Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders

Vize ( İşletme) Final (İşletme)
2019 Vize Soruları 2019 Final Soruları
Ünite-1 Final Soruları
Ünite-2 Ünite-8
Ünite-3 Ünite-9
Ünite-4 Ünite-10
Ünite-5 Ünite-11
Ünite-6 Ünite-12
Ünite-7 Ünite-13
Ünite-14
2021 Final Soruları -1
2021 Final Soruları -2
2022-2023 Final Soruları
2022-2023 Final Soruları (Sosyoloji)
2023-2024 Final Soruları (Sosyoloji)

 

BAT Ünite Sonu Testleri Ve Kısa Özetler

Vize (Ortak) Final (Ortak)
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
Vize Deneme -5 Final Deneme -5
Vize Deneme -6 Final Deneme -6
Vize Deneme -7 Final Deneme -7
Final Deneme -8
Final Deneme -9
Final Deneme -10

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders

Vize (Ortak) Final (Ortak)
Ünite -1 Ünite -8
Ünite -2 Ünite -9
Ünite -3 Ünite -10
Ünite -4 Ünite -11
Ünite -5 Ünite -12
Ünite -6 Ünite -13
Ünite -7 Ünite -14

 

Auzef Bilimsel Araştırma Teknikleri Ders Kitabı

İnsan Kaynaklarıve işletme için

Auzef Bilimsel Araştırma Teknikleri Ders Kitabı PDF

Sosyoloji, Sosyal Hizmetler,Halkla İlişkiler, Sağlık Yönetimi ve Diğer

Auzef Bilimsel Araştırma Teknikleri Ders Kitabı PDF

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders 2022

LOLONOLO

Araştırma yöntemlerinin en genel anlatımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Araştırmada sorulacak soruların hazırlanmasını kapsar
b) Deneysel ve yarı deneysel işlem hazırlamayı kapsar
c) Araştırma sürecinin tümünü kapsar
d) Araştırmada teorik esasları kapsar
e) Araştırmada felsefi esasları kapsar

Cevap : c) Araştırma sürecinin tümünü kapsar

Aşağıdakilerden hangisi araştırmadan beklenenlerden biri değildir?

a) Bilim adamı yetiştirmek
b) Bir sorunu çözmek
c) Yeni bir ürün ortaya koymak
d) Yeni bir yöntem veya teknoloji ortaya koymak
e) Yeni bir bilgi ortaya koymak ya da ekonomik yarar sağlamak

Cevap : a) Bilim adamı yetiştirmek

Aşağıdakilerden hangisi araştırma projesi içinde yer almaz?

a) Giriş
b) Varsayım
c) Gelişme
d) Sonuç
e) Felsefi değerlendirme

Cevap : e) Felsefi değerlendirme

Modern araştırma fikri oluşmadan önce filozoflar araştırmayı nasıl tanımlamışlardı?

a) Mantıklı düşünme şeklinde ifade etmekteydiler
b) Problem çözme şeklinde ifade etmekteydiler
c) Problem algılama şeklinde ifade etmekteydiler
d) Analitik düşünce oluşturma şeklinde ifade etmekteydiler
e) Filozoflar tanım yapmamışlardı

Cevap : a) Mantıklı düşünme şeklinde ifade etmekteydiler

Aşağıdakilerden hangisi araştırma yapısı içerisinde yer almaz?

a) Konu belirleme
b) Kapsamı daraltma
c) Belli bir konuya odaklanma
d) Grup oluşturma
e) İşlevselleştirme

Cevap : d) Grup oluşturma

Serbest araştırma çalışmalarında merak uyandıran en az kaç değişken bulunur?

a) 3
b) 2
c) 5
d) 1
e) 4

Cevap : b) 2

I. Odaklanma
II. Gözlem yapma
III. Kapsam daraltma
IV. Konu belirleme
Yukarıda verilen maddeler dikkate alındığında, araştırma yapısının oluşturulmasında doğru sıralama aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

a) IV-I-II-III
b) II-III-IV-I
c) III-II-IV-I
d) IV-III-I-II
e) II-III-I-IV

Cevap : d) IV-III-I-II

Araştırma yapısıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Araştırma yapısının oluşturulmasındaki ilk öge odaklanmadır.
b) Araştırma yapılandırılırken kapsam olabildiğince genişletilmelidir.
c) Araştırma yapısının tasarımında işlevselleştirme gözlemden önce gelen bir aşamadır.
d) Veriler analiz edilmeden gözlem yapılamaz.
e) Gözlem yapıldıktan sonra araştırma kapsamı daraltılır.

Cevap : c) Araştırma yapısının tasarımında işlevselleştirme gözlemden önce gelen bir aşamadır.

Çağdaş toplum bilim araştırmaları için özellikle önemli ve birlikte değerlendirilmesi gereken iki ana felsefi düşünce ekolü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Pozitivizm ve Rölativizm
b) Pozitivizm ve Post Pozitivizm
c) Rölativizm ve Sübjektivizm
d) Hermeneutics ve Deconstructivizm
e) Sübjektivizm ve Post Pozitivizm

Cevap : b) Pozitivizm ve Post Pozitivizm

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

a) Araştırma sorusu spesifik olmalıdır.
b) Araştırma projesi genellikle giriş, gelişme ve sonuç şeklinde ele alınır.
c) Araştırma belirli bir amaca yöneliktir.
d) Birimler, örnekleme konusuyla doğrudan ilişkilidir.
e) Neden, genellikle çalışma isteğimizin sonucudur.

Cevap : e) Neden, genellikle çalışma isteğimizin sonucudur.

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders 2022

LOLONOLO

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ortak Ders-min Auzef Bilimsel Araştırma Teknikleri Ortak Ders Ders Kitabı PDF

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders

error: Content is protected !!