İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
Final Deneme -5
Final Deneme -6
Final Deneme -7
Final Deneme -8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Anadolu Üniersitesi İşletme
1- Tarihsel Süreçte İşletme ve Teknoloji Etkileşimi
2- Dijital Çağda İşletmecilik
3- İnovasyon Nedir Ne Değildir?
4- İnovasyon Yönetimi ve İnovatif İşletmeler
5- İşletme İçin İnovasyon Kaynakları ve Yaklaşımları
6- İnovasyon Ekosisteminin Oluşturulması ve Geliştirilmesi
7- İş Fikrinden Girişime
8- Girişimin Kuruluşu ve Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve GirişimcilikÜnite -1
Tarihsel Süreçte İşletme ve Teknoloji Etkileşimi

1 1780-1840 yılları arasındaki birinci teknolojik dönüşüm evresinin gerçekleştiği sektör aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tekstil
B. Demiryolu
C. Toplu İğne
D. Haberleşme
E. Ulaşım

Cevap : A. Tekstil

2 Üçüncü teknolojik dönüşüm evresinde (1890-1940) üretimde kullanılan temel güç kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Su
B. Petrol
C. Kömür
D. Azot
E. Elektrik

Cevap : E. Elektrik

3 Aşağıdakilerden hangisi üçüncü teknolojik dönüşüm evresinde (1890-1940) işletme sahipliğiile yöneticiliğinin birbirinden ayrılmasını gerektiren nedenlerden biri değildir?

A. Kârların hızla artması
B. İşletme ölçeklerinin büyümesi
C. Ayrı uzmanlık alanlarının oluşması
D. Yeni finansman modellerinin ortaya çıkması
E. Yönetilecek ve koordine edilecek faaliyetlerin artması

Cevap : A. Kârların hızla artması

4 H. Ford kitle üretimi ile sürekli tekrarlayan görevleri yerine getiren çalışanların işe yabancılaşmasına ve iş gücü devir oranlarındaki artışa aşağıdakilerden hangisi ile çözüm getirmiştir?

A. Endüstri ortalamasında ücretler vererek
B. Endüstri ortalamasının altında ücretler vererek
C. Endüstri ortalamasının üzerinde ücretler vererek
D. Endüstri ortalamasının üzerinde çalışma saatleri uygulayarak
E. Endüstri ortalamasının altında çalışma saatleri uygulayarak

Cevap : C. Endüstri ortalamasının üzerinde ücretler vererek

5 I. Teşvikli ücret sistemleri
II. Analize dayanan hareket ve zaman etütleri
III.Kriterlere göre çalışan seçimi
Yukarıdakilerden hangileri bilimsel yönetim yaklaşımının odaklandığı konulardır?

A. Yalnız I
B. Yalnız III
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III

Cevap : E. I, II ve III

6 H. Fayol’a göre aşağıdakilerden hangisi yönetimin işlevlerinden biri değildir?

A. Planlama
B. Organize etme
C. Yasama
D. Koordinasyon
E. Kontrol

Cevap : C. Yasama

7 Bürokratik örgütlenme modeli aşağıdaki bilim insanlarından hangisi tarafından önerilmiştir?

A. Henry Fayol
B. Frederick Taylor
C. Henry Ford
D. Max Weber
E. Adam Smith

Cevap : D. Max Weber

8 İşletmeleri yalnızca teknik bir sistem olarak ele alıp, insan unsurunu ihmal eden yönetim teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Durumsal Yönetim Teorisi
B. Modern Yönetim Teorisi
C. Klasik Yönetim Teorisi
D. Neo Klasik Yönetim Teorisi
E. Post-Modern Yönetim Teorisi

Cevap : C. Klasik Yönetim Teorisi

9 İşletme yöneticilerinin iç ve dış çevresel faktörleri sınıflandırmalarında ve etkilerini analiz etmelerinde etkili olan, dış çevresel faktörleri analizlere dahil eden yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sistem yaklaşımı
B. Neoklasik yaklaşım
C. Yalın üretim yaklaşımı
D. Tam zamanında üretim yaklaşımı
E. Toplam kalite yönetimi yaklaşımı

Cevap : A. Sistem yaklaşımı

10 Bir ürünü üretebilmek için gerekli faaliyetlerin tek bir işletme bünyesinde toplanması yerine, konularında uzman farklı işletmeler tarafından gerçekleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A. Şebeke organizasyon
B. Yalın organizasyon
C. Sistem organizasyonu
D. Üretim organizasyonu
E. Kalite organizasyonu

Cevap : A. Şebeke organizasyon

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik
Öğrenci Dostu
Öğr

enme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik AÖF İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Kitabı PDF

AÖF İŞL214U Teknoloji, İnnovasyon ve Girişimcilik Ders Kitabı

Anadolu Aöf-LOLONOLO

 

A.Ü. İşletme Fakültesi

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!