auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 14

#1. I. Tanışma, selamlaşma, isim öğrenme II. İlişki kurma, iletişim ve hareket çalışmaları III. Rahatlama, gevşeme çalışmaları Yukarıdaki çalışmaların uygulanma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#2. Rahatlama, gevşeme çalışmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#3. I. Çocukların mutlaka yere uzanmaları sağlanmalıdır. II. Çocukların iç ve dış uyarıcıları görmeyip verilen yönergeye konsantre olmaları sağlanmalıdır. III. Lider, alıştırmaların neye yarayacağını çocuklara çalışmaya başlamadan önce çıklamalıdır. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri rahatlama, gevşeme çalışmaları hakkında doğru bilgidir?

#4. İlişki kurma, iletişim ve hareket çalışmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#5. Tanışma/selamlaşma/isim öğrenme çalışmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı
Çocuk Gelişimi Lisans 2022 Final Soruları
LOLONOLO

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı
Çocuk Gelişimi Lisans 2022 Final Soruları
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite - 14

Hümanist Eğitim Yaklaşımı Açısından Eğitici Drama

Bölüm Soruları

1. Tanışma/selamlaşma/isim öğrenme çalışmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Çocukların sosyalleşmeleri açısından önemlidir.
b) Çocukların insanların birbirlerinden farklı olduğunu, isimlerin farklılıklarını anlamaları temelinde beklenir.
c) Çocukların arkadaş edinme becerilerini geliştirir.
d) İsim sorma-öğrenme, kendini ismi ile tanıtma davranışlarını kazandırmayı amaçlar.
e) Uzun zamandır birlikte olan gruplarda bu çalışmaların yapılmasına gerek yoktur.

Cevap : e) Uzun zamandır birlikte olan gruplarda bu çalışmaların yapılmasına gerek yoktur.

2. İlişki kurma, iletişim ve hareket çalışmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Birbirleriyle tanışmış çocuklarla gerçekleştirilir.
b) Çocuklar arasındaki iletişimi, sosyal ilişkileri geliştirmeyi amaçlar.
c) Harekete dayalı etkinlikleri içerir.
d) Çocuklar bu etkinlikler sayesinde bedensel enerjilerini harekete geçirir.
e) Birbirini tanımayan çocukların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan etkinliklerdir.

Cevap : e) Birbirini tanımayan çocukların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan etkinliklerdir.

3. Rahatlama, gevşeme çalışmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Amaçlarından biri çocukların dikkatlerini bedenlerine yoğunlaştırmalarını ve bedenlerinin farkına varmalarını sağlamaktır.
b) Çocukların bedensel olarak rahatlamalarını sağlamak amaçlanır.
c) Stresi azaltıcı çalışmalardır.
d) Rahat, hoş bir çevre yaratır.
e) Lider, alıştırmaların neye yarayacağını çocuklara önceden açıklamamalı, kendilerine buldurmaya çalışmalıdır.

Cevap : e) Lider, alıştırmaların neye yarayacağını çocuklara önceden açıklamamalı, kendilerine buldurmaya çalışmalıdır.

4. I. Tanışma, selamlaşma, isim öğrenme
II. İlişki kurma, iletişim ve hareket çalışmaları
III. Rahatlama, gevşeme çalışmaları
Yukarıdaki çalışmaların uygulanma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) I-II-III
b) I-III-II
c) II-III-I
d) II-I-III
e) III-I-II

Cevap : a) I-II-III

5. I. Çocukların mutlaka yere uzanmaları sağlanmalıdır.
II. Çocukların iç ve dış uyarıcıları görmeyip verilen yönergeye konsantre olmaları sağlanmalıdır.
III. Lider, alıştırmaların neye yarayacağını çocuklara çalışmaya başlamadan önce açıklamalıdır.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri rahatlama, gevşeme çalışmaları hakkında doğru bilgidir?

a) Yalnızca I
b) Yalnızca II
c) I ve II
d) II ve III
e) I,II ve III

Cevap : d) II ve III

Aşağıda verilen ifadeler doğru ise parantez içerisine “D” yanlış ise parantez içerisine “Y” yazınız.

6. ( ) Tanışma/selamlaşma/isim öğrenme çalışmaları çocukların sosyalleşmeleri açısından önem taşımaktadır.

Cevap : Doğru

7. ( ) Tanışma, selamlaşma çalışmaları çocuğun kendini diğer insanlardan ayırt etmesini sağlayabilir.

Cevap : Doğru

8. ( ) İlişki kurma, iletişim ve hareket çalışmaları birbirlerinin isimlerini öğrenmiş, birbirleriyle tanışmış olan çocuklarla gerçekleştirilmelidir.

Cevap : Doğru

9. ( ) Rahatlama, gevşeme çalışmaları yaşanan güncel problemlerden sonra uygulanabilir.

Cevap : Doğru

10. ( ) Rahatlama, gevşeme çalışmalarında çocukların sandalyelerinde rahat bir pozisyonda oturmalarına da izin verilebilir.

Cevap : Doğru

 

Vize Final
Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite -4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 14


Çocuk Gelişimi - facebook

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama soruları

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!