Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-5

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-5

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-5

Türkiye’de Eğitim Sosyolojisi

1- Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp”in görüşlerine göre eğitimin amaçlarından değildir?
a) Eğitimin sosyalleştirme rolü,
b) Kültürün mili unsurların (dil, din ve sanat) ruhi melekeler haline getirmesi,
c) Bireysel eğitime eğilmek
d) Teknolojinin bilgisini öğretmesidir

Cevap: c) Bireysel eğitime eğilmek

2-“Ferdiyetçi Eğitim”i” savunan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ethem Nejat
b) Ziya Gökalp
c) Prens Sabahattin
d) Mustafa Satı el-Husri

Cevap: c) Prens Sabahattin

3- Aşağıdakilerden hangisi modernleşme kuramcıları arasında yer almaz?
a) Inkeles
b) Levy
c) Mead
d) Lerner

Cevap: a) Inkeles

4- Aşağıdaki kuramlardan hangisi Moore’un sınıflaması içerisinde yer almaz?
a) Evrimci kuram
b) Çatışmacı kuram
c) İşlevselci kuram
d) Feminist kuram

Cevap: d) Feminist kuram

5- Aşağıdakilerden hangisi modern insanın sahip olması gereken özelliklerden değildir?
a) Otoriteye bağımlı olma
b) Bilime inanmak
c) Farklılıkları kabul etme
d) Toplumsal değişmeye hazır olma

Cevap: a) Otoriteye bağımlı olma

6- Alex lnkeles’e göre aşağıdakilerden hangisi modern insanın sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?
a) Rasyonel bilgiye onanma
b) Toplumsal değişmeye hazır olma
c) Farklı bakış açılarına saygı duyma
d) Otoriteye bağımlı olma
e) Geçmişi değil şu anı ve geleceği temel alma

Cevap: d) Otoriteye bağımlı olma

7- Aşağıdakilerden hangisi modernleşme kuramcıları arasında yer almaz?
a) Emile Durkheim
b) Daniel Lerner
c) Alex lnkeles
d) Max Weber
e) Talcot Parsons

Cevap: a) Emile Durkheim

8- Teşebbüs-i Şahsi Eğitimi aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Ethem Nejat
b) Ziya Gökalp
c) Prens Sabahattin
d) Mustafa Satı el-Husri
e) İsmail Hakkı Baltacıoğlu

Cevap: c) Prens Sabahattin

9-“Çocuk bahçeleri adı altında anaokulunun gerekliliğini savununan” düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ethem Nejat
b) Ziya Gökalp
c) Prens Sabahattin
d) Mustafa Satı el-Husri
e) İsmail Hakkı Baltacıoğlu

Cevap: a) Ethem Nejat

10-“Okul öncesi eğitimin Türkiye”deki babası olarak kabul edilen” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Le Play
b) Ziya Gökalp
c) Prens Sabahattin
d) Durkheim
e) Froebel

Cevap: e) Froebel

11- Sabahattin Bey”in Teşebbüs-i Şahsi Eğitimi”ne yakın duran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ethem Nejat
b) Ziya Gökalp
c) Prens Sabahattin
d) Mustafa Satı el-Husri
e) İsmail Hakkı Baltacıoğlu

Cevap: a) Ethem Nejat

12-
Çocuk bahçeleri adı altında anaokulunun gerekliliğini savunan
Tarıma dayanan ve köy kalkınmasına katkıda bulunacak bir eğitim öngören Ziraat okulu mahiyetindeki yatılı ilkokul projesi olan
Kızlara yönelik açılacak Ziraat ve Ev Kadınlığı Mektebi örnek gösteren Eğitimin kalitesi için öğretmenlerin pedagojik eğitim almaları, bu sanatı icra edebilmeleri için belli bir yeteneğe sahip olmaları zorunluluğu savunan Girişimciliği vurgulayan
Aşağıdakilerden hangisidir?
a) Halk Eğitimi Mustafa Satı el Husri
b) İş Okulu İsmail Hakkı Baltacıoğlu
c) İş Okulu İsmail Hakkı Tonguç
d) Maarif Davası Mümtaz Turhan
e) İş Okulu Ethem Nejat

Cevap: e) İş Okulu Ethem Nejat

13- “Eğitimi psikoloji ve biyoloji kaynaklarına dayanak temellendiren, eğitimin kademelenmesini ve pedagojik yöntemlerin uygulanmasını savunan” düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mustafa Satı el Husri
b) İsmail Hakkı Baltacıoğlu
c) Ethem Nejat
d) İsmail Hakkı Tonguç
e) Mümtaz Turhan

Cevap: a) Mustafa Satı el Husri

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-5

14-“İlköğretim yaygınlaştırılmalı ve okuma yazma oranı artırılmalıdır” görüşünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mustafa Satı el Husri
b) İsmail Hakkı Baltacıoğlu
c) Ethem Nejat
d) İsmail Hakkı Tonguç
e) Mümtaz Turhan

Cevap: a) Mustafa Satı el Husri

15- “Eğitimin kalitesi için öğretmenlerin pedagojik eğitim almaları, bu sanatı icra edebilmeleri için belli bir yeteneğe sahip olmaları zorunludur” görüşünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mustafa Satı el Husri
b) İsmail Hakkı Baltacıoğlu
c) Ethem Nejat
d) İsmail Hakkı Tonguç
e) Mümtaz Turhan

Cevap: a) Mustafa Satı el Husri

16-Aşağıdakilerden hangisi İsmail Hakkı Baltacıoğlu”nun pedagoji anlayışını açıkladığı eserdir?
a) Şahsiyet
b) Çocuk Bahçeleri
c) Radikal Pedagoji
d) Ezilenlerin Pedagojisi
e) İçtimai Mektep

Cevap: e) İçtimai Mektep

17-Ziya Gökalp”in sosyolojik görüşü Durkheim”den etkilenmiştir. Gökalp”in Osmanlı-Türkiye koşullarına uyarladığı sosyolojik görüşünün ana ekseni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ferdiyetçi eğitim
b) İş bölümü
c) Toplumsal dayanışma
d) Kültür
e) Geleneksel eğitim

Cevap: c) Toplumsal dayanışma

18- İsmail Hakkı Baltacıoğlu”nun, İş Okulu”nda pedagojik ilkelerini aşağıdakilerden hangisiyle açımlar?
a) Radikal pedagoji
b) Ezilenlerin pedagojisi
c) Şahsiyet pedagojisi
d) Pedagojik eğitim

Cevap: c) Şahsiyet pedagojisi

19-Aşağıdakilerden hangisi İsmail Hakkı Baltacıoğlu”nun şahsiyet pedagojisi ilkelerinin birincisidir?
a) Çevre
b) Çalışma
c) Verim
d) Başlatma
e) Şahsiyet

Cevap: e) Şahsiyet

20- Aşağıdakilerden hangisi İsmail Hakkı Baltacıoğlu”nun şahsiyet pedagojisi ilkelerinin son ilkesidir?
a) Çevre
b) Çalışma
c) Verim
d) Başlatma
e) Şahsiyet

Cevap: d) Başlatma

21- “Eğitimi “bir insanın kendisinin biçim kazanmasıdır” şeklinde tanımlar ve kişinin kendi eğitimini sağlayabileceğini ifade eder. Amacı ise bireyselci ve çalışma odaklı okul anlayışına ulaşmaktır” görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Mustafa Satı el Husri
b) İsmail Hakkı Baltacıoğlu
c) Ethem Nejat
d) İsmail Hakkı Tonguç
e) Mümtaz Turhan

Cevap: d) İsmail Hakkı Tonguç

22-“Pestalozzi Çocuklar Köyü” isimle eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Mustafa Satı el Husri
b) İsmail Hakkı Baltacıoğlu
c) Ethem Nejat
d) İsmail Hakkı Tonguç
e) Mümtaz Turhan

Cevap: d) İsmail Hakkı Tonguç

23- İsmail Hakkı Tonguç”un, Köy Enstitülerinde hayata geçirmeye çalıştığı eğitim görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bir insanın kendisinin biçim kazanmasıdır
b) Kalkınmayı gerçekleştirecek yetkinlikte aydın ve uzman kadronun yetiştirilmesidir.
c) Tarıma dayanan ve köy kalkınmasına katkıda bulunacak bir eğitim öngörmesi
d) Kültürün mili unsurların (dil, din ve sanat) ruhi melekeler haline getirmesi,
e)  iş içinde, iş vasıtasıyla, iş için eğitim”

Cevap: e)  iş içinde, iş vasıtasıyla, iş için eğitim”

24- “Eğitim görüşünün temelinde Türkiye”nin ekonomik bağımsızlığı ve kalkınma sorunları vardır. Asıl sorun ise kalkınmayı gerçekleştirecek yetkinlikte aydın ve uzman kadronun yetiştirilmesidir” görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Mustafa Satı el Husri
b) İsmail Hakkı Baltacıoğlu
c) Ethem Nejat
d) İsmail Hakkı Tonguç
e) Mümtaz Turhan

Cevap: e) Mümtaz Turhan

25-En fazla bilim adamlarının üzerinde duran, modern usulde kalkınmanın yolunun halk eğitimi vasıtasıyla toplumu okuryazar yapmak değil, birinci sınıf bilim ve teknik adamları eğitmektir” düşüncesini savunan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mustafa Satı el Husri
b) İsmail Hakkı Baltacıoğlu
c) Ethem Nejat
d) İsmail Hakkı Tonguç
e) Mümtaz Turhan

Cevap: e) Mümtaz Turhan

26- Türkiye”de Eğitim Sosyolojisi için dönüm noktası aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1950”li yıllarda Nusret Köymen Gazi Eğitim Enstitüsünde Eğitim Sosyoloji adıyla ders vermeye başlaması
b) 2000”li yıllarda Eğitim Sosyolojisi, Sosyoloji bölümlerinde yeniden yer alması
c) 1965 Yılında Ankara Üniversite Eğitim Fakültesinde açılan Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Bölümü
d) 1914 yılında Ziya Gökalp”in öncülüğünde Darülfünunda sosyoloji dersleri okutulması

Cevap: c) 1965 Yılında Ankara Üniversite Eğitim Fakültesinde açılan Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Bölümü

27-Aşağıdakilerden hangisi İsmail Hakkı Baltacoğlu”nun eğitim ile ilgili görüşlerinden biri değildir?
a)Eğitim ulusal ve işe, üretime dönük olmalıdır
b) Eğitim sistemi yenileşmelidir
c) Eğitimin amacı Türkleştirmek, İslamlaştırmak ve uygarlaştırmak olmalıdır
d) Eğitim sistemi “köyü değişmeye değil; okulu değiştiren köy” anlayışına dönüştürülmelidir
e) Güzel sanatlar eğitimi önemsenmelidir

Cevap: e) Güzel sanatlar eğitimi önemsenmelidir
AUZEF sosyoloji Vize soruları

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef arasınav çevrimiçi olacak, yani online olacak

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-5

Vise
Final
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-1
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-2
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-3
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-4
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-5
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-6
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-7
Endüstri Sosyolojisi Vize Ve Final Soruları
Vize
Final
Endüstri Sosyolojisi Vize 2018 Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize 2017 Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize Ve Final Soruları

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-5

 

Eğitim Sosyolojisi Vize
Eğitim Sosyolojisi ANASAYFA
register
register
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
ANASAYFA
Endüstri Sosyolojisi
Endüstri Sosyolojisi ANASAYFA

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-5

Facebook
SOSYOLOJİ FACEBOOK GRUBU

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-3

AUZEF sosyoloji Vize soruları

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef arasınav çevrimiçi olacak, yani online olacak

 

TOEFL

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: