsal
B) Dışsal – içe atımla – amotivasyon
C) içsel – dışsal – özdeşimle
D) Bütünleşmiş – dışsal – içe atımla
E) İçsel – özdeşimle – içe atımla

Cevap : C) içsel – dışsal – özdeşimle

2.
Yukarıda takım birlikteliğini etkileyen faktörler ile bu faktörlerin tanımlamalarının eşleştirmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) I-Y, II-Z, III-X
B) I-Z, II-Y, III-X
C) I-X, II-Y, III-Z
D) I-X, II-Z, III-Y
E) I-Z, II-X, III-Y

Cevap : B) I-Z, II-Y, III-X

3. Aşağıdakilerden hangisi uyarılmışlık ile ilgili olarak yanlıştır?

A) Bireyin dışarıdan gelen uyarıcıları alma derecesidir.
B) “Ruhsal enerji” olarak da ifade edilmiştir.
C) Otonom sinir sisteminin bir fonksiyonudur.
D) Organizmanın fizyolojik ve psikolojik durumu ile ilgilidir.
E) Fizyolojik değişiklikler uyarılmışlıkta görülmemektedir

Cevap : E) Fizyolojik değişiklikler uyarılmışlıkta görülmemektedir

4. Antrenörler, sporcuların performanslarını dışsal standartlar ile değerlendirdiği zaman (örneğin kaç tane gol attığı, rakip ile karşılaştırılma) ve dışsal ödüller veya baskılar ile sporcu davranışını yönlendirdiği zaman hangi türden bir yaklaşım sergilemiş olmaktadırlar?

A) Ego yönelimli
B) Hür iradeli
C) Özerkliği destekleyici
D) Kontrollü
E) Görev yönelimli

Cevap : D) Kontrollü

5. Aşağıdakilerden hangisi takım olma sürecinde doğrusal modele göre belirtilen evrelerden değildir?

A) Performans
B) Şekillendirme
C) Tanışma
D) Normlama
E) Fırtına

Cevap : C) Tanışma

6. Aşağıdakilerden hangisinde antrenör sporcusunu içsel olarak motive etmiş ve hedef yönelimini desteklemiştir?

A) Sporcuyu takım arkadaşıyla kıyaslamış ve onların yarışmalarına sebebiyet vermiştir.
B) Disiplinli ve kontrollü bir antrenman programı yapmış ve sporcuya konuşma hakkı vermemiştir.
C) Sporcuya şampiyonluk kazanmanın stratejilerini anlatmış ve sporcuyu takım arkadaşını geçmesi için motive etmiştir.
D) Sporcusuna kupa kazanmanın çok önemli olduğuna dair bir konuşma yapmış, kupa kazanma hedefini vurgulamıştır.
E) Antrenmanı çeşitlendirerek eğlenceli geçmesini sağlamış ve antrenmanı tamamlamak için 300 adet şut atmış olma şartı koymuştur.

Cevap : E) Antrenmanı çeşitlendirerek eğlenceli geçmesini sağlamış ve antrenmanı tamamlamak için 300 adet şut atmış olma şartı koymuştur.

7. Aşağıdakilerden hangisinde “Biyolojik Bilgi Kuramı” hakkındaki ifade yanlıştır?

A) İmgeleme fizyolojik ve psikolojik durumların birleşiminden meydana gelir.
B) İmgelemede uyaranı hayal etme sürecine çevre dahil edilmez.
C) İmgelenecek beceri, becerinin gerçekleştirildiği ortam gibi tüm öğeleri kapsar.
D) İmgeleme çalışması içinde ne kadar çok uyarıcı ve tepki bulunduruyorsa sporcunun gelişimi o ölçüde fazla olur.
E) İmgeleme uygulaması “uyaran” ve “tepki” öğelerini içerir.

Cevap : B) İmgelemede uyaranı hayal etme sürecine çevre dahil edilmez.

8. İngiltere’de “Spor ve Egzersiz Psikoloğu” mesleki unvanının verilmesi için tamamlaması gereken şartlar bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi İngiliz Psikoloji Derneği “Spor ve Egzersiz Psikoloğu” mesleki unvan kriterlerinden değildir?

A) Lisans eğitiminde psikoloji bölümünden mezun olma zorunluluğu
B) Spor ve egzersiz bilimleri, egzersiz ve spor psikolojisi veya psikoloji lisans eğitimini bitirmeleri
C) En az 3 yıllık danışmanlık eğitimi staj programını tamamlamaları
D) Spor ve egzersiz bilimleri mezunlarının bir yıllık psikoloji lisans dönüştürme eğitimini bitirmeleri
E) Spor ve egzersiz psikolojisi bölümlerinde tezli yüksek lisans yapmaları

Cevap : A) Lisans eğitiminde psikoloji bölümünden mezun olma zorunluluğu

9. Meditasyon yaparken önemli olan dört temel bileşen aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Sessiz bir ortam – rahat bir pozisyon – gözler kapalı – mantra
B) Müzikli bir ortam – rahat bir pozisyon – zihinsel bir araç – pasif bir tutum
C) Müzikli bir ortam – yatış pozisyonu – zihinsel bir araç – mantra
D) Sessiz bir ortam – rahat bir pozisyon – zihinsel araç – pasif bir tutum
E) Sessiz bir ortam – yatış pozisyonu – gözler kapalı – pasif bir tutum

Cevap : D) Sessiz bir ortam – rahat bir pozisyon – zihinsel araç – pasif bir tutum

10. 1897’de Indiana Üniversitesi’nde bisiklet branşında diğer rakiplerin varlığının sporcunun performansını kolaylaştırabileceği konusunda araştırmalar yapmış olan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wilhelm Wundt
B) Avksenty Cezarevich Puni
C) Carl Friedrich Koch
D) Edward W. Scripture
E) Dr. Norman Triplett

Cevap : E) Dr. Norman Triplett

11. “Sporcuya ulaşabileceği hedefler belirleyebilmek için öncelikle onun fiziksel uygunluk düzeyinin (kuvvet, sürat, dayanıklılık, sıçrama, esneklik) ve spor geçmişinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Ulaşılması zor olan hedefler belirlemek sporcunun motivasyonunu düşürecektir.”
Yukarıda bahsedilen hedef belirleme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spesifik
B) Gerçekçi
C) Ölçülebilir
D) Eyleme yönelik
E) Zaman sınırlı

Cevap : B) Gerçekçi

12.
Yukarıdaki yer alan geri bildirim türleri ile geribildirim türlerinin tanımlarına ilişkin eşleştirme aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) I-Z, II-Y, III-X
B) I-Z, II-X, III-Y
C) I-Y, II-Z, III-X
D) I-X, II-Y, III-Z
E) I-X, II-Z, III-Y

Cevap : D) I-X, II-Y, III-Z

13. Sporcuları performansları için önemli gördükleri nitelikleri belirlemeye ve ardından bu niteliklerin her birini derecelendirmeye teşvik eden sporcu merkezli değerlendirme prosedürü olarak tanımlanan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Antrenman programı
B) Hedef belirleme
C) Performans profili
D) Sezon programı
E) Hedef ağacı

Cevap : C) Performans profili

14. Sporcunun hedefinin olabildiğince açık şekilde tanımlaması olarak belirlenen hedef belirleme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spesifik
B) Eyleme yönelik
C) Zaman Sınırlı
D) Ölçülebilir
E) Gerçekçi

Cevap : A) Spesifik

15. Aşağıdakilerden hangisi antrenörün sahip olması gereken özelliklerden değildir?

A) Sürekli öğrenmeye açıktır.
B) Pedagoji ve psikoloji konusunda kendilerini yetiştirmiştir.
C) Otoriter, kazanma odaklı, baskıcı bir tutuma sahiptir.
D) Kişilerarası ilişkileri iyidir.
E) Sporcu merkezli yaklaşım sergiler.

Cevap : C) Otoriter, kazanma odaklı, baskıcı bir tutuma sahiptir.

16.
Yukarıdaki pekiştireç türleri ile pekiçtireç türlerinin tanımlamalarının eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) I-Z, II-X, III-Y
B) I-Z, II-Y, III-X
C) I-X, II-Z, III-Y
D) I-X, II-Y, III-Z
E) I-Y, II-Z, III-X

Cevap : E) I-Y, II-Z, III-X

17. Davranışlarda tepkisel olarak gözlemlenebilen zihnin fizyolojik ve psikolojik süreçlerini içeren belli uyaranlara karşı verilen olumlu veya olumsuz yanıtlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duygu
B) Stres
C) Kaygı
D) Heyecan
E) Uyarılmışlık

Cevap : A) Duygu

18. Aşağıdakilerden hangisi imgelemede PETTLEP Modeli unsurlarından biridir?

A) Düşünce
B) Ego
C) Eşya
D) Çevresel
E) Uzaysal

Cevap : D) Çevresel

19. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde takımların temel özelliği yanlış verilmiştir?

A) Takımlarda “ben” değil “biz” duygusu hakimdir.
B) Takımlarda roller ve normlar zamanla oluşur.
C) Takımlarda iletişim yapılandırılmıştır.
D) Takımın kendine özgü kuralları vardır ve bu kuralları tüm takım üyeleri bilir.
E) Tüm takım üyeleri görev ve sorumluluklarını bilir.

Cevap : B) Takımlarda roller ve normlar zamanla oluşur.

20. Aşağıdakilerden hangisi otojenik antrenmanda kullanılan altı standart cümleden biri değildir?

A) Eller, ayaklar ve gövde hafif
B) Eller, ayaklar ve gövde sıcak
C) Nefes derin ve rahat
D) Kalp atışları sakin ve düzenli
E) Karın hafif sıcak, alın serin

Cevap : A) Eller, ayaklar ve gövde hafif

Spor Psikolojisi

Auzef Spor Psikolojisi Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri
Lolonolo Telegram Auzef Rekreasyon Lisans

Egzersiz Ve Spor Bilimleri

Auzef Spor Psikolojisi

Auzef çıkmı Sorular, Deneme Sınavları, Açıköğretim soruları, Açıköğretim Sınav Soruları

Rekreasyon Lisans

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!