auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 1

Drama İle İlgili Terimler Ve Çocuklarla Dramanın Tarihçesi

#1. Eğitici drama tekniği ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

#2. Eğitici drama tekniği ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

#3. Eğitici drama tekniğindeki grup etkinlikleri aşağıdaki becerilerden hangisini doğrudan gerektirmez?

#4. I. Eğitici drama tekniğinde önceden belirlenen kuralların değiştirilmesi mümkün değildir. II. Eğitici drama tekniği amaçları açık ve bet bir şekilde önceden belirlenmiş grup etkinliklerini içerir. III. Eğitici drama çocukların öğretmenleriyle birlikte katılımını gerektiren etkinlikleri içerir. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri eğitici drama tekniğiyle ilgili doğru bilgi vermektedir?

#5. Çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 1

Drama İle İlgili Terimler Ve Çocuklarla Dramanın Tarihçesi

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 1

Drama İle İlgili Terimler Ve Çocuklarla Dramanın Tarihçesi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite - 1

Drama İle İlgili Terimler Ve Çocuklarla Dramanın Tarihçesi

1. Eğitici drama tekniği ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) J.J. Rousseau’nun ‘‘sosyal ve fiziksel çevrede yaşayarak eğitim’’ görüşüne uygundur.
b) Son yıllarda ülkemizde hızla yaygınlaşmaktadır.
c) Pedagojik drama olarak da adlandırmaktadır.
d) Çocuğun yaratıcılık kazanmasını amaçlar.
e) Amaçlarından biri oyun yaratmadır.

Cevap : e) Amaçlarından biri oyun yaratmadır.

2. Eğitici drama tekniği ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
a) Çocuğun tüm alanlardaki eğitimi için uygulanan bir eğitim tekniğidir.
b) Amacı sadece oyun yaratma yoluyla çocuğun eğlenmesini sağlamaktır.
c) Sadece yetişkinlere yönelik olarak uygulanan bir tekniktir.
d) Sadece özel gereksinimli çocuklara yönelik olarak uygulanan bir tekniktir.
e) Psikolojik rahatsızlıkları tedavi etmek için geliştirilen bir tekniktir.

Cevap : a) Çocuğun tüm alanlardaki eğitimi için uygulanan bir eğitim tekniğidir.

3. I. Eğitici drama tekniğinde önceden belirlenen kuralların değiştirilmesi mümkün değildir.

II. Eğitici drama tekniği amaçları açık ve bet bir şekilde önceden belirlenmiş grup etkinliklerini
içerir.
III. Eğitici drama çocukların öğretmenleriyle birlikte katılımını gerektiren etkinlikleri içerir.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri eğitici drama tekniğiyle ilgili doğru bilgi vermektedir?
a) Yalnızca I
b) Yalnızca II
c) I ve II
d) I ve III
e) II ve III

Cevap : e) II ve III

4. Eğitici drama tekniğindeki grup etkinlikleri aşağıdaki becerilerden hangisini doğrudan gerektirmez?

a) Bilişsel beceriler
b) Sosyal beceriler
c) Psiko-motor beceriler
d) Sözel-dil becerileri
e) Özbakım becerileri

Cevap : e) Özbakım becerileri

5. Çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İlk kez Amerika ve İngiltere’de çocuklarla drama uygulamaları gerçekleştirilmiştir.
b) Çocuklarla drama uygulamalarının tarihi 1920’lere dayanmaktadır.
c) II.Dünya Savaşı esnasında çeşitli güçlükler yaşayan çocuklara yardım etmek amaçlı kullanılmıştır.
d) İlk zamanlar özel gereksinimli çocuklara yönelik olarak geliştirilmiş, daha sonra normal gelişim
gösteren çocuklarla drama uygulamaları gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
e) Drama ile tiyatronun birbirinden farklı tarafları olduğu düşünülmüştür.

Cevap : d) İlk zamanlar özel gereksinimli çocuklara yönelik olarak geliştirilmiş, daha sonra normal gelişim
gösteren çocuklarla drama uygulamaları gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Aşağıda verilen ifadeler doğru ise parantez içerisine “D” yanlış ise parantez içerisine “Y” yazınız.

6.( Y) Drama seyirciler için oynandığından estetik kaygılar güdülür.

Cevap: Y

7.(Y ) Eğitici drama kazanma-kaybetme temeline dayanan çocuk oyunlarını içerir.

Cevap : Y

8.(Y ) Eğitici drama daha çok yetişkinlere yönelik psikolojik tedavi yöntemi olarak bilinir.
Aşağıda verilen ifadelerde bırakılan boşluklara uygun ifadeleri yazınız.

Cevap : Y

9.Eğitici drama …………………………….. ve ……………………………………. olmak üzere iki drama türünü de
belirli oranlarda içerir.

Cevap : Psikodrama, yaratıcı drama

10. ………………………………. tüm çocukların büyük motor hareketlerle yaptıkları ifade etme, rol oynama,
canlandırmaya ve tartışmaya dayalı grup etkinlikleridir.

Cevap : Eğitici
drama

 

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Eğitici Drama Ünite – 1


Çocuk Gelişimi - facebook

AUZEF Çocuk Gelişimi
Auzef Online Deneme Sınavları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!