Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar -8

Portage Programı
Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde çocuklarda gelişim geriliğinin görülme sıklığı
doğru olarak verilmektedir?

A. %5-7
B. %1-3
C. %3-5
D. %8-10
E. %0-0.5

Cevap : B. %1-3
2) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kullanılan standardizasyonları yapılmış ölçme
araçlarından biri değildir?

A. DENVER
B. GEÇDA
C. AGTE
D. EGE
E. TRGE

Cevap : E. TRGE
3) “Gelişim geriliğine sahip çocuklara …………… bulunulduğunda sonuçların değiştiği
ve iyileştiği belirtilmektedir.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi en
uygundur?

A. Doğru değerlendirmede
B. Para yardımında
C. Erken müdahalede
D. Sorumlu davranışlarda
E. Servis aracı

Cevap : C. Erken müdahalede
4) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ilk Portage projesinin uygulandığı yıl ve eyalet
doğru olarak verilmiştir?

A. 1976-Madison
B. 1969-Wisconsin
C.1976-Virginia
D.1969-Vermont
E.1969-Wyoming

Cevap : B. 1969-Wisconsin
5) Aşağıdakilerden hangisi Portage erken eğitim programının uygulandığı ülkelerden
biri değildir?

A. İngiltere
B. Bangladeş
C. Pakistan
D. Peru
E. Bahreyn

Cevap : E. Bahreyn
6) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırası ile Portage erken eğitim programının
Türkiye’de ilk olarak uygulandığı ve Türkiye’nin Uluslararası Portage zincirine
katıldığı yıllar doğru olarak verilmiştir?

A. 1976-1985
B. 1985-1989
C. 1989-1999
D. 1972-1979
E. 1985-1995

Cevap : C. 1989-1999
7) Aşağıdakilerden hangisi Portage erken eğitim programının özelliklerinden biri
değildir?

A. Ekonomiktir.
B. Erişilebilirdir.
C. Evde öğretimi temel alır.
D. Ev ziyaretleri yolu ile gerçekleştirilir.
E. Bireyselliği göz ardı etmektedir.

Cevap : E. Bireyselliği göz ardı etmektedir.
8) Aşağıdakilerden hangisi Portage erken eğitim programının ilkelerinden biri değildir?

A. Küçük adımlar
B. Başarıyı takdir etme
C. Ortaklık ilişkisi
D. Pozitif olma
E. Toplu öğretim

Cevap : E. Toplu öğretim
9) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Portage eğitimcilerinin katıldığı hizmet öncesi
eğitim değinilen konularının tamamına yer verilmiştir?

A. Çocuk gelişiminde öğretim, değerlendirme yöntemleri, davranış analizi, davranış
değiştirme
B. Değerlendirme yöntemleri, çocuk gelişimi, erken çocukluk döneminde bilim
C. Değerlendirme yöntemleri, yaşam becerileri eğitimi, çocuk gelişimi
D. Davranış analizi, değerlendirme yöntemleri, standart değerlendirme araçları
E. Çocuk gelişimi, özel öğretim yöntemleri, davranış analizi

Cevap : A. Çocuk gelişiminde öğretim, değerlendirme yöntemleri, davranış analizi, davranış
değiştirme
10) Motor, dil, sosyal ve bilişsel gelişim alanlarının yanı sıra öz bakım becerilerinde
kazanılması beklenen davranışların aşamalılık ilişkisine göre sıralı bir şekilde yer aldığı
Portage erken eğitim programı materyali aşağıdakilerden hangisidir?

A. Portage kullanım klavuzu
B. Portage gelişim kontrol listesi
C. Portage etkinlik kartları
D. Portage etkinlik çizelgesi
E. Portage gözlem çizelgesi

Cevap : B. Portage gelişim kontrol listesi

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar - 8

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 8


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite -5 Ünite – 12
Ünite -6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 8

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

 

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: