auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 4

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 4

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Aşağıdakilerden hangisi dramada yer verilen öğrenme türlerinden biri değildir?

#2. I. Drama etkinliğini katılanların kimi zaman içinde yaşadıkları, kimi zaman pasif oldukları bir süreç olarak görür. II. Özellikle davranışçı öğrenme kuramlarının önerdiği bir öğrenme yöntemidir. III. Canlandırılan durumlar gerçek olmasa da etkinliğin kendisini gerçek bir yaşantı olarak görür. Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri yaşantılara dayalı öğrenme tekniği için doğrudur?

#3. Gelecekteki iş yaşamında çok önemli bir beceri olarak ortaya çıkacak olan, çocukların ortak bir amaç için başkalarıyla birlikte hem onların katkılarını destekleyip kabul ederek hem de kendi görüş ve yeteneklerini ortaya koyarak çalışabilme alışkanlığı kazanmasını amaçlayan eğitici dramadaki öğrenme türü hangisidir?

#4. Etkileşim yolu ile öğrenme ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

#5. Farklı yetenekte olan çocukların birbirlerine yardımcı olarak öğrendikleri sayıltısı aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisinin temelini oluşturur?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite - 4

Hümanist Eğitim Yaklaşımı Açısından Eğitici Drama

Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi dramada yer verilen öğrenme türlerinden biri değildir?

a) Yaşantılara dayalı öğrenme
b)Aktif öğrenme
c) Tartışarak öğrenme
d) Kavram öğrenme
e) Gösterim yoluyla öğrenme

Cevap : e) Gösterim yoluyla öğrenme

2. I. Drama etkinliğini katılanların kimi zaman içinde yaşadıkları, kimi zaman pasif oldukları bir süreç olarak görür.

II. Özellikle davranışçı öğrenme kuramlarının önerdiği bir öğrenme yöntemidir.

III. Canlandırılan durumlar gerçek olmasa da etkinliğin kendisini gerçek bir yaşantı olarak görür.

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri yaşantılara dayalı öğrenme tekniği için doğrudur?

a) Yalnızca I
b) Yalnızca II
c) Yalnızca III
d) II ve III
e) I,II ve III

Cevap : d) II ve III

3. Gelecekteki iş yaşamında çok önemli bir beceri olarak ortaya çıkacak olan, çocukların ortak
bir amaç için başkalarıyla birlikte hem onların katkılarını destekleyip kabul ederek hem de kendi görüş
ve yeteneklerini ortaya koyarak çalışabilme alışkanlığı kazanmasını amaçlayan eğitici dramadaki
öğrenme türü hangisidir?

 

a) İş birliği kurarak öğrenme
b) Tartışarak öğrenme
c) Keşfederek öğrenme
d) Etkileşim yolu ile öğrenme
e) Yaşantılara dayalı öğrenme

Cevap : a) İş birliği kurarak öğrenme

4. Etkileşim yolu ile öğrenme ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

a) Montessori, Rousseau, Pestalozzi, Vygotsky ve Froebel etkileşim yoluyla öğrenmenin
öneminden bahsetmiştir.
b) Çocuğun kurduğu etkileşimler arkadaşlarından ve öğretmeninden pek çok kavram, konu,
kural öğrenmesini sağlayabilir.
c) Grup süreçleri ile öğrenme olarak da adlandırılabilir.
d) Etkileşimle öğrenme her iki tarafında aktif katılımıyla gerçekleşir.
e) Etkileşimle öğrenmede modelin davranışlarını gözlemlemek yeterlidir.

Cevap : e) Etkileşimle öğrenmede modelin davranışlarını gözlemlemek yeterlidir.

5. Farklı yetenekte olan çocukların birbirlerine yardımcı olarak öğrendikleri sayıltısı aşağıdaki
öğrenme türlerinden hangisinin temelini oluşturur?

a) Tartışarak öğrenme
b) İş birliği kurarak öğrenme
c) Yaşantılara dayalı öğrenme
d) Etkileşim yolu ile öğrenme
e) Sosyal öğrenme

Cevap : b) İş birliği kurarak öğrenme

Aşağıda verilen ifadelerde bırakılan boşluklara uygun ifadeleri yazınız.

6. Piaget’e göre çocuk, dış dünya ile ilgili ilk bilgileri
……………………………………………………………. yoluyla zihinsel şemalar oluşturarak, dış dünya ile tanışır
ve dış dünyayı anlar.

Cevap : Kendi hareketleri

7. Gardner Çok Boyutlu Zeka Kuramında ………………………………… zeka olarak adlandırdığı
zeka türünde hareket yolu ile öğrenmenin gerçekleştiğini ifade etmiştir.

Cevap : Kinestetik

8. Çocuğun birini model alarak, onu gözlemesi, modellerle birlikte yaşantılar geçirmesi ve
modellerin davranışlarını taklit etmesi aracılığıyla gerçekleşen öğrenme modeli
…………………………………………………………… dir.

Cevap : Sosyal öğrenme

Aşağıda verilen ifadeler doğru ise parantez içerisine “D” yanlış ise parantez içerisine “Y” yazınız.

9. ( ) Okul öncesi dönem çocukları sözel anlatımlardan çok, harekete dayalı tekniklerle daha
etkili öğrenirler.

Cevap : Doğru

10. ( ) Drama etkinliklerinde duyguların açığa çıkmasıyla, insanın kendisini ve diğer kişileri
psikolojik yönden fark etmesi şeklinde duygusal öğrenme gerçekleşebilir.

Cevap : Doğru

 

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Ünite – 4


Çocuk Gelişimi - facebook

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama soruları

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!