auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 3

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama soruları

#1. Hümanist Eğitim Yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Hümanist Eğitim yaklaşımında dramanın önemli bir yere sahip olmasının sebeplerinden biri değildir?

#3. I. Çocukların potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak II. Çocukların kendilerine güven kazanmalarını sağlamak III. Çocuğun kendi kendisine yetebilen bağımsız bir birey olmasını sağlamak Hümanist Eğitim Yaklaşımına göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri çocuklara özgürlük verilmesinin gerekçesidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi Hümanist Eğitim Yaklaşımına göre çocukların sahip oldukları potansiyelin ortaya çıkarılması için yapılması gerekenlerden biri değildir?

#5. I. Çocuk merkezli olması II. Özgür olması III. Geleneksel öğretim biçimlerine yer verilmesi Hümanist Eğitim Yaklaşımına göre eğitim ortamında bulunması gereken özellikler hangisi/hangileridir?

Hümanist Eğitim Yaklaşımı, öğrenciyi merkeze alan, bireyin özgürlüğünü savunan ve kendi potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen bir eğitim yaklaşımıdır. Geleneksel öğretim biçimleri, genellikle yapılandırılmış müfredat, otoriter öğretmen rolleri ve standartlaştırılmış testlere odaklanır; bu, hümanist yaklaşımın hedefleriyle uyumlu değildir.

Bu nedenle, Hümanist Eğitim Yaklaşımına göre eğitim ortamında bulunması gereken özellikler:

Çocuk merkezli olması (I)

Özgür olması (II)

Doğru cevap: I ve II

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama soruları
LOLONOLO

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama soruları
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite - 3

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 3

Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Hümanist Eğitim yaklaşımında dramanın önemli bir yere sahip olmasının
sebeplerinden biri değildir?

a) Dramanın öğrencilerin duygularına, psikolojik gereksinimlerine oldukça yer vermesi
b) Drama etkinliklerinin mümkün olan tüm biçimlerde öğrencilerin aktif olmalarını sağlaması
c) Drama etkinliklerinin çocuk merkezli öğrenme ortamı oluşmasına katkı sağlaması
d) Drama etkinliklerinde öğrenciyi strese sokacak değerlendirme kısmına yer verilmemesi
e) Eğitici drama yaklaşımının katılanların özgür gelişimine katkı sağlaması

Cevap : d) Drama etkinliklerinde öğrenciyi strese sokacak değerlendirme kısmına yer verilmemesi

2. I. Çocuk merkezli olması
II. Özgür olması
III. Geleneksel öğretim biçimlerine yer verilmesi
Hümanist Eğitim Yaklaşımına göre eğitim ortamında bulunması gereken özellikler
hangisi/hangileridir?

Yalnızca I
I ve II
I ve III
II ve III
I,II ve III

Cevap :  I ve III

Hümanist Eğitim Yaklaşımı, öğrenciyi merkeze alan, bireyin özgürlüğünü savunan ve kendi potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen bir eğitim yaklaşımıdır. Geleneksel öğretim biçimleri, genellikle yapılandırılmış müfredat, otoriter öğretmen rolleri ve standartlaştırılmış testlere odaklanır; bu, hümanist yaklaşımın hedefleriyle uyumlu değildir.

Bu nedenle, Hümanist Eğitim Yaklaşımına göre eğitim ortamında bulunması gereken özellikler:

Çocuk merkezli olması (I)

Özgür olması (II)

Doğru cevap: I ve II

3. Hümanist Eğitim Yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) İnsanın doğuştan olumlu bir varlık olduğu görüşüne sahiptir.
b) Eğitim ortamında öğretmen, öğrenci ve yöneticiler arasındaki kişiler arası ilişkileri önemli bulur.
c) Öğrencilerin keşfederek ve anlamlandırarak öğrenmesi gerekliliğini dile getirmiştir.
d) Anne ve babaların eğitimin olmazsa olmaz unsuru olarak okuldaki grup süreçlerine katılması
gerektiğini savunur.
e) Eğitim sürecinde öğrencinin aktif ve pasif olacağı etkinliklere dengeli şekilde yer verilmesi
gerektiğini savunur.

Cevap :  e) Eğitim sürecinde öğrencinin aktif ve pasif olacağı etkinliklere dengeli şekilde yer verilmesi
gerektiğini savunur.

4. I. Çocukların potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak
II. Çocukların kendilerine güven kazanmalarını sağlamak
III. Çocuğun kendi kendisine yetebilen bağımsız bir birey olmasını sağlamak
Hümanist Eğitim Yaklaşımına göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri çocuklara özgürlük
verilmesinin gerekçesidir?

Yalnızca I
Yalnızca II
I ve II
I ve III
I,II ve III

Cevap:  I,II ve III

5. Aşağıdakilerden hangisi Hümanist Eğitim Yaklaşımına göre çocukların sahip oldukları potansiyelin
ortaya çıkarılması için yapılması gerekenlerden biri değildir?

a) İnsanın aktif yapısının göz önüne alınması gereklidir.
b) Eğitici drama uygulamalarına yer verilmelidir.
c) Eğitim ortamının didaktik olmaktan ödün vermemesine dikkat edilmelidir.
d) Çocuğun başkalarına bağımlı kalmadan karar verebilme becerisini kazanması sağlanmalıdır.
e) Öğrencilerin teorik bilgilerden ziyade öğrenmeyi öğrenmesi sağlanmalıdır.

Cevap:  c) Eğitim ortamının didaktik olmaktan ödün vermemesine dikkat edilmelidir.

Aşağıda verilen ifadelerde bırakılan boşluklara uygun ifadeleri yazınız.

6. …………………………………………………………………………………… Yaklaşımı öğrenme ortamlarını öğrencilerin lehine değiştirmek amacıyla insan psikolojisinin işe koşulması anlamına gelir.

Cevap : Hümanist Eğitim

 

7. Hümanist Eğitim Yaklaşımı öğrenmenin ………………………………….. merkezli olması gerektiğini
savunur.

Cevap :  Öğrenci

 

Aşağıda verilen ifadeler doğru ise parantez içerisine “D” yanlış ise parantez içerisine “Y” yazınız.

8. ( ) Hümanist Eğitim yaklaşımına göre eğitici drama oyunundan sonra ayrıntılı şekilde organize
edilmiş değerlendirme bölümünün uygulanması gereklidir.

Doğru

9. ( ) Hümanist Eğitim Yaklaşımına göre dramaya yalnızca rol oynayarak ve canlandırarak katılmak
öğrenciyi aktif kılmak için yeterlidir.

Yanlış

10. ( ) Hümanist Eğitim Yaklaşımına göre eğitici drama sırasında çocuk hem bedensel hem de zihinsel
olarak aktif olmalıdır.

Doğru

 

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 3


Çocuk Gelişimi - facebook

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama soruları

 

AUZEF Çocuk Gelişimi
Auzef Online Deneme Sınavları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!