auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 5

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 5

#1. Drama etkinlikleri sırasında düşüncelerinin yargılanmadan, eleştirilmeden kabul edildiğini gören çocukta aşağıdaki becerilerden hangisi gelişir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi oyun ile eğitici dramanın benzer yönlerinden biridir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi eğitici dramanın çocuk eğitiminde sağlayabileceği yararlardan biri değildir?

#4. I. Çocuğun kendilik algısı kazanmasını sağlama II. Çocuğun iletişim becerilerini geliştirme III. Çocukta kavram öğrenmeyi geliştirme Yukarıdakilerden hangisi/hangileri okul öncesi eğitimde dramanın özel amaçlarındandır?

#5. I. Zihinsel kapasite IV. Bağımsız düşünme ve karar verme II. Yaratıcılık ve hayal gücü V. Sebat III. İletişim becerileri VI. Akademik başarı Drama etkinlikleri yukarıda verilenlerden kaç tanesinin gelişmesine katkı sağlar?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 5
LOLONO9LO

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 5
LOLONO9LO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite - 5

Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi eğitici dramanın çocuk eğitiminde sağlayabileceği yararlardan biri değildir?

a) Çocuğun kendisini tanımasına ve içinde yaşadığı dünyayı öğrenmesine katkı sağlar.
b) Harekete dayalı teknikleri kullanarak çocukların daha etkili öğrenmesini sağlar.
c) Çocuğun sosyal ilişkilerde gerekli sosyal becerileri kazanmasını sağlar.
d) Çocuklar başkalarının düşüncelerine hoşgörülü yaklaşmayı öğrenir.
e) Kuralların değişmezliğini kabul etmeyi ve itaati öğrenir.

Cevap: e) Kuralların değişmezliğini kabul etmeyi ve itaati öğrenir.

2. Aşağıdakilerden hangisi oyun ile eğitici dramanın benzer yönlerinden biridir?

a) Kendiliğinden başlama
b) Kurallara sahip olma
c) Etkinliğin sonunda değerlendirme yapılması
d) Sonucun değil sürecin önemli olması
e) Eğitim amaçlarının belli olması

Cevap: b) Kurallara sahip olma

3. I. Çocuğun kendilik algısı kazanmasını sağlama
II. Çocuğun iletişim becerilerini geliştirme
III. Çocukta kavram öğrenmeyi geliştirme
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri okul öncesi eğitimde dramanın özel amaçlarındandır?

a) Yalnızca II
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I,II ve III

Cevap: e) I,II ve III

4. I. Zihinsel kapasite IV. Bağımsız düşünme ve karar verme

II. Yaratıcılık ve hayal gücü V. Sebat

III. İletişim becerileri VI. Akademik başarı
Drama etkinlikleri yukarıda verilenlerden kaç tanesinin gelişmesine katkı sağlar?

a) 6
b) 5
c) 4
d) 3
e) 2

Cevap: b) 5

5. Drama etkinlikleri sırasında düşüncelerinin yargılanmadan, eleştirilmeden kabul edildiğini gören çocukta aşağıdaki becerilerden hangisi gelişir?

a) İletişim becerileri
b) Duyguların farkına varma ve ifade etme
c) Bağımsız düşünme ve karar verme
d) Kendilik kavramı
e) Yaratıcılık ve hayal gücü

Cevap: c) Bağımsız düşünme ve karar verme

Aşağıda verilen ifadede bırakılan boşluğa uygun ifadeyi yazınız.

6. Çocuklar drama etkinliğini genellikle ……………………… olarak algılar.
Aşağıda verilen ifadeler doğru ise parantez içerisine “D” yanlış ise parantez içerisine “Y” yazınız.

Cevap: oyun

7. ( ) Drama etkinlikleri az çok belirgin kurallara sahip olma, sözlü ve sözsüz iletişime dayalı olma, iş birliği ve rol oynamayı gerektirme gibi yönleriyle paralel oyunla benzerlik gösterir.

Cevap: Yanlış

8. ( ) Çocukların arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesinde drama etkinlikleri önemlidir.

Cevap: Doğru

9. ( ) Drama çocuğun kendisinin ve başkalarının duygularına duyarlılık geliştirmesine yardımcı olur.

Cevap: Doğru

10. ( ) Drama etkinlikleri çocukların hem motor hem de zihinsel anlamda performansını arttırabilir.

Cevap: Doğru

 

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 5


Çocuk Gelişimi - facebook

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama soruları

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!