Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri
Ünite Soruları 2024 Kitabı
Vize Final
Ünite-1 Ünite-7
Ünite-2 Ünite-8
Ünite-3 Ünite-9
Ünite-4 Ünite-10
Ünite-5 Ünite-11
Ünite-6 Ünite-12
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri
Deneme Sınavları 2024 Kitabı
Vize Final
Vize Deneme -1 Finalk Deneme -1
Vize Deneme -2 Finalk Deneme -2
Vize Deneme -3 Finalk Deneme -3
Vize Deneme -4 Finalk Deneme -4
Vize Deneme -5 Finalk Deneme -5
Vize Deneme -6 Finalk Deneme -6
Finalk Deneme -7
Finalk Deneme -8
Finalk Deneme -9
Finalk Deneme -10
Finalk Deneme -11
Finalk Deneme -12
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri
Dönem : Bahar Dönemi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Risk Altındaki Çocuklar ve Ergenler: Temel Kavramlar

Risk Altında Bulunan Çocuklar ve Ergenler Üzerine Bir İnceleme

Giriş

Bu makalede, risk altında bulunan çocuklar ve ergenlerin psikolojik ve eğitimsel durumları üzerine odaklanılacak ve çeşitli teorik yaklaşımlar ışığında bu grupların karşılaştıkları zorluklar ve risk faktörleri ele alınacaktır. Çalışma, Jean Piaget ve Erik Erikson gibi teorisyenlerin bilişsel ve psikososyal gelişim teorileri ile bu konudaki diğer önemli çalışmalara dayanarak, çocuk ve ergenlerin gelişim süreçlerinde karşılaştıkları temel kavramlar ve sorunlar üzerinde duracaktır.

Temel Kavramlar ve Teoriler

Stres ve Çocukların Karşılaştığı Riskler

Stres, bireyin karşılaştığı talepler ile bu zorlukların üstesinden gelmek için mevcut olan gerçek veya algılanan kaynaklar arasındaki dengesizlik olarak tanımlanır. Çocuk ve ergenlerde stres, eğitimsel başarıları ve sosyal uyumları üzerinde doğrudan etkiler yaratabilir. Bu etkileşim, onların gelişim süreçlerini ve psikolojik sağlıklarını derinden etkileyen bir faktördür.

Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Evreleri

Jean Piaget, çocukların bilişsel gelişimini dört aşamada inceler: sensorimotor, ön-operasyonel, somut operasyonlar ve resmi operasyonel. Piaget’e göre, ergenlik dönemi resmi operasyonel aşamaya denk gelir. Bu dönemde ergenler, soyut düşünme yeteneği kazanır ve tümdengelimli düşünmeye başlarlar.

Erik Erikson’un Psikososyal Gelişim Teorisi

Erik Erikson, insan gelişimini sekiz aşamada ele alır ve her aşama, bireyin yaşamındaki temel bir krizi temsil eder. Erikson’a göre, ergenlik dönemi kimlik ve rol karmaşası aşamasıdır. Bu dönemde ergenler, kişisel kimliklerini ve sosyal rollerini sorgularlar.

Risk Altında Bulunan Çocuk ve Ergenlerin Eğitimi

Okul Başarısızlığı ve Riskli Davranışlar

Eğitim sistemi içerisinde risk altında olan çocuklar genellikle düşük akademik performans ve okul devamsızlığı gibi sorunlar yaşarlar. Bu durumlar, onların uzun vadeli eğitim ve kariyer hedeflerine ulaşmalarını zorlaştırabilir.

Dünya Bankası’nın Yaklaşımları

Dünya Bankası, savunmasız çocuklara yönelik politikalar ve programlar geliştirmekte ve bu çocukların eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlamaktadır. Bu politikalar, sokak çocukları, çocuk işçiler, ve HIV/AIDS’ten etkilenen çocukları kapsar ancak okul devamsızlığına spesifik çözümler sunmamaktadır.

Sonuç

Risk altında bulunan çocuk ve ergenlerin durumları, onların psikolojik, sosyal ve eğitimsel gelişimleri üzerinde derin etkiler yaratmaktadır. Piaget ve Erikson’un teorileri, bu bireylerin karşılaştığı zorlukları anlamada kritik rol oynar. Eğitimciler ve politika yapıcılar, bu teorileri ve bulguları kullanarak daha etkili müdahale stratejileri geliştirebilirler. Bu çalışma, risk altındaki çocuk ve ergenlerin daha iyi anlaşılması ve desteklenmesi için teorik bir çerçeve sunmaktadır.

Risk Altındaki Çocuklar ve Ergenler: Risk Faktörleri

Risk altındaki çocuklar ve ergenlerin eğitimi üzerine odaklanmak, bu grupların karşı karşıya kaldığı çeşitli risk faktörlerini ve bu faktörlerin onların gelişimi üzerindeki etkilerini anlamayı gerektirir. Bu makalede, bireysel, ebeveyn/aile ve sosyal/çevresel olmak üzere üç ana risk faktörü kategorisini ele alacağız.

1. Bireysel Risk Faktörleri:

Bireysel risk faktörleri, genellikle kişinin davranışsal, psikolojik ve biyolojik özelliklerinden kaynaklanır. Bu faktörler, bireyin zararlı veya riskli davranışlara yönelme olasılığını artırabilir. Örneğin, heyecan arama yönelimi, bireylerin yeni ve heyecan verici deneyimlere olan güçlü bir isteğini ifade eder ve riskli davranışlara katılma olasılığını artırabilir. Zayıf dürtü kontrolü, bireyin dürtülerini yönetme kapasitesinin düşük olması durumunu belirtir ve stresli durumlarda yanlış kararlar alınmasına neden olabilir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite ise, özellikle eğitim ve sosyal etkileşimlerde zorluklara yol açabilir.

2. Ebeveyn/Aile Risk Faktörleri:

Ebeveyn veya aile risk faktörleri, çocukların gelişimini ve davranışlarını etkileyebilecek aile içi durumları ve dinamikleri içerir. Özellikle yüksek ihtilaflı boşanmalar, çocuklar üzerinde stres yaratır ve uzun vadeli psikolojik etkiler bırakabilir. Bu tür aile içi çatışmalar, çocukların duygusal ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilir ve sosyal ilişkilerini, akademik başarılarını ve genel iyi oluşlarını tehlikeye atabilir. Diğer ebeveyn risk faktörleri arasında güvensiz yetişkin bağlanma modelleri, destek eksikliği ile mücadele eden bekâr ebeveynlik ve kötü muamele görebiliriz.

3. Sosyal/Çevresel Risk Faktörleri:

Sosyal ve çevresel risk faktörleri, bireylerin çevrelerindeki koşullar ve sosyal yapılarla ilgilidir. Evsizlik, yetersiz çocuk bakımı, yoksul okullar ve ırkçılık veya ayrımcılığa maruz kalma gibi faktörler, bireylerin sağlığını, gelişimini ve davranışlarını etkileyebilir. Bu tür faktörler, bireyin fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilir ve sosyal ilişkilerini, eğitim ve iş fırsatlarına erişimini kısıtlayabilir.

Ekolojik Çerçeve ve Çocuk Gelişimi:

Urie Bronfenbrenner’in Ekolojik Sistemler Teorisi, çocukların gelişimini anlamak için kapsamlı bir çerçeve sunar. Bronfenbrenner, bireyin gelişimini etkileyen bir dizi birbiriyle bağlantılı çevresel sistemleri tanımlamıştır. Bu sistemler arasında, bireyin doğrudan etkileşimde bulunduğu mikrosistem; aile, okul, ve arkadaş çevresi gibi birbiriyle etkileşime giren mikrosistemlerin meydana getirdiği mezosistem; bireyin doğrudan bir parçası olmadığı ancak dolaylı yollarla etkileşimde bulunduğu ekzosistem; geniş toplumsal değerler, kaynaklar ve kültür gibi makrosistem; ve zamanın ve olayların bağlamı olan kronosistem bulunur.

Sonuç olarak, risk altındaki çocukların ve ergenlerin ihtiyaçlarına yönelik etkili müdahale ve destek stratejileri geliştirmek, bu çeşitli risk faktörlerini ve onların birbiriyle olan etkileşimlerini anlamayı gerektirir. Bu, eğitimcilerin, politika yapıcıların ve toplum liderlerinin, bu genç bireylerin iyi oluşunu ve gelişimini desteklemek için birlikte çalışmalarını gerektirir.

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri

Vize 2023 Final 2023
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Vize Deneme 5 Final Deneme 5
Vize Deneme 6 Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8
2022 Vize Soruları 2022 Final Sorular
2022 Bütünleme
2023 Final Soruları
2023 Bütünleme

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri

Vize 2023 Final 2023
Ünite-1 Ünite-7
Ünite-2 Ünite-8
Ünite-3 Ünite-9
Ünite-4 Ünite-10
Ünite-5 Ünite-11
Ünite-6 Ünite-12

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri

Çocuk Gelişimi - facebook çocuk gelişimi
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!