Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar -9

Proje Yaklaşımı
Bölüm Soruları
I. Projeler, çok sayıda çocuğun katıldığı büyük grup çalışmalarıyla yapılabilir
II. Projeler tek bir çocuk tarafından yürütülebilir
III. Projeler belli sayıda çocuğun katıldığı küçük grup çalışmalarıyla yapılabilir
IV. Projelerde çocuklar ve öğretmenler beraber çalışırlar
V. Aileler projelere katkı sağlayabilir
1) Proje yaklaşımıyla ile ilgili yukarıda verilenlerden kaçı doğrudur?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Cevap : E) 5
2) Aşağıdakilerden hangisi proje yaklaşımında konu seçerken dikkate alınacak
faktörlerden değildir?

A) Konunun çok kültürlülüğü desteklemesi
B) Çocukların özellikleri
C) Okulun coğrafi ortamı
D) Projeyle ilgili kaynakların olup olmaması
E) Öğretmenin konuyla ilgili bilgi düzeyi

Cevap : A) Konunun çok kültürlülüğü desteklemesi
3) Projede esas araştırmanın yapıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ön hazırlık aşaması
B) 1. Aşama
C) 2. Aşama
D) 3. Aşama
E) 4. Aşama

Cevap : C) 2. Aşama
4)

I. Proje yaklaşımı bir müfredattır
II. Proje yaklaşımı farklı müfredatlarla birlikte, tamamlayıcı olarak kullanılabilir
III. Proje yaklaşımı bir okul yılı boyunca tam zamanlı ya da kısmi süreli olarak
uygulanabilir
Proje Yaklaşımı ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve II
E) I, II ve III

Cevap : C) II ve III
5) Alan gezisi ve uzmanla görüşme, hangi yaklaşımın/programın öncelikli
etkinliklerindendir?

A) Waldorf Yaklaşımı
B) Proje Yaklaşımı
C) Orman Yaklaşımı
D) Gelişimsel Açıdan Uygun Program
E) Piramit Yaklaşımı

Cevap : B) Proje Yaklaşımı
6) Proje yaklaşımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Proje konularına öğretmenler kendileri karar verir
B) Öğretmenler çocukların projeyi yönlendirmesine fırsat verir
C) Proje yaklaşımı çocuk-merkezli bir yaklaşımdır
D) Çocuklar projeyi başlatan kişilerdir
E) Çocuklar projeyi yönlendiren kişilerdir

Cevap : A) Proje konularına öğretmenler kendileri karar verir
7) Proje Yaklaşımına göre, çocukların öğrenmeyi kolaylaştıran bazı doğal eğilimleri
vardır. Aşağıdakilerden hangisi Proje yaklaşımı ve bu doğal eğilimler arasındaki ilişkiyi
açıklar?

A) Proje yaklaşımı çocukların bu doğal eğilimlerindeki bireysel farklara odaklanır
B) Proje yaklaşımı çocukların doğal eğilimlerini anlamaya odaklanır
C) Proje yaklaşımı çocukların doğal eğilimlerini desteklemeye odaklanır
D) Proje yaklaşımı çocukların doğal eğilimlerinden kaynaklanan sorunları belirlemeye
odaklanır
E) Proje yaklaşımı çocukların doğal eğilimlerini çeşitli testlerle değerlendirmeye
odaklanır

Cevap : C) Proje yaklaşımı çocukların doğal eğilimlerini desteklemeye odaklanır
8) Proje yaklaşımını yeni uygulamaya başlayan bir öğretmen “çocuklara anlamlı ve
gerçek öğrenme ortamları” sunduğunu ifade etmektedir. Buna göre, bu öğretmen proje
yaklaşımıyla ilgili öncelikle hangisine dikkat çekmek istemiş olabilir?

A) Çocukların seveceği öğrenme ortamları sunmaya
B) Çocukların yaşantısıyla bağlantılı öğrenme ortamları sunmaya
C) Çocukların yaparak yaşayarak öğrenebilecekleri ortamlar sunmaya
D) Çocuklara cazip gelen öğrenme ortamları sunmaya
E) Çocukları motive eden öğrenme ortamları sunmaya

Cevap : C) Çocukların yaparak yaşayarak öğrenebilecekleri ortamlar sunmaya
9) Aşağıdakilerden hangisi, proje yaklaşımında çocukların başlattığı etkinliklerin
avantajlarından değildir?

A) Öğretmen-merkezliliği azaltır
B) Çocukların merak ettikleri şeyleri öğrenmelerine olanak sağlar
C) Çocukların araştırma yapmalarına olanak sağlar
D) Çocuk-odaklı öğrenme sürecini tetikler
E) Çocukların zeka testinden daha yüksek almalarına yardımcı olur

Cevap : E) Çocukların zeka testinden daha yüksek almalarına yardımcı olur
10) Proje yaklaşımı uygulanan programlarda, projenin yönünün, gidişatının veya
içeriğinin değişmesinde hangi faktör etkilidir?

A) Çocukların proje konusuyla uzaktan bağlantılı yeni sorular sormaları
B) Öğretmenin proje konusunu pratik bulmaması
C) Çocukların projede başarısız olmaları
D) Ailelerin proje konusunu uygun bulmamaları
E) Öğretmenlerin projeyle ilgili uzman bulamaması

Cevap : A) Çocukların proje konusuyla uzaktan bağlantılı yeni sorular sormaları

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar - 9

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 4


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite -5 Ünite – 12
Ünite -6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 9

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

 

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: