Uygarlık Tarihi Ünite -10

Uygarlık Tarihi Final Soruları

Uygarlık Tarihi Ünite -10

Hitit Uygarlığı

Uygarlık Tarihi Ünite - 10

Anahtar Kavramlar
Hititler
Anadolu
Hattulişi
Kral Murşili
Kral Şuppiluliuma
Kadeş Savaşı
Diplomasi
Hattuşaş
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anadolu tarih boyunca coğrafi mevkii itibariyle Asya, Avrupa kıtalar arasında yer
alışı, su ve karayolları kavşağında bulunuşu dolayısıyla toplumlar arası ilişkilerin gerçekleştiği
merkezi bir coğrafya olmuştur.
Hititler, MÖ. 1800 ile 1200 tarihleri arasında Anadolu coğrafyasında hüküm
sürmüşlerdir.
Hammadde kaynaklarının zenginliği, Anadolu coğrafyasının yol ağlarının
üzerinde olması ve aynı zamanda Mısır ve Babil gibi uygarlık bölgelerine komşu olması
Hititlerin bir siyasi yapı ve uygarlık olarak ortaya çıkışında önemli rol oynamıştır.
Hititler, Anadolu’daki siyasi boşluğun yarattığı istikrarsızlığı aşan bir siyasi yapıyı
geliştirerek bu coğrafyada ilk kez uzun ömürlü bir siyasetin, bir dünya imparatorluğunun
kurucusu oldular.
Hitit siyasi yönetimi, devleti en başından itibaren üç ana sorun alanına odaklanmış
gözükmektedir: Anadolu coğrafyasındaki kargaşa ve çekişme durumunun aşılarak istikrarlı bir
toplumsal düzenin tesisi; bölgede Asur ticari yerleşmeler çağından itibaren oluşmuş olan ticari
ağları ile ticaret yollarının güvenli bir biçimde işler ve kullanılır halde olmasını temini;
hammadde kaynaklarının denetimi.
Hititler güçlü siyasi ve askerî yapıyı tesisi etmiş olmalarına karşın, egemenlikleri
altına aldıkları küçük bağımsız mahalli siyasi yapılarla gevşek olarak tanımlanabilecek bir
tabiyet ilişkisi kurmuşlardır.
Hitit ordusu düzenli ve askerî nitelikleri ve kapasitesi itibariyle güçlü bir orduydu.
Hitit uygarlığı çok dilli bir uygarlıktır.
Hititlerde din çok tanrılı bir karakter gösterir.
Hititler şehir ve mimari konusunda da yaşadıkları coğrafyada bir imar ve
bayındırlık alanı yaratma başarısı göstermişlerdir.
Hititler yaklaşık beş asır boyunca Anadolu, Kuzey Suriye bölgesinde etkin bir
yönetim ve uygarlık kapasitesi geliştirmişlerdir. Askerî nitelikleri öne çıkmakla birlikte Hititler,
bu bölgede yüksek bir yönetim kapasitesi yaratmışlardır.
Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki kavramlardan hangisi Hitit uygarlığı krallarından biri değildir?
a) Hattuşili
b) I. Murşili
c) I. Şuppiluliuma
d) II. Ramses

Cevap : d) II. Ramses
2) Aşağıdakilerden hangisi Hitit uygarlığına komşu olan uygarlık çevrelerinden biri
değildir?
a) Babil
b) Mısır
c) Çin
d) Asur

Cevap : c) Çin
3) “Hammadde kaynaklarının denetimi ve ticaret yollarının kontrolü Hititler için
hayati öneme sahiptir.”
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Doğru
4) “Hititlerde tek tanrılı din anlayışı vardır.”
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Yanlış
Uygarlık Tarihi Çıkmış Sorular
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize soruları
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize final
Sosyoloji Çıkmış Sorular
Auzef Sosyoloji Lisans
UYGARLIK TARİHİ
Ünite özet ve Ünite Soruları
Vize
Final
Uygarlık Tarihi Ünite – 1 Uygarlık Tarihi Ünite – 8
Uygarlık Tarihi Ünite – 2 Uygarlık Tarihi Ünite – 9
Uygarlık Tarihi Ünite – 3 Uygarlık Tarihi Ünite – 10
Uygarlık Tarihi Ünite – 4 Uygarlık Tarihi Ünite – 11
Uygarlık Tarihi Ünite – 5 Uygarlık Tarihi Ünite – 12
Uygarlık Tarihi Ünite – 6 Uygarlık Tarihi Ünite – 13
Uygarlık Tarihi  Ünite – 7 Uygarlık Tarihi Ünite – 14

Türk Sosyoloji Tarihi Final 2017 Soruları

türk sosyoloji tarihi AUZEF

 

sosyoloji facebook grubu

siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook
Uygarlık Tarihi Final Soruları
Uygarlık Tarihi Ünite Soruları

Auzef çıkmış sorular , vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Uyarlık tarihi vize soruları

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: