auzefKlasik Mantıksosyoloji

Klasik Mantık Vize Sorular

Klasik Mantık Vize Sorula

Klasik Mantık Vize Sorular

1- Aşağıdakilerden hangisi somut terimdir?

a) Düşüncesiz
b) Uzay
c) Sonsuzluk
d) havasızlık
e) Siyahlık
Cevap: b) Uzay

2- Aşağıdakilerden hangisi çok anlamlı terimdir?

a) Koş
b) Kap
c) Çalış
d) Oku
e) Sev
Cevap: b) Kap


3- Aşağıdakilerden hangisi önerme değildir?

a) Sanat nedir?
b) Aristoteles bir filozoftur.
c) Aristoteles’in mantık çalışmaları metafizik öğretisinin temelinde yer alır.
d) Kıyas öğretisi Aristoteles tarafından ortaya konmuştur.
e) Bugün yağmur yağacak .,
Cevap: a) Sanat nedir?

4- Tümel olumlu bir önermenin çelişiği hangisinin altığıdır?

a) Tikel Olumlu
b) Tikel Olumsuz
c) Tümel Olumlu
d) Tümel Olumsuz
e) Mümkün Olumlu
Cevap: d) Tümel Olumsuz

5- ”Hiçbir insan uçmaz ” önermesinin mantıksal formu aşağıdakilerden hangisidir?

a) SaP
b) SoP
c) Sep
d) Sıp
e) Sup
Cevap: c) Sep

6- ”Hiçbir kedi siyah değildir” önermesinin özne ve yüklemi arasında nasıl bir dağıtıcılık ilişkisi vardır ?

a) Özne dağıtılmamıştır.
b) Yüklem dağıtılmamıştır.
c) Özne ve Yüklem dağıtılmamıştır .
d) Özne ve Yüklem dağıtılmıştır.
e) Özne dağıtılmış, yüklem dağıtılmamıştır.
Cevap: d) Özne ve Yüklem dağıtılmıştır.

7- Aşağıdakilerden hangisi mantığın uygulama alanlarından biri değildir?

a) Matematik
b) Felsefe
c) Bilgisayar bilimleri
d) Biyoloji
e) Elektronik devreler
Cevap: d) Biyoloji

8- Aşağıdakilerden hangisi mutlak terimdir?

a) Anne
b) Oturmak
c) Okumak
d) Zaman
e) Evlat
Cevap: a) Anne

9- ”Bütün kuşlar uçar-olmayan değildir” önermesi Klasik Mantıkta nasıl sembolize edilir?
a) SaP
b) SeP’
c) PaS
d) SeP
e) PoS
Cevap: b) SeP’


Klasik Mantık Vize Sorular

10- ”Bütün öğrenciler çalışkandır” önermesinin tersine döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bazı öğrenciler çalışkandır
b) Hiçbir öğrenci çalışkan değildir.
c) Bütün çalışkanlar öğrenci değildir.
d) Bazı çalışkanlar öğrencidir
e) Hiçbir öğrenci çalışkan – olmayan değildir.
Cevap: e) Hiçbir öğrenci çalışkan – olmayan değildir.

11- Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir yargı dile getirir fakat bir önerme değildir?

a) Çok güzel! *
b) Kardeşin nerede?
c) Kalem masanın üzerindedir.
d) Uykun mu geldi?
e) Eski model bilgisayarımı satıyorum.
Cevap: a) Çok güzel!

12- Aşağıdakilerden hangisi hayvan teriminin kaplamıdır?

a) Canlı
b) Cisim
c) Duygulu
d) Kuş
e) Hareketli
Cevap: d) Kuş

13- Aşağıdakilerden hangisi çiçek teriminin içlemidir?

a) Manolya
b) Gül
c) Papatya
d) Orkide
e) Canlı
Cevap: e) Canlı

14- Aşağıdakilerden hangisi kategorik önerme çeşitlerinden biri değildir?

a) Tümel olumlu
b) Tikel olumsuz
c) Assetorik olumlu
d) Tikel olumlu
e) Tümel olumsuz
Cevap: c) Assetorik olumlu

15 Aşağıdaki önermelerden hangisi tikel olumsuz bir önermedir?

a) Hiçbir papağan konuşmaz.
b) Bazı kuşlar uçmaz.
c) Tüm hayvanlar nefes alır.
d) Bazı balıklar karada yaşar.
e) Kimi insanlar yalan söyler.
Cevap: b) Bazı kuşlar uçmaz.

16- ‘Anıtkabir Atatürk’ün mezarıdır’ önermesinin sembolik karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) SaP
b) SoP
c) SeP
d) SıP
e) SuP
Cevap: a) SaP


17- ‘Bazı günler yağmur yağar’ önermesinin mantıksal formu aşağıdakilerden hangisidir?

a) SaP
b) SoP
c) SeP
d) SıP
e) SuP
Cevap: d) SıP

Klasik Mantık Vize Sorular
18- Tümel olumlu bir önermenin çelişiği hangisinin altığıdır?

a) Tikel olumlu
b) Tikel olumsuz
c) Tümel olumlu
d) Tümel olumsuz
e) Mümkün olumlu
Cevap: d) Tümel olumsuz

19- ‘Hiçbir balık yüzmez’ önermesinin karşıtının çelişiği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bazı balıklar yüzmez.
b) Bazı balıklar yüzer.
c) Hiçbir balık yüzmez.
d) d)Tüm balıklar yüzer.
e) Tüm balıklar yüzmez.
Cevap: a) Bazı balıklar yüzmez.

20- ‘Hiçbir insan uçmaz’ önermesinin mantıksal formu aşağıdakilerden hangisidir?

a) SaP
b) SoP
c) SeP
d) SıP
e) SuP
Cevap: c) SeP

21- SıP önermesinin alt-karşıtının çelişiği hangi önermedir?

a) SaP
b) SoP
c) SeP
d) SıP
e) SuP
Cevap: a) SaP

22- SoP önermesinin alt-karşıtının çelişiği hangi önermedir?

a) SaP
b) SoP
c) SeP
d) SıP
e) SuP
Cevap: c) SeP


23- “Yanlış”bir önermenin değilinin değilinin doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Doğru
b) Belirsiz
c) Tutarlı
d) Geçerli
e) Yanlış
Cevap: e) Yanlış

24- ‘Bazı kalemler yazar’ önermesi yanlışsa ‘Tüm kalemler yazar’ önermesinin doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Doğru
b) Belirsiz
c) Tutarlı
d) Geçerli
e) Yanlış
Cevap: e) Yanlış

25- ‘İstanbul güvenli olmayan bir şehir değildir’ önermesinin sembolik karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) SaP
b) SoP
c) SeP’
d) SıP
e) SuP
Cevap: c) SeP’

26- ‘Hiçbir fil şarkı söylemez’ önermesi yanlışsa ‘Bazı filler şarkı söylemez’ önermesinin doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Doğru
b) Belirsiz
c) Tutarlı
d) Geçerli
e) Yanlış
Cevap: b) Belirsiz

27- ‘Kimi insanlar yalan söyler’ önermesinin mantıksal formu aşağıdakilerden hangisidir?

a) SaP
b) SoP
c) SeP
d) SıP
e) SuP
Cevap: d) SıP

28- Aristoteles’in mantık çalışmalarına verilen genel ad nedir?

a) Kategoriler
b) Organon
c) I. Analitikler
d) II. Analitikler
e) Metafizik
Cevap: b) Organon

29- Aşağıdakilerden hangisi hipotetik bir önermedir?

a) Pazar günleri bulmaca çözer.
b) Yeni yıl başlarken kendisine bir ajandaalır.
c) Beyazıt’a tramvay ve otobüsle gidilir.
d) Yarın ya sahilde koşacağım ya da salondabasketbol oynayacağım
e) Ekmek varsa kahvaltı yapacağım.
Cevap: e) Ekmek varsa kahvaltı yapacağım.


30- Hangitürden modal önermelerin hem kendisi hem de tersi doğru olamaz?

a) Assetorik
b) Zorunlu
c) Mümkün
d) Apodektik
e) Kategorik
Cevap: b) Zorunlu

31- Hangitürden modal önermelerin hem kendisi hem de tersi doğru olabilir?

a) Assetorik
b) Zorunlu
c) Mümkün
d) Apodektik
e) Kategorik
Cevap: a) Assetorik

Facebook
Facebook SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Klasik Mantık Vize Sorular


Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!