auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 12

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 12

#1. I. Drama etkinliklerini bir psikolog ile birlikte uygulamasında fayda vardır. II. Drama etkinlikleri sırasında çocuklara sevgisini göstermelidir. III. Drama etkinliğine katılan her çocuk için gelişmeye uygun bir çevre hazırlamalıdır. Drama öğretmeniyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi / hangileri doğrudur?

#2. Aşağıdakilerden hangisi drama uygulamaları ile ilgili doğru bir bilgidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi drama öğretmenin kazanması gereken niteliklerden biri değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi drama uygulayacak olan öğretmenin eğitilmesinde izlenecek aşamalardan biri değildir?

#5. I. Kendini serbest bırakmayı öğrenme alıştırmaları II. Drama etkinliklerini diğer öğretmen adayları ile birlikte yapmasının sağlanması III. Eğitici dramanın amaçları ve tekniği konusunda kuramsal bilgi verilmesi IV. Öğretmen adayının az sayıda çocuktan oluşan bir grupta kolay drama örneklerinden başlayarak uygulama yapması Yukarıda verilen drama uygulayacak öğretmenin eğitilmesinde izlenecek aşamalar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru sıralanmıştır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı
Çocuk Gelişimi Lisans 2022 Final Soruları
LOLONOLO

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final Deneme Sınavı
Çocuk Gelişimi Lisans 2022 Final Soruları
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite - 12

Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi drama uygulayacak olan öğretmenin eğitilmesinde izlenecek aşamalardan biri değildir?

a) Eğitici dramanın amaçları ve tekniği konusunda kuramsal bilgilerin verilmesi
b) Drama etkinliklerini diğer öğretmen adayları ile birlikte yapması sağlanarak etkinlikleri yaşamasına olanak verilmesi
c) Öğretmen adaylarından oluşan gruba liderlik ederek drama uygulaması yapmasının sağlanması
d) Öğretmen adayının doğaçlama çalışmaları ile uygulamalara başlamasının sağlanması
e) Öğretmen adayının az sayıda çocuktan oluşan bir grupla, kolay drama örneklerinden başlayarak uygulama yapmasının sağlanması

Cevap : d) Öğretmen adayının doğaçlama çalışmaları ile uygulamalara başlamasının sağlanması

2. I. Drama etkinliklerini bir psikolog ile birlikte uygulamasında fayda vardır.
II. Drama etkinlikleri sırasında çocuklara sevgisini göstermelidir.
III. Drama etkinliğine katılan her çocuk için gelişmeye uygun bir çevre hazırlamalıdır.
Drama öğretmeniyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi / hangileri doğrudur?

a) Yalnızca I
b) Yalnızca II
c) Yalnızca III
d) II ve III
e) I,II ve III

Cevap : d) II ve III

3. I. Kendini serbest bırakmayı öğrenme alıştırmaları

II. Drama etkinliklerini diğer öğretmen adayları ile birlikte yapmasının sağlanması

III. Eğitici dramanın amaçları ve tekniği konusunda kuramsal bilgi verilmesi

IV. Öğretmen adayının az sayıda çocuktan oluşan bir grupta kolay drama örneklerinden başlayarak uygulama yapması

Yukarıda verilen drama uygulayacak öğretmenin eğitilmesinde izlenecek aşamalar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru sıralanmıştır?

a) I-II-III-IV
b) I-III-II-IV
c) III-I-II-IV
d) III-II-I-IV
e) III-II-IV-I

Cevap : c) III-I-II-IV

4. Aşağıdakilerden hangisi drama uygulamaları ile ilgili doğru bir bilgidir?

a) Drama uygulamalarının bir amacı da grubun öğretmeni ile çocuklar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmektir.
b) Psikodrama gibi tedavi amacı olduğundan bir psikolog tarafından uygulanması daha uygundur.
c) Öğretmen uygulama sırasında otoriter tutum takınmalıdır.
d) Drama uygulayacak öğretmen yetiştirirken öğretmen adaylarının sadece çocuklarla pratik yapması sağlanır.
e) Öğretmen adaylarının birbirlerinden etkilenmelerini önlemek için uygulamalar esnasında yalnızca öğretmen adayı ve çocuklar olmasına dikkat edilir.

Cevap : a) Drama uygulamalarının bir amacı da grubun öğretmeni ile çocuklar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmektir.

5. Aşağıdakilerden hangisi drama öğretmenin kazanması gereken niteliklerden biri değildir?

a) Çocukları oldukları gibi kabul etme
b) Yönetmekten çok yol gösterme
c) Sempatik bir lider olma
d) Çocukların önerilerini dikkate alma
e) Etkinliğin sınırlarını iyi belirleme ve bunun dışına hiç çıkmama

Cevap : e) Etkinliğin sınırlarını iyi belirleme ve bunun dışına hiç çıkmama

Aşağıda verilen ifadeler doğru ise parantez içerisine “D” yanlış ise parantez içerisine “Y” yazınız.

6. ( ) Öğrenme grubunun asıl (kendi) öğretmeni en uygun drama uygulayıcısıdır.

Cevap : Doğru

7. ( ) Drama uygulayacak öğretmenin yetiştirilmesindeki ilk aşama kendini serbest bırakma alıştırmaları
yapmaktır.

Cevap : Yanlış

8. ( ) Drama uygulamaya karar veren bir öğretmenin en çok karşılaşabileceği güçlük dramayı
uygulayacağı grubun büyüklüğüdür.

Cevap : Doğru

9. ( ) Drama etkinlikleri sırasında öğretmenin çocuklara sevgisini gösterebilmesi önemlidir.

Cevap : Doğru

10. ( ) Öğretmen adayına kendini serbest bırakmayı öğrenme alıştırmaları yaptırılmasının sebebi
duygularının farkına varan, duygularını ifade edebilen, rahat ve doğal bir kişilik kazanmasına yardımcı
olmaktır.

Cevap : Doğru

 

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 12


Çocuk Gelişimi - facebook

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama soruları

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

Auzef çıkmış sorular

Auzef çıkmış sorular , vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Auzef Çocuk Gelişimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!