auzefTürk Dili

Türk Dili-2 2019 Çıkmış Vize Soruları

#1. “İnsan sınırlı sayıda dilbilgisel kural ve sınırlı sayıdaki söz varlığı ile sınırsız sayıda cümle meydana getirebilir. Yani insanlar içinde bulundukları durumu anlatmak için sınırsız sayıda cümle ya da iletişim aracı kullanma yetisine sahiptir.” Diyen dil bilimci kimdir?

#2. Özel isimlerin, büyük harfle başladığı kuralı genellikle bilinir. Büyük harflerin yanlış kullanılması, dikkatsizlikten veya bazı kelimeleri özel isim zannetmekten kaynaklanmaktadır. Büyük harf kullanımı kuralına göre aşağıdakilerden hangisi hatalı yazılmıştır?

#3. Türkçenin bir özelliği de sondan eklemeli bir dil olmasıdır. Yeni kelimeler kök ve gövdelere getirilen eklerle yapılır. Ön ek ise Türkçede bulunmaz. Bu kurala göre hangisi yanlış yazılmıştır?

#4. Dilde var olan kelime ve kavramların yerine başka bir dilden, genellikle, kültürel, siyasi ve iktisadi olarak daha üstün olan bir milletin dilinden alınmış kelimelere verilen isim nedir?

#5. Dile özgü ve doğuştan beynimizde hazır bulduğumuz bu düzenek sayesinde içinde doğduğumuz dili kolayca öğrenebilmekteyiz. Ona göre çocuklar bu düzenek sayesinde kusursuz bir şekilde dili öğrenmektedir. Tanımı yapılan aşağıdakilerden hangisidir?


#6. Aşağıdakilerden hangisi Genç Kalemler hareketinin kurucularından değildir?

#7. "Hayatta kalmayı bir olasılık kılacak kadar sayıda insan tarafından konuşulan ama bu olasılığın ancak uygun koşullar ve toplum desteğiyle mümkün olacağı diller ......... denir. Tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

#8. “Tanrı insanı toplumsal bir varlık olarak yaratmış, ona hem kendi türünden varlıklarla yaşama eğitimi vermiş hem de toplumun en güçlü araç ve ortak bağı olan dili vermiştir. Dil sözcüklerden oluşur ve sözcükler (kelimeler), tasarımlarımızın (düşüncelerimizin) birer işareti ve ifade ediliş biçimleridir.” Yukarıdaki söz hangi dilbilimci tarafından söylenmiştir?

#9. Türk Dili Tetkik Cemiyeti kaç yılında kurulmuştur?

#10. Dil Planlaması terimi üzerine ilk kez hangi dil bilimci tarafından çalışmalar yapılmıştır?


SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Türk Dili-2 2019 Çıkmış Vize Soruları

Türk Dili 2019 Çıkmış Vize Soruları

 

Auzef Türk Dili,  Türk Dili-2 2019 Çıkmış Vize Soruları
Türk Dili -1 Türk Dili-2
Türk Dili -1 2020 Vize Soruları Türk Dili 2 2020 Final Soruları Online
Türk Dili-1 Final Soruları Türk Dili 2 2020 Vize Sorular
Türk Dili-1 Vize Soruları Türk Dili-2 Vize Final Bütünleme Soruları
Türk Dili-1 2021 Final Türk Dili-2 Çıkmış Final Soruları
Türk Dili -1 2021 Final Soru-cevap Türk Dili-2 2019 Çıkmış Vize Soruları
Türk Dili 2 2020 Vize Sorular
Türk Dili-2 Vize Online Test
Türk Dili-2 Vize Final Soruları

Türk Dili 2 Ünite 1

2020 Final Çıkan Soruları İle Online Deme Sınavları

Türk Dili 2 2020 Final Soruları Online
Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı -1
Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı -2
Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı -3
Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı -4
Türk Dili 2 Ünite-1 Türk Dili 2 Ünite-8
Türk Dili 2 Ünite-2 Türk Dili 2 Ünite-9
Türk Dili 2 Ünite-3 Türk Dili 2 Ünite-10
Türk Dili 2 Ünite-4 Türk Dili 2 Ünite-11
Türk Dili 2 Ünite-5 Türk Dili 2 Ünite-12
Türk Dili 2 Ünite-6 Türk Dili 2 Ünite-13
Türk Dili 2 Ünite-7 Türk Dili 2 Ünite-14

1- “İnsan sınırlı sayıda dilbilgisel kural ve sınırlı sayıdaki söz varlığı ile sınırsız sayıda cümle meydana getirebilir. Yani insanlar içinde
bulundukları durumu anlatmak için sınırsız sayıda cümle ya da iletişim aracı kullanma yetisine sahiptir.”
Diyen dil bilimci kimdir?

a) Kant
b) Chomsky
c) Hegel
d) Humbolt
e) John Locke

Cevap: b) Chomsky

2- Özel isimlerin, büyük harfle başladığı kuralı genellikle bilinir. Büyük harflerin yanlış kullanılması, dikkatsizlikten veya bazı kelimeleri özel isim zannetmekten
kaynaklanmaktadır. Büyük harf kullanımı kuralına göre aşağıdakilerden hangisi hatalı yazılmıştır?

a) Geçen hafta Fatma Teyzem geldi.
b) Tren ile Bilecik’ten döndük.
c) Atatürk “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!” diyor.
d) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
e) İstanbul’un en gözde mekânı Taksim’dir.

Cevap: a) Geçen hafta Fatma Teyzem geldi.

3- Türkçenin bir özelliği de sondan eklemeli bir dil olmasıdır. Yeni kelimeler kök ve gövdelere getirilen eklerle yapılır. Ön ek ise Türkçede bulunmaz.
Bu kurala göre hangisi yanlış yazılmıştır?

a) Modernleşme
b) Antidemokratik
c) Demokratikleşme
d) Plakalı
e) Jelatinli

Cevap: b) Antidemokratik

4- Dilde var olan kelime ve kavramların yerine başka bir dilden, genellikle, kültürel, siyasi ve iktisadi olarak daha üstün olan bir milletin dilinden alınmış kelimelere verilen
isim nedir?

a) Kültür alıntıları
b) Bilgi alıntıları
c) Özenti alıntı
d) Gramer alıntıları
e) Yabancı dil alıntıları

Cevap: c) Özenti alıntı

5- Dile özgü ve doğuştan beynimizde hazır bulduğumuz bu düzenek sayesinde içinde doğduğumuz dili kolayca öğrenebilmekteyiz. Ona göre çocuklar bu düzenek sayesinde kusursuz bir şekilde dili öğrenmektedir. Tanımı yapılan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dil Değişmesi
b) Dil edinim düzeneği
c) Az Çaba Kanunu
d) Dil planlaması
e) Uyaran yetersizliği

Cevap: b) Dil edinim düzeneği

6- Aşağıdakilerden hangisi Genç Kalemler hareketinin kurucularından değildir?

a) Nesimi Arabi
b) Ziya Gökalp
c) İbrahim Şinasi
d) Ömer Seyfettin
e) Ali Canip

Cevap: a) Nesimi Arabi

7- “Hayatta kalmayı bir olasılık kılacak kadar sayıda insan tarafından konuşulan ama bu olasılığın ancak uygun koşullar ve toplum desteğiyle mümkün olacağı diller ……… denir. Tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a) Neredeyse ölü diller
b) Ölü dil
c) Tehlikedeki diller
d) Tehlikeye düşmesi olası diller
e) Sürdürülebilir ama küçük diller

Cevap: c) Tehlikedeki diller

8- “Tanrı insanı toplumsal bir varlık olarak yaratmış, ona hem kendi türünden varlıklarla yaşama eğitimi vermiş hem de toplumun en güçlü araç ve ortak bağı olan dili vermiştir.
Dil sözcüklerden oluşur ve sözcükler (kelimeler), tasarımlarımızın (düşüncelerimizin) birer işareti ve ifade ediliş biçimleridir.”
Yukarıdaki söz hangi dilbilimci tarafından söylenmiştir?

a) Kant
b) Wittgenstein
c) Hegel
d) Humbolt
e) John Locke

Cevap: e) John Locke

9- Türk Dili Tetkik Cemiyeti kaç yılında kurulmuştur?

a) 18 Ağustos 1933
b) 30 Mayıs 1934
c) 12 Temmuz 1932
d) 22 Mart 1933
e) 15 Ağustos 1932

Cevap: c) 12 Temmuz 1932

10- Dil Planlaması terimi üzerine ilk kez hangi dil bilimci tarafından çalışmalar yapılmıştır?

a) Kant
b) John Locke
c) Hegel
d) Haugen
e) Joshua A.Fishman

Cevap: e) Joshua A.Fishman

11- Güneş Dil teorisi hangi yıl toplanan kurultayda görüşülmüştür?

a) 1936
b) 1932
c) 1934
d) 1935
e) 1933

Cevap: a) 1936

12- 1913 yılında özellikle ordu içerisinde kullanılmak üzere “Ordu Elifbası”, “Hatt-ı Cedit” ya da “Enver Elifbası” olarak adlandırılan bir yazı reformu yapıldı. Reformu yapan aşağıdaki isimlerden hangisidir?

a) Tevfik Paşa
b) Enver Paşa
c) Mahmut Şevket Paşa
d) Gazi Osman Paşa
e) Fevzi Paşa

Cevap: b) Enver Paşa

13- Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumu bünyesinde çalışan akademik kollardan biri değildir?

a) Filoloji ve dil bilim
b) Fonoloji ve fonotik
c) Etimoloji
d) Gramer ve sentaks
e) Lügat ve istilah

Cevap: b) Fonoloji ve fonotik

14- Birinci Türk Dil Kurultayı hangi yıl toplanmıştır?

a) 1940
b) 1932
c) 1950
d) 1942
e) 1936

Cevap: b) 1932

15- Aşağıdaki isimlerden hangisi Tür Dili Tetkik Cemiyeti kurucularından değildir?

a) Ruşen Eşref
b) İbrahim Şinasi
c) Samih Rıfat
d) Yakup Kadri
e) Celal Sahir

Cevap: b) İbrahim Şinasi

16- Bulunma durumu eki –da / -de getirildiği kelimeye bitişik yazılır. Bağlaç olan –da / -de ise ayrı yazılır.
Bu kurala göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlış vardır?

a) Arabanın tekerleği patlayınca yolda kaldık.
b) Yaptıkları yolda yol olsa!
c) Karşıdan karşıya geçerken yolda dikkat etmeliyiz.
d) Geçen hafta yolda arkadaşımı gördüm.
e) Araçların yolda kalması çok zor bir durum.

Cevap: b) Yaptıkları yolda yol olsa!

17- Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır.
Bu kurala göre aşağıdakilerden hangisi yanlış yazılmıştır?

a) Su çiçeği
b) Çalı kuşu
c) Dil balığı
d) Kuru fasulye
e) Kelebek Otu

Cevap: a) Su çiçeği

18- Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin başlıca ses özelliklerinden biri değildir?

a) Türkçede tek hecede çift ünlü bulunur.
b) Türkçe oldukça sistemli ses uyumlarına sahiptir.
c) Türkçede söz sonunda “b, c, d, g” ünsüzleri bulunmaz.
d) Çok heceli öz Türkçe sözcüklerin sonunda “p” ünsüzü bulunmaz.
e) Ayın ve hemze sesleri Türkçede yoktur.

Cevap: a) Türkçede tek hecede çift ünlü bulunur.

19- Latin harflerine dayanan Türk alfabesinde kaç harf vardır?

a) 26
b) 27
c) 28
d) 29
e) 30

Cevap: d) 29

20- Aşağıdakilerden hangisi yazı diliyle konuşma dili arasındaki farkı azaltmak, dilin daha çok anlaşılmasını sağlamak için eser veren yazarlardan biri değildir?

a) İbrahim Şinasi
b) Fuzuli
c) Namık Kemal
d) Ziya Paşa
e) Şemsettin Sami

Cevap: b) Fuzuli

21- “Çok az sayıda yaşlı insan tarafından konuşulduğu için hayatta kalma ihtimali görülmeyen dillere ….. denir. Tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a) Sürdürülebilir ama küçük diller
b) Tehlikedeki diller
c) Neredeyse ölü diller
d) Tehlikeye düşmesi olası diller

Cevap: c) Neredeyse ölü diller

22- 1932 yılında kurulan Türk Dili Tetkik Cemiyetinin ismi hangi tarihte “Türk Dil Kurumu” olarak değiştirilmiştir?

a) 1936
b) 1933
c) 1955
d) 1940
e) 1950

Cevap: a) 1936

23- Aşağıdakilerden hangisi plaza diline örnek teşkil etmez?

a) Startı verelim, baktık handle edemiyoruz, hold da tutar en kötü delete ederiz.
b) Bu işte çok ince hesaplar yapılıyor.
c) Priortylere göre sort edip bana maille
d) Power point sunumunu print out yapıp hard copy’sini almış olalım.

Cevap: b) Bu işte çok ince hesaplar yapılıyor.

24- Türk derneğinden daha fazla etki uyandıran, edebiyat topluluğunun en önemli temsilcileri Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’tir. Nisan 1911’de Selanik’te kurulan ve yayınladıkları dergiyle aynı adı taşıyan bu hareketin adı nedir?

a) Istılah işleri
b) Neşriyat kolu
c) İstanbul Türkçesi
d) Genç kalemler hareketi

Cevap: d) Genç kalemler hareketi

25- Aşağıdaki tırnak içindeki kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur?

a) “Zonguldak’dan” annemler geldi.
b) Geçmiş zaman “olurki” hayali cihan değer
c) Orta mahalleden kalkan “minibüsde” teyzemi gördüm.
d) Yeni “açılıcak” olan mağaza bizim sokağımızdadır.
e) “Bilmem ki” neden bu çaba.

Cevap: e) “Bilmem ki” neden bu çaba.

26- Türkçe dili hangi dillerden esinlenmemiştir?

a) Çince
b) İspanyolca
c) Japonca
d) Arapça

Cevap: b) İspanyolca

27- Aşağıdakilerden hangisi yabancı kelime olup bizim dil kurallarımıza aykırı yazılmıştır?

a) Football
b) Ofsayt
c) Gol
d) Bek
e) Frikik

Cevap:

a) Football

28- Türk Harf Devrimi hangi tarihte yapılmıştır?

a) 15 Şubat 1923
b) 30 Ekim 1921
c) 1 Kasım 1928
d) 27 Eylül 1927

Cevap: c) 1 Kasım 1928

29- Türklerin en uzun süre kullandığı alfabe hangisidir?

a) Fars alfabesi
b) Uygur alfabesi
c) Latin alfabesi
d) Arap alfabesi
e) Göktürk alfabesi

Cevap: d) Arap alfabesi

Türk Dili-2 2019 Çıkmış Vize Soruları

 

Kanalımıza Abone Olun

Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

Türk Dili-2 2019 Çıkmış Vize Soruları

Türk Dili 1-2, Türk Dili-2 2019 Çıkmış Vize Soruları
Türk Dili 1-2 ANASAYFA
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!