Psikiyatrik Sosyal Hizmet

Psikiyatrik Sosyal Hizmet soruları

2022 yılına göre düzenlenmiştir.

Vize 2022 Final 2022
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
Vize Deneme -5 Final Deneme -5
Final Deneme -6
Final Deneme -7

lolonolo

Psikiyatrik Sosyal Hizmet soruları

2022 yılına göre düzenlenmiştir.

Vize 2022 Final 2022
Ünite -1 Ünite -6
Ünite -2 Ünite -7
Ünite -3 Ünite -8
Ünite -4 Ünite -9
Ünite -5 Ünite -10

lolonolo

Önceki Yılların (2021) Kitabı Soruları:

Vize 2021 Final 2021
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
Ünite -1 Ünite -8
Ünite -2 Ünite -9
Ünite -3 Ünite -10
Ünite -4 Ünite -11
Ünite -5 Ünite -12
Ünite -6 Ünite -13
Ünite -7 Ünite -14

Psikiyatrik Sosyal Hizmet

Acil servise getirilen intihar vakalarında Acil Servis Ünitesi İntihar Girişimleri Kayıt Formu aşağıdakilerden hangisi tarafından doldurulmaz?

a) Tıbbı sekreter
b) Sosyal hizmet uzmanı
c) Hemşire
d) Doktor
e) Hasta yakını

Cevap : e) Hasta yakını

Aşağıdakilerden hangisi acil serviste karşılaşılan sorunlardan biri değildir?

a) Hasta yoğunluğu
b) Personel tükenmişliği
c) Hasta memnuniyetsizliği
d) Sosyal hizmet uzmanı yetersizliği
e) Sağlık personeline yönelik şiddet

Cevap : d) Sosyal hizmet uzmanı yetersizliği

Aşağıdakilerden hangisi acil servise başvuran hastalardan değildir?

a) Terkedilmiş hastalar
b) Adli vakalar
c) Kazazedeler
d) Hastalığa bağlı oluşan yaraların tedavisi
e) İntihar girişiminde bulunan hastalar

Cevap : d) Hastalığa bağlı oluşan yaraların tedavisi

Aşağıdakilerden hangisi intiharı tetikleyen etkenlerden değildir?

a) Umarsızlığı, çektiği acıları bildirme isteği
b) Çevreye sorunlarını bu yolla bildirme çabaları
c) Zevk almak için
d) Acıya katlanmayı ve yaşamını yitirmeyi göze alabilmeyi büyüklük ve bir değerlilik kanıtı olarak görme
e) İntihar girişiminin çevrenin ilgi ve sevgisini zorla sağlama, gösterilen yakınlığın içtenliğini sınama istemleri

Cevap : c) Zevk almak için

Aşağıdakilerden hangisi “Nedenleri çok faktörlü olup sonucu ölümle biten bir davranışı” tanımlamaktadır?

a) Tamamlanmış intihar
b) Yarılanmış intihar
c) İntihar girişimi
d) İntihar tehdidi
e) Tasarlanmamış intihar girişimi

Cevap : a) Tamamlanmış intihar

Aşağıdakilerden hangisi “Acil hastalık ve yaralanma hâllerinde, konusunda özel eğitim almış ekipler tarafından tıbbi araç ve gereç desteği ile olay yerinde, nakil sırasında, sağlık kurum ve kuruluşlarında sunulan tüm sağlık hizmetlerini tanımlamaktadır?

a) Acil müdahale
b) Acil servis
c) 112 Hızır Acil
d) Acil sağlık hizmetleri
e) Krize müdahale

Cevap : d) Acil sağlık hizmetleri

Çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğu durumlarda, bunlardan öncelikli tedavi ve nakil edilmesi gerekenlerin tespiti amacıyla, olay yerinde ve bunların ulaştırıldığı her sağlık kuruluşunda yapılan hızlı seçme ve kodlama işlemidir. Bu tanım aşağıdaki terimlerden hangisini tanımlamaktadır?

a) Acil ayırma
b) Acil müdahale
c) Triaj
d) Triyaj
e) Trikotaj

Cevap : c) Triaj

Aşağıdakilerden hangisi acil servis ortamında sosyal hizmet müdahalesini gerektirecek durumlardan değildir?

a) Hasta yakınlarına ulaşılamaması,
b) Hastanın intihar girişiminde bulunması ya da eğiliminde olması
c) Hastanın gidecek evinin veya barınma imkanlarının olmaması
d) Fiziksel ve cinsel istismara uğramış hastalara psiko-sosyal müdahale gerekmesi
e) Hasta ve yakınlarının sosyal hizmet uzmanlarına yazılı olarak başvurmasının zorunlu olması

Cevap : e) Hasta ve yakınlarının sosyal hizmet uzmanlarına yazılı olarak başvurmasının zorunlu olması

Sağlık Bakanlığı, 32 ilde intihar girişiminde bulunan veya sorunlarının üstesinden gelmede zorluk yaşadığı gözlenenlere, uzmanlarca destek verilmek üzere “Acil Serviste İntihar Girişimlerine Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Programı” başlatmıştır. Bu program hangi yıldan itibaren başlamıştır?

a) 2006
b) 2004
c) 2005
d) 2007
e) 2008

Cevap : a) 2006

İntihara yönelim içerisinde olduğunu ve bu doğrultuda intihar niyetinin düzeyini ima etmek üzere; sözlü veya sözsüz olabilen, kişilerarası iletişim formlarından biridir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

a) Tamamlanmış intihar (completed suicide)
b) İntihar girişimi (attempted suicide)
c) İntihar tehdidi (threat of suicide)
d) İntihar düşüncesi (thought of suicide)
e) Daha önce düşünülmemiş-planlanmamış intihar (no preoccupation with suicide

Cevap : c) İntihar tehdidi (threat of suicide)

LOLONOLO

 

Psikiyatrik Sosyal Hizmet soruları Auzef Psikiyatrik Sosyal Hizmet Ders Kitabı PDF, Psikiyatrik Sosyal Hizmet soruları

Ders Kitabı

Psikiyatrik Sosyal Hizmet soruları

Lolonolo-youtube
sosyal hizmetler facebook Auzef Sosyal Hizmetler
%d blogcu bunu beğendi: