auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 13

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 13

#1. I. Gruptaki çocuk sayısı 20’yi aştığında grubu ikiye bölebilir. II. Saldırgan ve oyunu bozan davranışlar hariç her davranışı kabul etmelidir. III. Çocukların yoğun talep gösterdiği bir rol varsa bu rolü etkinlikten çıkarmalı, diğer rolleri çocuklara paylaştırmalıdır. Drama uygulayacak öğretmen drama etkinliğinin daha etkili olması için yukarıdakilerden hangisine/hangilerine dikkat etmelidir?

#2. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri drama uygulayacak öğretme verilebilecek doğru bir öneridir?

#3. I. Açık uçlu sorular sorulması II. Çocukların sorularını ‘‘güzel soru’’ şeklinde olumlu olarak değerlendirmek III. İhtiyaç duyulduğunda yönlendirici soru sormak Eğitici drama etkinliği sonrasında yapılan grup değerlendirmesinin amacına ulaşması için yukarıda verilenlerden hangisinin/hangilerinin yapılması gereklidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi grup tartışmasında öğretmenin çocukların söylediğini tekrarlamasının faydalarından biri değildir?

#5. Drama etkinlikleri sonrasında grup tartışması ve değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı
Çocuk Gelişimi Lisans 2022 Final Soruları
LOLONOLO

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı
Çocuk Gelişimi Lisans 2022 Final Soruları
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite - 13

Drama Uygulayacak Olan Öğretmene Öneriler II

Bölüm Soruları

1. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri drama uygulayacak öğretme verilebilecek doğru bir öneridir?

a) Grup bütünlüğünü bozmamak için ne olursa olsun grubu bölmemelidir.
b) Çocukların istedikleri arkadaşlarıyla yan yana olmalarına izin vermelidir.
c) Katılmak istemeyen çocukların etkinlik dışında kalmalarına izin vermemeli, onları da mutlaka
sürece dahil etmelidir.
d) Çocuk iyi performans gösterdiyse onu teşvik etmek adına ödüllendirmelidir.
e) Etkinlik esnasında alay etme gibi davranışlarla karşılaşan öğretmen etkinliği kesmeli, alay eden
çocukları grubun dışına çıkarmalı ya da başka bir ortamda denetim altına alınmalarını sağlamalıdır.

Cevap : e) Etkinlik esnasında alay etme gibi davranışlarla karşılaşan öğretmen etkinliği kesmeli, alay eden
çocukları grubun dışına çıkarmalı ya da başka bir ortamda denetim altına alınmalarını sağlamalıdır.

2. I. Gruptaki çocuk sayısı 20’yi aştığında grubu ikiye bölebilir.
II. Saldırgan ve oyunu bozan davranışlar hariç her davranışı kabul etmelidir.
III. Çocukların yoğun talep gösterdiği bir rol varsa bu rolü etkinlikten çıkarmalı, diğer rolleri çocuklara paylaştırmalıdır.
Drama uygulayacak öğretmen drama etkinliğinin daha etkili olması için yukarıdakilerden hangisine/hangilerine dikkat etmelidir?

a) Yalnızca I
b) YaInızca II
c) I ve II
d) II ve III
e) I,II ve III

Cevap : c) I ve II

3. I. Açık uçlu sorular sorulması
II. Çocukların sorularını ‘‘güzel soru’’ şeklinde olumlu olarak değerlendirmek
III. İhtiyaç duyulduğunda yönlendirici soru sormak
Eğitici drama etkinliği sonrasında yapılan grup değerlendirmesinin amacına ulaşması için yukarıda verilenlerden hangisinin/hangilerinin yapılması gereklidir?

a) Yalnızca I
b) Yalnızca III
c) I ve II
d) I ve III
e) I,II ve III

Cevap : d) I ve III

4. Drama etkinlikleri sonrasında grup tartışması ve değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

a) Öğretmenin grupta tartışılan ve vurgulanan önemli bilgileri özetlemesi
b) Çocukların tüm duygularının koşulsuz olarak kabul edilmesi
c) Öğretmenin çocuğun söylediğini toparlayan bir ifadeyle onun söylediğini tekrarlaması
d) Öğretmenin ‘‘Bakalım önce kim doğru cevabı verebilecek?’’ gibi öğrencileri katılmaya teşvik edici cümleler kurması
e) Öğretmenin sorduğu sorularla ilgili gerekli durumlarda yönlendirici sorular sorması

Cevap : d) Öğretmenin ‘‘Bakalım önce kim doğru cevabı verebilecek?’’ gibi öğrencileri katılmaya teşvik edici cümleler kurması

5. Aşağıdakilerden hangisi grup tartışmasında öğretmenin çocukların söylediğini tekrarlamasının faydalarından biri değildir?

a) Çocuğu dinlediğini göstermek
b) Söz hakkı alan çocuğu diğerlerinin dinlemesini sağlamak
c) Çocuğa anlaşıldığı mesajını vermek
d) Çocuğu ne kadar anladığını göstermek
e) Gelen mesajı hem söyleyen kişinin hem de diğerlerinin daha iyi anlamasını sağlamak

Cevap : b) Söz hakkı alan çocuğu diğerlerinin dinlemesini sağlamak

Aşağıda verilen ifadeler doğru ise parantez içerisine “D” yanlış ise parantez içerisine “Y” yazınız.

6. ( ) Drama uygulanacak olan grup kaç kişi olursa olsun bölünmemelidir.

Cevap : Yanlış

7. ( ) Öğretmen çocukların özelliklerine göre onları gruplamalı ya da yan yana gelmelerini engellemelidir.

Cevap : Yanlış

8. ( ) Drama etkinliğine isteyen çocuğun istediği kadar katılmasına izin verilmelidir.

Cevap : Doğru

9. ( ) Grup değerlendirmesi sırasında yalnızca açık uçlu soruların sorulması yeterlidir.
Aşağıda verilen ifadede bırakılan boşluğa uygun sözcüğü/sözcükleri yazınız.

Cevap : Yanlış

10. Bir grup içerisinde, karşılıklı diyalog sırasında kişinin söylediğini ona tekrarlamak ………. olarak ifade edilir.

Cevap : Yansıtma

 

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite -4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 13


Çocuk Gelişimi - facebook

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama soruları

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

Auzef çıkmış sorular

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları ,  Auzef Çocuk Gelişimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!