auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 8

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 8

#1. Drama etkinliği sonunda yapılan grup tartışması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

#2. Aşağıdakilerden hangisi grup tartışmasının yararlarından biri değildir?

#3. Drama oyunundaki kavramlar, olgular, olaylar ve nesnelerle ilgili akademik bilgileri ortaya çıkarmayı ya da anımsatmayı amaçlayan sorulara tartışma bölümünün hangi düzeyinde yer verilir?

#4. Çocuğun oynadığı oyunu sözcüklere dökerek anlatmasına, oyunda geçen rolleri, nesneleri, karakterleri adlandırmasına tartışma bölümünün hangi düzeyinde yer verilir?

#5. Çocukların kendilerine sunulan gerçeğin de ötesini tahmin etmeye, yaratıcılıklarını kullanarak sorunlara çözüm getirmeye çaba harcamaları amacıyla sorulan sorulara tartışma bölümünün hangi düzeyinde yer verilir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı
Çocuk Gelişimi Lisans 2022 Final Soruları
LOLONOLO

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı
Çocuk Gelişimi Lisans 2022 Final Soruları
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite - 8

Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi grup tartışmasının yararlarından biri değildir?

a) Öğretmen tarafından çocukların ne anlayıp ne anlamadığının değerlendirilmesi mümkün olur.
b) Öğretmenin ileriye yönelik plan yapmasını kolaylaştırır.
c) Çocukların bilinç düzeylerinin geliştirmek olanağı yaratılmış olur.
d) Çocukların iç dünyaları hakkında bilgi almak mümkün olur.
e) Çocukların hareket becerilerini geliştirir.

Cevap: e) Çocukların hareket becerilerini geliştirir.

2. Çocuğun oynadığı oyunu sözcüklere dökerek anlatmasına, oyunda geçen rolleri, nesneleri,
karakterleri adlandırmasına tartışma bölümünün hangi düzeyinde yer verilir?

a) Zihinde canlandırma düzeyi
b) Tanımsal düzey
c) Duygusal düzey
d) Bilişsel düzey
e) Yaşantısal düzey

Cevap: b) Tanımsal düzey

3. Çocukların kendilerine sunulan gerçeğin de ötesini tahmin etmeye, yaratıcılıklarını kullanarak
sorunlara çözüm getirmeye çaba harcamaları amacıyla sorulan sorulara tartışma bölümünün hangi
düzeyinde yer verilir?

a) Tanımsal düzey
b) Bilişsel düzey
c) Geliştirme düzeyi
d) Zihinde canlandırma düzeyi
e) Yaşantısal düzey

Cevap: c) Geliştirme düzeyi

4. Drama oyunundaki kavramlar, olgular, olaylar ve nesnelerle ilgili akademik bilgileri ortaya
çıkarmayı ya da anımsatmayı amaçlayan sorulara tartışma bölümünün hangi düzeyinde yer verilir?

a) Zihinde canlandırma
b) Tanımsal düzey
c) Bilişsel düzey
d) Yaşantısal düzey
e) Geliştirme düzeyi

Cevap: c) Bilişsel düzey

5. Drama etkinliği sonunda yapılan grup tartışması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?

a) Yaşanılan ve hissedilenlerin ifade edildiği, tanımlandığı, anlamlandırıldığı bir tartışmadır.
b) Çocukların performanslarının değerlendirilmesini sağlar.
c) Etkinliği izleyenlerin görüşleri alınır.
d) Tanımsal, bilişsel ve yaşantısal düzey olmak üzere üç düzeyden oluşur.
e) Grup tartışmasına öğretmen isterse yer vermeyebilir.

Cevap: a) Yaşanılan ve hissedilenlerin ifade edildiği, tanımlandığı, anlamlandırıldığı bir tartışmadır.

Aşağıda verilen ifadelerde bırakılan boşluklara uygun ifadeleri yazınız.

6. Eğitici dramada tartışma bölümü zihinde canlandırma düzeyi, tanımsal düzey, duygusal düzey,
……………………………… düzey, yaşantısal düzey ve ………………………………. düzeyi olmak üzere altı
bölümden oluşmaktadır.

Cevap: Bilişsel, geliştirme

7. ‘’Penguen nerede yaşar biliyor musunuz? Hangi hayvana benzer?’’ gibi sorular
………………………………….. düzeyde sorulardır.

Cevap: Bilişsel

Aşağıda verilen ifadeler doğru ise parantez içerisine “D” yanlış ise parantez içerisine “Y” yazınız.

8. ( ) Olay, durum, öykü ve roller yaşanılıp, üzerinde durulmadığında öğrenme için yeterli
olmayabilir.

Cevap: Doğru

9. ( ) Her drama etkinliğinden sonra zihinde canlandırma yapılması gerekli olmayabilir.

Cevap: Doğru

10. ( ) Tartışma düzeyleri arasında duygusal düzeydeki soruların özel bir yeri vardır.

Cevap: Doğru

 

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 8


Çocuk Gelişimi - facebook

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama soruları

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

auzefn çıkmış sorular

çocuk gelişimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!