auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 10

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 10

#1. I. Bir uyarıcıya ya da düşünceyle ilgili davranışta bulunabilecek kadar yeterince uzun süre dikkatini yoğunlaştırabilmesi II. Nesne, olay ve durumları kendi zihninde canlandırabilmesi ve yaşayabilmesi III. Sesini etkili kullanabilmesi Çocuğun drama etkinliklerine kendisine yarar sağlayacak şekilde katılabilmesi için yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri gereklidir?

#2. Aşağıda tanımlanan çocuklardan hangilerinin drama etkinliklerinden alacakları yararın sınırlı olması muhtemeldir?

#3. Taklit etme ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

#4. Bir çocuğun masanın altını ev gibi kullanması aşağıda verilen bilişsel süreçlerden hangisini ifade eder?

d) Nesnelerle simgeleştirme

#5. Öğretmenin yönergesiyle çocuğun kendini soğuk bir kış gününde kardan adam yaparken düşünebilmesi aşağıda verilen bilişsel süreçlerden hangisini ifade eder?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı
Çocuk Gelişimi Lisans 2022 Final Soruları
LOLONOLO

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı
Çocuk Gelişimi Lisans 2022 Final Soruları
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite - 10

Bölüm Soruları

1. I. Bir uyarıcıya ya da düşünceyle ilgili davranışta bulunabilecek kadar yeterince uzun süre dikkatini yoğunlaştırabilmesi
II. Nesne, olay ve durumları kendi zihninde canlandırabilmesi ve yaşayabilmesi
III. Sesini etkili kullanabilmesi
Çocuğun drama etkinliklerine kendisine yarar sağlayacak şekilde katılabilmesi için yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri gereklidir?

a) Yalnızca I
b) Yalnızca II
c) I ve II
d) I ve III
e) I,II ve III

Cevap : c) I ve II

2. Aşağıda tanımlanan çocuklardan hangilerinin drama etkinliklerinden alacakları yararın sınırlı olması muhtemeldir?

a) Sözel yetenekleri etkileşimde bulunmaya yeterli olan çocuklar
b) Öğretmenlerin yönergelerini anlayabilen çocuklar
c) Dikkatini verebilen çocuklar
d) Kısa ve uzun süreli belleğini etkili şekilde kullanabilen çocuklar
e) Nesneleri sadece amacına uygun kullanabilen çocuklar

Cevap : e) Nesneleri sadece amacına uygun kullanabilen çocuklar

3. Taklit etme ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) Öğrenme yollarından biridir.
b) Çocuklarda doğum ile birlikte görülmeye başlanır.
c) Drama etkinliklerinde kullanımı çocukların birbirlerini gözleyerek öğrenmelerine yardımcı olur.
d) Çocuklar için he zaman yarar sağlar.
e) Çocuklar için olumsuz olduğu durumlar da söz konusu olabilir.

Cevap : d) Çocuklar için he zaman yarar sağlar.

4. Öğretmenin yönergesiyle çocuğun kendini soğuk bir kış gününde kardan adam yaparken düşünebilmesi aşağıda verilen bilişsel süreçlerden hangisini ifade eder?

a) Taklit etme
b) Zihinde canlandırma
c) Yönerge anlama
d) Hareketlerle simgeleştirme
e) Nesnelerle simgeleştirme

Cevap : b) Zihinde canlandırma

5. Bir çocuğun masanın altını ev gibi kullanması aşağıda verilen bilişsel süreçlerden hangisini ifade eder?

a) Zihinde canlandırma
b) Taklit etme
c) Hareketlerle simgeleştirme
d) Nesnelerle simgeleştirme
e) Yönerge anlama

Cevap : d) Nesnelerle simgeleştirme

Aşağıda verilen ifadelerde bırakılan boşluklara uygun ifadeleri yazınız.

6. ………………………………………………………… başka kişilerin davranışlarını ya da nesnelerin
hareketlerini tekrarlama yolu ile öğrenme demektir.

Cevap : Taklit etme

7. Rol oynamaya dayanan drama etkinlikleri büyük oranda ……………………………………. dayanır.
Aşağıda verilen ifadeler doğru ise parantez içerisine “D” yanlış ise parantez içerisine “Y” yazınız.

Cevap : Taklite

8. ( ) Taklit etme çocuklarda doğum ile birlikte başlar.

Cevap : Doğru

9. ( ) Dramada çocuğun aktif katılımı ancak kendi beden hareketleri sayesinde mümkündür.

Cevap : Yanlış

10. ( ) Taklit etme, dikkati yoğunlaştırma, zihinde canlandırma gibi bilişsel süreçlerde yeterince gelişmemiş olan çocuklar drama etkinliğine dahil edilmemelidir.

Cevap : Yanlış

 

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 10


Çocuk Gelişimi - facebook

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama soruları

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!