auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 7

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 7

#1. Aşağıdakilerden hangisi dramayı başlatırken dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi destekleyici etkinliklerde öğretmenin davranışlarından değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi tartışma düzeyleri aşamasında öğretmenin işlevlerinden değildir?

#4. I. Eğitici dramayı başlatma II. Drama oyunu III. Tartışma düzeyleri-Sorular IV. Destekleyici/Tamamlayıcı etkinlikler Eğtici drama uygulamalarının aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi drama oyunu aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama soruları
lolonolo

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama soruları
lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite - 7

Bölüm Soruları

1. I. Eğitici dramayı başlatma

II. Drama oyunu

III. Tartışma düzeyleri-Sorular

IV. Destekleyici/Tamamlayıcı etkinlikler

Eğtici drama uygulamalarının aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) I-III-IV-II
b) I-II-IV-III
c) I-III-II-IV
d) I-II-III-IV
e) I-IV-II-III

Cevap: d) I-II-III-IV

2. Aşağıdakilerden hangisi dramayı başlatırken dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?

a) Öğretmen elindeki eğitim planı ve programını göz önüne alarak kazanım ve gösterge
davranışları belirlemelidir.

b) Drama etkinliğinin ( drama oyunu, tartışma, tamamlayıcı çalışmalar ) yapılacağı mekanı
hazırlamalıdır.
c) Drama oyunu bitimindeki tartışma düzeylerine ilişkin sorular oyun esnasında oluşturulmalıdır.
d) Uygulanmak üzere seçilen drama oyununun gerektirdiği malzemeleri temin edip sınıfa önceden
getirmelidir.
e) Tartışma aşamasından sonra uygulanacak tamamlayıcı/destekleyici etkinlikler için uygun
öğretim tekniklerini seçerek gerekli malzemeleri hazırlamalıdır.

Cevap: c) Drama oyunu bitimindeki tartışma düzeylerine ilişkin sorular oyun esnasında oluşturulmalıdır.

3. Aşağıdakilerden hangisi drama oyunu aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?

a) Öğretmen oyunu hangi yöntemle yöneteceğini önceden belirlemelidir.
b) Drama oyunu etkili bir biçimde uygulanabilmesi için çocuklar açısından önbilgi yani hazır
oluş gerektiriyorsa, önbilgi sağlanmalıdır.
c) Öğretmen drama oyununda canlandırılacak rolleri çocuklara tanıtıp dağıtmalıdır.
d) Rolün içeriği ve nasıl canlandırılacağı ile ilgili tüm ayrıntılar çocuklara verilir.
e) Öğretmen varsa kendi rolünü de belirler ve tanımlar.

Cevap: d) Rolün içeriği ve nasıl canlandırılacağı ile ilgili tüm ayrıntılar çocuklara verilir.

4.Aşağıdakilerden hangisi tartışma düzeyleri aşamasında öğretmenin işlevlerinden değildir?

a) Tartışma soruları drama oyununun hemen bitiminde sorulmalıdır.
b) Tartışma soruları gruba sırasıyla birer birer sorulur ve çocuklara düşünüp yanıtlayabilecekleri
kadar süre verilir.
c) Sorular için çocuklardan gelen yanıtlar çok yetersiz olursa öğretmen bazı sorular için
kendisinden örnekler verebilir.
d) Tartışma soruları drama oyunundan sonra yapılan destekleyici etkinliklerden sonra
sorulmalıdır.
e) Tartışma aşamasının en başında oyunun yapısına uygunsa zihinde canlandırma alıştırması
yapılarak oynanan oyun, çocuklar tarafından kendi sözcükleri ve cümleleriyle kavramlaştırılır ve
tanımlanır.

Cevap: d) Tartışma soruları drama oyunundan sonra yapılan destekleyici etkinliklerden sonra
sorulmalıdır.

5. Aşağıdakilerden hangisi destekleyici etkinliklerde öğretmenin davranışlarından değildir?

a) Destekleyici tamamlayıcı etkinlikler tartışma sorularına rehber olmalıdır.
b) Drama oyunu sonrasında uygulanacak destekleyici etkinliklerin güçlük derecesi çocukların
gelişim düzeylerine uygun olmalıdır.
c) Drama oyunu sonrasında destekleyici etkinlikler bir ya da iki çalışmadan fazla olmamalıdır.
d) Uygulanacak destekleyici etkinlikler için önceden hazırlık yapmak ve gerekli malzemeleri
önceden sınıfa getirmek uygun olur.
e) Destekleyici/tamamlayıcı etkinlikler oynanan drama oyunundan çıkarsanan, oyundaki
rollerle, konularla ilgili olmalıdır.

Cevap: a) Destekleyici tamamlayıcı etkinlikler tartışma sorularına rehber olmalıdır.

Aşağıda verilen ifadelerde bırakılan boşluklara uygun ifadeleri yazınız.

6. Drama uygulamalarında ana unsurların ağırlıklı sıralaması ……………, ……………, ……………,
…………… ve ……………’dur.

Cevap: hareket, duyu, dil ve iletişim, düşünce, duygu

7. Dramaya katılacak çocukların sayısı …………… kişiyi aşıyorsa grubun ikiye bölünerek, oyun iki
kez oynanabilir.

Cevap: yirmi

8. Öğretmen drama oyununu …………… …………… ya da …………… …………… yöntemleri ile
yönetebilir.

Cevap: katılımcı liderlik ya da kenardan yönlendirme

9. ……………, …………… ve …………… dışsal sembolleştirmeyi ifade eder.

Cevap: çizim,resim, hareket

10. Öğretmenin yapılacak etkinliği …………… …………. olarak adlandırması çocuklara yönelik ayırt
edici uyarıcı olarak değerlendirilebilir.

Cevap: drama oyunu

 

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 7


Çocuk Gelişimi - facebook

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama soruları

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!