auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 2

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 2

#1. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin drama uygulamalarının önemini arttırdığı söylenemez?

#2. Aşağıdakilerden hangisi televizyonun drama uygulamalarının önemini arttıran etkilerinden biridir?

#3. Eğitimin bireyleri bilişsel olarak ve mesleki hazırlığa yönelik bilgilerle donatmasının yeterli olmadığını, bilişsel becerilerin yanı sıra kişilik gelişimi, duygusal ve kişilerarası alanda da işlevsel beceriler kazanılmanın gerekliliğini ifade ederek, drama gibi eğitim yöntemlerine duyulan ihtiyacı ortaya koyan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

#4. I. Ebeveynleri boşanmış çocuklar II. Yoksulluk yaşayan çocuklar III. Anne ve baba dışındaki akrabalarıyla birlikte yaşayan çocuklar Eğitici drama uygulamaları yukarıda belirtilen çocuklardan hangilerinin yaşadıkları olumsuz durumları en aza indirmek konusunda önemlidir?

#5. Aşağıdaki durumlardan hangisinin/hangilerinin eğitici drama uygulamalarının önemini arttırdığı söylenebilir? I. Çalışan anne sayısındaki artış II. İnsanlar arasında rekabetin artması III. Yakın akrabaların çocuğun eğitimindeki etkisinin azalması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Drama
Lolonolo

Drama
Lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite - 2

Günümüzde Eğitici Drama uygulamalarının Önemini Arttıran Gelişmeler

Ünite Soruları

Bölüm Soruları

1. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin drama uygulamalarının önemini arttırdığı söylenemez?

 

a ) iç göç
b ) çekirdek ailelerin artması
c ) geniş ailelerin artması
d ) boşanmaların artması
e ) şiddetin artması

Cevap : c ) geniş ailelerin artması

2. Aşağıdakilerden hangisi televizyonun drama uygulamalarının önemini arttıran etkilerinden biridir?

a ) çok sayıda kanalın yayın yapması sayesinde çeşitliliğin artması
b ) insan iletişimi ve insan ilişkileri üzerinde iletişim yetersizliği ve saldırganlık gibi olumsuz etkilere
sebep olması
c ) televizyon kullanımında yetişkinlerin çocuklara sınır koyması
d ) çocukların televizyon kullanımının yetişkinler tarafından yönlendirilmesi
e ) çocuklar için hazırlanan programlar sayesinde çocukların kavram gelişiminin desteklenmesi

Cevap : b ) insan iletişimi ve insan ilişkileri üzerinde iletişim yetersizliği ve saldırganlık gibi olumsuz etkilere
sebep olması

3. Aşağıdaki durumlardan hangisinin/hangilerinin eğitici drama uygulamalarının önemini arttırdığı
söylenebilir?

I. Çalışan anne sayısındaki artış
II. İnsanlar arasında rekabetin artması
III. Yakın akrabaların çocuğun eğitimindeki etkisinin azalması

Yalnızca I
I ve II
I ve III
II ve III
I,II ve III

Cevap : I,II ve III

4.

I. Ebeveynleri boşanmış çocuklar

II. Yoksulluk yaşayan çocuklar
III. Anne ve baba dışındaki akrabalarıyla birlikte yaşayan çocuklar
Eğitici drama uygulamaları yukarıda belirtilen çocuklardan hangilerinin yaşadıkları olumsuz
durumları en aza indirmek konusunda önemlidir?

 

Yalnızca I
Yalnızca II
I ve II
I ve III
I, II ve III

Cevap : I ve II

5. Eğitimin bireyleri bilişsel olarak ve mesleki hazırlığa yönelik bilgilerle donatmasının yeterli
olmadığını, bilişsel becerilerin yanı sıra kişilik gelişimi, duygusal ve kişilerarası alanda da işlevsel
beceriler kazanılmanın gerekliliğini ifade ederek, drama gibi eğitim yöntemlerine duyulan ihtiyacı
ortaya koyan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 

a ) Çok kültürlü eğitim yaklaşımı
b ) Çok boyutlu eğitim yaklaşımı
c ) Hümanist eğitim yaklaşımı
d ) Eğitimde bütüncül yaklaşım
e ) Yaşayarak öğrenme yaklaşımı

Cevap : d ) Eğitimde bütüncül yaklaşım

Aşağıda verilen ifadelerde bırakılan boşluklara uygun ifadeleri yazınız.

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ; farklı din, dil ve kültürel özelliklere sahip olan çocukların farklılığı bir
dezavantaj olarak yaşamamasının sağlanması için okullarda farklılıkların kabul edilmesi, uyum içinde
birlikte yaşama, kendini başkasının yerine koyabilme gibi becerilerin çocuklara kazandırılması
konusunda eğitici dramanın önemini vurgulamıştır.

Cevap : Çok kültürlü eğitim yaklaşımı;

7. Eğitimde önemli bir yaklaşım olarak benimsenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
birden çok duyuya ya da farklı zeka türlerine hitap etmesi yönüyle eğitici dramanın yapısının eğitimin
etkili olması için gerekli aşamaları içerdiğini dile getirerek eğitici dramanın uygulanmasının önemini
arttırmıştır.

Cevap : Çok boyutlu eğitimö yaklaşımı

8. Eğitici drama, çocuklar arasındaki . . . . . . . . . . . . . . .. . destekleme niteliğinden dolayı
çocukların güçlükleri yenme yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunabilir.

Cevap : Olumlu sosyal ilişkileri;

Aşağıda verilen ifadeler doğru ise parantez içerisine “D” yanlış ise parantez içerisine “Y” yazınız.

9. ( D ) Medyanın giderek artan hakimiyeti drama uygulamalarının önemini arttırmıştır.

Cevap : Doğru

Aşağıda verilen ifadeler doğru ise parantez içerisine “D” yanlış ise parantez içerisine “Y” yazınız.

10. ( D ) ‘‘Sözünün eri olmak gerekir. ’’ gibi unutulmaya yüz tutmuş değerlerin sonraki kuşaklara
aktarılmasında drama etkinlikleri önemli bir yere sahiptir.

Cevap Doğru

 

Erken Çocukluk

 

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14


Çocuk Gelişimi - facebook

AUZEF Çocuk Gelişimi
Auzef Online Deneme Sınavları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!