Bakım ve Sosyal Hizmet

Bakım ve Sosyal Hizmet

Vize Final
2020 Vize Deneme-1 Ünite –8
2020 Vize Deneme-2 Ünite – 9
Bakım Ve Sosyal Hizmet Vize Ünite – 10
1-7 Ünite Ünite – 11
Vize Soruları (Çalışma Soruları) Ünite – 12
2016 Vize Soruları Ünite – 13
2018 Vize Soruları 2020 Final Soruları
2020 Vize Soruları
Bakım Ve Sosyal Hizmet Auzef Ders Kitabı PDF

Ders Kitabı

lolonolo play google uygulaması
lolonolo YOUTUBE

Bakım Ve Sosyal Hizmet Vize Soruları (Çalışma Soruları)

1- Aşağıdakilerden hangisi evde sosyal destek hizmetleri arasında değerlendirilir?

a) Hemşirelik hizmeti
b) Hekimlik hizmeti
c) Ev işlerine yardım
d) Fizyoterapi

ezoic-pub-ad-placeholder-132" data-inserter-version="2">

Cevap: c) Ev işlerine yardım

2 Aşağıdakilerden hangisi ‘’bakım’’ kelimesini en iyi-doğru şekilde anlatır?

a) Bakım kelimesi yardım anlamına gelir.
b) Bakım kelimesi Arapça bir kelimedir
c) Bakım kelimesi muayene etmek anlamına gelir
d) Bakım kelimesi görmek anlamına gelir
e) Bakım kelimesi Türkçedeki bakmak mastarından türemektedir.

Cevap: e) Bakım kelimesi Türkçedeki bakmak mastarından türemektedir.

3- Sağlık Bakanlığınca 2010 yılında uygulamaya giren Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge doğrultusunda; 81 ilde gezici ekipler ve hastaneler bünyesinde evde sağlık birimleri kurulmuştur. Bu birimler aşağıdaki hizmetlerden hangisini vermemektedir?

a) Kas ağrıları ve gribal enfeksiyonlar
b) KOAH ve diğer solunum sistemi hastalıkların bakımı
c) Spastik çocukların bakımı
d) Ağız ve diş sağlığı hizmetleri
e) Son dönem kanser hastaların bakımı

Cevap: a) Kas ağrıları ve gribal enfeksiyonlar

4- Aşağıdakilerden hangisi bilişsel destektir?

a) Karşımızdakinin sırtını sıvazlamak
b) Karşımızdakine sempati ile bakmak
c) Karşımızdakinin sorunlarının çözümü için bilgi vermek
d) Karşımızdakinin gönlünü almak

Cevap: c) Karşımızdakinin sorunlarının çözümü için bilgi vermek

5- Geniş anlamda sosyal hizmet nedir?

a) Tüm dezavantajlılara yönelik sosyal hizmettir.
b) Sadece engellilere yönelik sosyal hizmettir.
c) İnsana ve topluma yönelik her faaliyet sosyal hizmettir.
d) Sadece gençlere yönelik sosyal hizmettir.
e) Sadece yaşlılara yönelik sosyal hizmettir.

Cevap: c) İnsana ve topluma yönelik her faaliyet sosyal hizmettir.

Bakım ve Sosyal Hizmet

6- Aşağıdakilerden hangisi, ‘’kişinin müstakil olarak yapması gereken aktivitelerini başkalarından yardım almaksızın uzun süreli ya da kalıcı olarak yapamaması hali’’ni en iyi şekilde karşılar?

a) Bakıma muhtaç hali
b) Hastalık hali
c) Yoksulluk hali
d) Kimsesizlik hali
e) Muhtaçlık hali

Cevap: a) Bakıma muhtaç hali

Bakım Ve Sosyal Hizmet Vize Soruları (Çalışma Soruları)

7- Manevi destek hizmetini kimler veremez?

a) Dini rehber
b) Manevi danışman
c) Dini danışman
d) Gönül rehberi
e) Konu ile ilgili eğitimi olmayanlar

Cevap: e) Konu ile ilgili eğitimi olmayanlar

8- ’Yoksulluk, bakıma muhtaçlık, hastalık, sakatlık, yaşlılık vb. nedenlerle risk altında bulunan çocuk, genç, yetişkin, afetzede, göçmen, mülteci ve aile gibi risk gruplarına hiçbir ayrım gözetmeden sosyal çalışma, kişisel bakım, koruma, sosyal destek hizmetlerinin sağlanmasıdır.’’ Paragraftaki tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisi karşılar?

a) Sosyal bakım
b) Kurumsal bakım
c) Bakım
d) Sağlık bakımı
e) Bakım sistemi

Cevap: a) Sosyal bakım

9- Darülaceze’yi (düşkünler evi) hangi Osmanlı padişahı yaptırmıştır?

a) II.Mahmut
b) II. Abdülhamit Han
c) Yavuz Sultan Selim
d) Kanuni Sultan Süleyman
e) Fatih Sultan Mehmet

Cevap: b) II. Abdülhamit Han

10- ‘-2828 sayılı SHÇEK kanunun kaç yılında kabul edilmiştir?

a) 1983
b) 1974
c) 2011
d) 1961
e) 1992

Cevap: a) 1983

Bakım ve Sosyal Hizmet

11- Himaye-i Etfal Cemiyeti kaç yılında kurulmuştur?

a) 1923
b) 1896
c) 1936
d) 1908
e) 1901

Cevap: d) 1908

Bakım Ve Sosyal Hizmet Vize Soruları (Çalışma Soruları)

12- Aşağıdakilerden hangisi Himaye-i Etfal ile amaçlananlardan biri değildir?

a) Çocukların savaşlara hazırlanması
b) Çocukların tütün ve bağımlılık yaratacak maddelerden korunması
c) Çocuklara eziyet edilmemesi
d) Anne ve babaları dahil hiç kimse tarafından, çocukların bedeni ve ruhsal durumlarını tehlikeye düşürecek hizmetleri gördürülmesi
e) Fakir, hasta çocukların tedavilerinin sağlanması

Cevap: a) Çocukların savaşlara hazırlanması

13- 1896 yılında Sultan ll. Abdülhamit tarafından açılan, kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlendiği kurum hangisidir?

a) Baciyan-ı Rum
b) Himaye-i Etfal
c) Darülaceze
d) Darüleytam
e) Hilal-i Ahmer

Cevap: c) Darülaceze

14- Bir kişinin malını insanların hizmeti için bağışlayarak buranın geliri ile hizmet sunan bir hayır kurumu olarak ortaya çıkan ve Osmanlı Devleti’nde sosyal koruma anlayışını yerine getiren kurum hangisidir?

a) Vakıflar
b) Darülaceze
c) Darüleytamlar
d) Himaye-i Etfal
e) Loncalar

Cevap: b) Darülaceze

15- Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin devamı olarak Cumhuriyet Dönemi’nde hizmet gösteren ve SHÇEK’in kurulmasıyla kapanan kurum hangisidir?

a) Darüleytam
b) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu
c) Darülaceze
d) Ahilik Teşkilatı
e) Kızılay

Cevap: b) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu

Bakım ve Sosyal Hizmet

16- Yaşlılara yönelik bakım hizmetleri hangi genel müdürlük çatısı altında teşkilatlanmıştır?

a) Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü
b) Yaşlılıkla Mücadele Genel Müdürlüğü
c) Yaşlılık Araştırma Merkezi Genel Müdürlüğü
d) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
e) Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Cevap: d) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

17- Aşağıdakilerden hangisi Darülacezenin hizmet anlayışına uygun olmayan bir kategoridir?

a) Kimsesi bulunmayan hasta ve muhtaç kadınlar
b) Kimsesi bulunmayan hasta ve muhtaç erkekler
c) Kimsesiz erkek çocuklar
d) Kimsesiz kız çocuklar
e) Yalnızca Müslüman olan yetimler

Cevap: e) Yalnızca Müslüman olan yetimler

18- Aşağıdakilerden hangisi ‘’Darüleytam’’ kavramını karşılamaktadır?

a) Meslek odası
b) Yetimhane
c) Çocuk mektebi
d) Düşkünler evi
e) Hastane

Cevap: b) Yetimhane

19- 633 Sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan ve sosyal hizmetleri tek çatı altında toplayan yapı hangisidir?

a) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
c) Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü
d) Sosyal Hizmetler Akademisi
e) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Cevap: b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

20- Aşağıdakilerden hangisi koruyucu aile modellerinden değildir?

a) Gönüllü koruyucu aile modeli
b) Akraba veya yakın çevre koruyucu aile modeli
c) Süreli koruyucu aile modeli
d) Geçici koruyucu aile modeli
e) Uzmanlaşmış koruyucu aile modeli

Cevap: a) Gönüllü koruyucu aile modeli

Bakım ve Sosyal Hizmet

21- Vakfiyesinde ‘’Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin ve nasb eyledim. Bunlar ki, ayın belli günlerinde İstanbul’a çıkalar, bilâistisna her kapIyI vuralar ve o evde hasta olup olmadığını sorarlar; var ise ifası orada mümkün ise şifayab olanlar. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin hastanelere kaldırılarak orada salâh buldurular.’’ Cümleleri ile bakım hizmetini kurumsallaştıran padişah kimdir?

a) II.Mahmut
b) II.Abdülhamit Han
c) Yavuz Sultan Selim
d) Kanuni Sultan Süleyman
e) Fatih Sultan Mehmet

Cevap: e) Fatih Sultan Mehmet

Bakım Ve Sosyal Hizmet Vize Soruları (Çalışma Soruları)

22- 2007 tarihinde yayınlanan bir yasa ile; ‘’her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının ……..’ünden daha az olan bakıma muhtaç özürlülere, resmi veya özel bakım
merkezlerinde ya da ikametgahlarında bakım hizmeti verilmesi sağlanır.’’ denmektedir. Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?a) 2/10
b) 2/3
c) 2/20
d) 2/30
e) 1/3

Cevap: b) 2/3

23- Aşağıdakilerden hangisi gündüzlü evde yaşama destek hizmetleri kapsamında yer verilen sosyal destek hizmetleri içinde değerlendirilir?

a) Alışveriş yapma
b) Yaşlı evinde yapılacak basit tamirat, onarım
c) Kan şekeri veya tansiyon ölçme
d) Ev temizliği
e) Berber hizmeti

Cevap: a) Alışveriş yapma

24- Aşağıdakilerden hangisi dayanışma hizmetleri içinde değil bakım hizmetleri içinde anılır?
a) Puzzle-Boncuk çalışmalarının uygulanması
b) Koro çalışmaları
c) Sinema
d) Ev ziyaretleri
e) Resim kursu

Cevap: a) Puzzle-Boncuk çalışmalarının uygulanması

25- Çocuklar için kreş ve gündüz bakım evleri ile ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Yalnızca özel şahıslar veya kuruluşlar tarafından kurulmaktadır.
b) 0-2 yaş grubunda en çok 10 çocuk bir grup oluşturur ve her grup için bir grup sorumlusu ve en az bir çocuk bakıcısı görevlendirilir.
c) 2-6 yaş grubunda en az 20 çocuk bir grup oluşturur ve her grup için en az bir grup sorumlusu ve bir çocuk bakıcısı görevlendirilir.
d) Alkollü içki satılan yerler ile genel ahlak kurallarına uygun olmayan mekanlardan en az 200 metre uzak olmak zorundadırlar.
e) Kahvehane ve elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerlerden en az 50 metre uzakta olmak zorundadırlar.

Cevap: c) 2-6 yaş grubunda en az 20 çocuk bir grup oluşturur ve her grup için en az bir grup sorumlusu ve bir çocuk bakıcısı görevlendirilir.

Bakım ve Sosyal Hizmet

26- Aşağıdakilerden hangisine evde bakım hizmetlerinin kazanımları içinde yer verilmez?

a) Kişiye özel bir bakım ve kesintisiz, kaliteli ve standart hizmet sağlar.
b) Kalabalık ortamdan uzak olduğundan sosyalleşme süreci pozitiftir.
c) Bakım alan aileyi bir arada tutar.
d) Zamandan tasarruf sağlar ve yaşam kalitesini yükseltir.
e) Kişinin kendisi, ailesi ve yakınlarına bakım konusunda eğitimi de içerdiğinden kendisinin ve ailesinin stresi azaltır.

Cevap: b) Kalabalık ortamdan uzak olduğundan sosyalleşme süreci pozitiftir.

27- Ağır engelli bir birey aşağıda verilen hangi davranışı gerçekleştiremez?

a) Bulaşık ve çamaşır yıkayabilmek
b) Giyinip-soyuna bilmek
c) Tuvalet sonrası temizliğini yapabilmek
d) Tehlike karşısında hareket edemeyip beklemek
e) Kendi başına alışveriş yapabilmek

Cevap: d) Tehlike karşısında hareket edemeyip beklemek

Bakım Ve Sosyal Hizmet Vize Soruları (Çalışma Soruları)

28- Aşağıdakilerden hangisi huzur evinde kalabilmek için bir engeldir?

a) Alkol ve madde bağımlısı olmak
b) Akıl ve ruh sağlığı yerinde olmak
c) Bulaşıcı hastalığı olmamak
d) Bulaşıcı veya sürekli tıbbi bakım gerektiren bir hastalığı bulunmamak
e) Yaşlılığa bağlı demans, Alzheimer gibi, ağır felçli, yatağa bağımlı olmak

Cevap: a) Alkol ve madde bağımlısı olmak

29- Aşağıdakilerden hangisi yaşlılar için gündüz bakım hizmetleri içinde yer almaktadır?

a) Apart hizmet binası
b) Küçük evler
c) Yaşlı hizmet merkezi
d) Yaşlı yaşam evi
e) Yaşlılar köyü

Cevap: c) Yaşlı hizmet merkezi

30- Aşağıdakilerden hangisi bakıma ihtiyacı olan engellinin tanımına uymaz?

a) Hayatını başkasının yardı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derece düşkün olmak
b) Gelirleri toplamı, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olmak
c) Günlük hayatın alışılmış tekrar eden gerekleri kapsamında belirtilen aktivitelerden; en az üç aktivitede başkasına tam bağımlı olmak
d) Günlük hayatın alışılmış tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememek
e) Engellilik sınıflamasına göre ağır engelli olmak

Cevap: c) Günlük hayatın alışılmış tekrar eden gerekleri kapsamında belirtilen aktivitelerden; en az üç aktivitede başkasına tam bağımlı olmak

Bakım ve Sosyal Hizmet

31- İdari veya adli makamlar veya tam yetkili bir kurum tarafından yapılan bir düzenleme olmaksızın çocuğun akrabaları ya da ebeveynlerinin arkadaşları veya diğerlerinin bireysel gücü ve çocuğun insiyatifi bağlamında süregelen veya belirsiz süreli bakıldığı ve aile ortamında sunulan her türlü özel düzenlemeyi kapsayan alternatif bakım çeşidine ne ad verilmektedir?

a) Evlat edindirme
b) Akraba bakımı
c) Resmi bakım
d) Gayri resmi bakım
e) Özel bakım

Cevap: d) Gayri resmi bakım

32- Aşağıdakilerden hangisi sosyal bakım sistemi açısından diğerlerinden farklıdır?

a) Fransa
b) ABD
c) İngiltere
d) İrlanda
e) Avustralya

Cevap: a) Fransa

33- ’Müracaatçının içinde bulunduğu toplumsal koşulların ve ilişkilerinin karmaşıklığını vurgulayarak sorun tespiti ve çözümü için problemin çok boyutlu olarak ele alınması gerektiğini vurgular.’’ Paragrafta sözü edilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Genelci yaklaşım
b) Sistem yaklaşımı
c) Problem çözme yaklaşımı
d) Güçler yaklaşımı
e) Uzmanlık yaklaşımı

Cevap: b) Sistem yaklaşımı

34- Aşağıdakilerden hangisi işlevsel açıdan diğerlerinden farklıdır?

a) Müracaatçı sistemi
b) Sosyal yardım sistemi
c) Paydaş sistemi
d) Başlatıcı sistem
e) Eylem sistemi

Cevap: b) Sosyal yardım sistemi

35- Sosyal çalışma, koruma ve manevi ve sosyal destek hizmeti veren meslek elemanlarıdır. Sosyal pedagog sosyal çalışmacı, fizyoterapist, ergo terapist vb. meslek elemanlarına yaptıkları işin niteliği açısından ne ad verilir?

a) Sosyal bakıcı
b) Bakıcı (Hemşire, Doktor)
c) Sosyal bakım uzmanı
d) Bakım elemanı
e) Sosyal çalışmacı

Cevap: a) Sosyal bakıcı

Bakım ve Sosyal Hizmet

36- İnsanın en temel hakkı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir

a) İradilik
b) Özgürlük
c) Girişim
d) İfade
e) Seçilme

Cevap: a) İradilik

37- ’Çocukları; temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmeleri veya bir sonraki sosyal hizmet modeline hazır hale gelmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan hizmetleri kapsar. Bu hizmetle çocuklarda olumlu tutum ve davranış değişimi beklenir. Aile ve sosyal çevreye uyumu kapsayan mesleki müdahaleler yapılır.’’
Paragrafta sözü edilen bakım kurumu aşağıdakilerden hangisidir?a) Çocuk ve Gençlik/Hizmetleri/Merkezleri
b) Koruma Bakım ve Rehabilitasyon/Hizmetleri/Merkezi
c) Aile Sağlığı/Hizmetleri/Merkezleri
d) Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (ÇEMATEM)
e) Engelsiz Yaşam/Hizmetleri/Merkezi

Cevap: b) Koruma Bakım ve Rehabilitasyon/Hizmetleri/Merkezi

38- ’Endüstri toplumunun köklerine dayanan bu model, medikal yaklaşımı esas alır. Sorunları, birey merkezli ele aldığı için çözümleri de birey odaklı düzenler. Bireyi içinde bulunduğu çevresel ilişki ve etkileşim sistemlerinden bağımsız olarak düşünür.’’ Paragrafta sözü edilen bakım sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yerinde sosyal bakım
b) Tıbbi sosyal bakım
c) Kurum odaklı sosyal bakım
d) Toplum odaklı sosyal bakım
e) Çok kişili sosyal bakım

Cevap: c) Kurum odaklı sosyal bakım

39- Aşağıdakilerden hangisi işlevsel açıdan diğerlerinden farklıdır?

a) Evde (aile yanında veya yaşadığı yerde) bakım
b) Umut evleri
c) Gündüz bakım evleri
d) Huzur evleri
e) Çocuk evleri ve köyleri

Cevap: d) Huzur evleri

40- Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme olgusunun temel özellikleri arasında yer almaz?

a) Sosyal adaletin yaygınlaşması
b) Yoksul ile zengin arasındaki mesafenin açılması
c) Fikirlerin serbest paylaşılması
d) Uluslararası alanın bütünleşmesi
e) Ürünlerin serbest paylaşılması

Cevap: a) Sosyal adaletin yaygınlaşması

Bakım Ve Sosyal Hizmet Vize Soruları (Çalışma Soruları)

Bakım ve Sosyal Hizmet

41- Aşağıdaki kavramlardan hangisi küreselleşme ile doğrudan bağlantılı bir kavram değildir?

a) Küyerel
b) Çokkültürlülük
c) Globalizasyon
d) Atomizasyon
e) Bölgesel

Cevap: e) Bölgesel

42- Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi eleştiren düşünürlerin eleştiri gerekçeleri arasında yer almaz?

a) Kültürleri ve dilleri sömürmesi
b) Özgürlükleri yaygınlaştırması
c) Doğal zenginlikleri sömürmesi
d) Tüketimi özendirmesi
e) İnsanları tek tipleşmeye zorlaması

Cevap: b) Özgürlükleri yaygınlaştırması

43- Refah devleti kavramından önce devlet için hangi kavram ya da değerler gündemde değildir?

a) Liberal devlet
b) Sosyal devlet
c) Seyirci devlet
d) Gece bekçisi devlet
e) Jandarma devlet

Cevap: b) Sosyal devlet

44- Aşağıdakilerden hangisi ‘’Kültürel Yeterlilik Modeli’’ nin temel varsayımları arasında yer alamaz?

a) Kültürler içinde ve arasında farklılıklar mevcuttur.
b) Kültürler sabit toplumlarda yavaş değişirler
c) Dünyada saygın olmayan kültürler de bulunmaktadır.
d) Bütün kültürlerin temel benzerlikleri vardır.
e) Bireyler ve aileler birçok kültürel gruba mensupturlar.

Cevap: c) Dünyada saygın olmayan kültürler de bulunmaktadır.

45- Aşağıdakilerden hangisi Giger ve Davidhizar’ın geliştirdiği bakım modelinde bakım alanı için öneriler kültürel boyutlar arasında yer almaz?

a) Seçilmiş ırkın mensubu olduğuna yürekten inanmak
b) Sosyal organizasyon
c) Yakınlık ve uzaklık algısı
d) Çevresel kontrol
e) Biyolojik değişkenler

Cevap: a) Seçilmiş ırkın mensubu olduğuna yürekten inanmak

Bakım ve Sosyal Hizmet

46- Aşağıdakilerden hangisi İran’da sosyal hizmet alanında kapsamlı ve etkili faaliyetler yürüten kurum ve kuruluşlardan değildir?

a) Yeşilay
b) Kızılay
c) Behzisti Kurumu
d) Bunyad-ı Şehid (Şehit Kurumu)
e) İmam Humeyni Sosyal Yardım Komitesi

Cevap: a) Yeşilay

47- Aşağıdakilerden hangisi İran’da Ulusal Yaşlılar Şurası Kuruluş Kanunu’nda riayet edilmesi hükme bağlanan maddelerden değildir?

a) Yaşlıların sosyal hayata katılmalarının sağlanması
b) Yaşlıların ailedeki rollerinin korunması
c) Yaşlıların sadece ailelerine bakılması
d) Yaşlıların hayat kalitesinin yükseltilmesi
e) Yaşlılara gereken saygı ve değerin gösterilmesi

Cevap: c) Yaşlıların sadece ailelerine bakılması

48- Aşağıdakilerden hangisi Londra Barnet Belediyesi tarafından uygulanan bakım uygulamalarından değildir?

a) Taksi kart
b) Tele bakım
c) Mavi rozetli şema
d) Çatı metodu
e) Eşik metodu

Cevap: d) Çatı metodu

49- Aşağıdakilerden hangisi Londra Barnet Belediyesi tarafından kentlilere sunulan bakım hizmetlerinden değildir?

a) Toplu taşıt vasıtalarında serbest geçiş
b) Ölüm döşeğindeki yaşlılara ve aile fertlerine yönelik manevi bakım
c) Kışın sıcak tutma, soğuğa karşı koruma hizmeti
d) Evde yemek hizmeti
e) Ötenazi talebine olumlu cevap verme

Cevap: e) Ötenazi talebine olumlu cevap verme

50- Aşağıdakilerden hangisi özel sektörün yaptığı hizmetlerin özelliği olarak görülmez?

a) Kamu yararı
b) Kaynak yaratma
c) Sosyal fayda
d) Toplumsal sorumluluk
e) Toplumsal refah

Cevap: a) Kamu yararı

Bakım ve Sosyal Hizmet

51- Aşağıdakilerden hangisi formel anlamda yaşlılara ve diğer dezavantajlılara sosyal hizmet sağlayan kurumlardan değildir?

a) Aile
b) Merkezi yönetim
c) Sivil toplum
d) İl özel idaresi
e) Yerel yönetim

Cevap: a) Aile

52- Aşağıdakilerden hangisinde özel sektörün yaptığı topluma yönelik hizmetler kavramlaştırılarak ifade edilmektedir?

a) Sivil toplum ortaklığı
b) Sosyal sorumluluk
c) Kamusal sorumluluk
d) Yönetişim Ortaklık

Cevap: b) Sosyal sorumluluk

53- Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özelliklerindendir?

a) Stratejik olması
b) Bireysel olması
c) Hiyerarşik olması
d) Kâr amacını gütmesi
e) İtibarlı olması

Cevap: c) Hiyerarşik olması

54- Yaşlı dostu şehir kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru olarak ifade edilmemiştir?

a) Yaşlı dostu kent kavramı öncelikli olarak Japonya’da gündeme gelmiştir.
b) Yaşlı için kent mekanını ulaşılabilir kılmaktır.
c) Aktif yaşlanmayı destekler.
d) Yaşlı dostu kent gerçek anlamda yaşlı dostu toplum içinde uygulama bulabilir.
e) Dünya Sağlık Örgütü yaşlı dostu küresel kent ağını oluşturmuştur.

Cevap: a) Yaşlı dostu kent kavramı öncelikli olarak Japonya’da gündeme gelmiştir.

55- Aktif yaşlanma hangi anlamı içermez?

a) Yaşlılar için huzur evleri yapımını teşvik eder.
b) Kenti yaşlı için ulaşılabilir hale getirme
c) Yaşlının kente ve yönetime katılımını ifade eder.
d) Yaşlının hayat boyu öğrenmeye teşvik edilmesini teşvik eder.
e) Yaşlıların sosyalleşmesini destekleme

Cevap: a) Yaşlılar için huzur evleri yapımını teşvik eder.

Bakım Ve Sosyal Hizmet Vize Soruları (Çalışma Soruları)

Bakım ve Sosyal Hizmet

56- Refah devleti uygulamaları hangi tarihten sonra Avrupa’da gündeme gelmiştir?

a) 1973 yıllarında
b) II.Dünya Savaşı
c) I.Dünya Savaşı
d) 1980 sonrası
e) 1930 sonrası

Cevap: b) II.Dünya Savaşı

57- Aşağıdakilerden hangisinde kamu sektörü ile özel sektör arasındaki benzerlik doğru olarak verilmiştir?

a) Kamu gücü
b) Serbestlik
c) Araştırmalardan yararlanma
d) Siyasal çevre
e) Kurumların motivasyonu

Cevap: c) Araştırmalardan yararlanma

58- Aşağıdakilerden hangisi gönüllü kuruluşun zorunlu özelliklerinden değildir?

a) Maddi kaynak hedeflememesi
b) İnsan yararına hizmeti hedeflemesi
c) Kar amacı gütmemesi
d) Devletle iş birliği yapması
e) Zorlama olmaması

Cevap: d) Devletle iş birliği yapması

59- ’Çok kültürlülük üçgeninin köşelerini milliyetçilik, etnisite ve din oluşturmaktadır.’’ tespiti aşağıda isimleri yazılan düşünürlerden hangisine aittir?

a) Davithizar
b) Leininger
c) Giger
d) Bauman
e) Purnel

Cevap: d) Bauman

60- Evde bakım hizmetleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Evde bakım hizmetleri kurumsal anlamda 1700’lerin sonunda dini gereklilik nedeniyle fakir hastaların evlerine düzenlenen ziyaretler şeklinde başlamıştır.
b) Farklı meslek alanlarındaki uzman ya da yarı uzman kişilerin verdikleri evde bakım ‘’formal bakım’’; akraba, arkadaş gibi aile bireylerinin verdikleri bakım ise ‘’informal bakım’’ olarak tanımlanabilir.
c) Evde bakım hizmetleri tarihsel süreç içerisinde; evde bakım hizmetlerinin hastane hizmetlerine göre daha uygun olması durumu hiçbir zaman değişmeyen bir gerçek olarak kalmıştır.
d) 1996 yılında kurulan Boston Dispanseri, Amerika’da ve dünyada evde bakım hizmeti sunan ilk kuruluş olmuştur.
e)Evde sağlık bakımı, toplumsal bakım, ev ziyaretleri ve hemşire ziyaretleri kavramlarının hepsi, evde profesyonel bakımı içermektedir.

Cevap: d) 1996 yılında kurulan Boston Dispanseri, Amerika’da ve dünyada evde bakım hizmeti sunan ilk kuruluş olmuştur.

Bakım ve Sosyal Hizmet

61- Bakıma muhtaçlığın bir hastalık (patoloji) olduğunu ileri süren model hangisidir?

a) Ekonomik model
b) Medikal model
c) Ahlaki model
d) Biyolojik model
e) Sosyal model

Cevap: b) Medikal model

62- Aşağıdakilerden hangisi evde sağlık destek hizmeti değildir?

a) Ameliyat sonrası evde dikiş alma, pansuman ve kolostomi bakımı verilmesi
b) Ortopedi hastaları için evde düzenli egzersiz ve röntgen hizmetleri verilmesi
c) Evde tetkik, tahlil ve röntgen hizmeti verilmesi
d) Kişisel bakım (tıraş, banyo vs.) ve ulaşım desteği vermek
e) Evde aşı takibi

Cevap: d) Kişisel bakım (tıraş, banyo vs.) ve ulaşım desteği vermek

63- Sağlık Bakanlığı evde sağlık hizmetlerini aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile vermektedir?

a) Hastaneler bünyesinde kurulan evde sağlık hizmet birimleri tarafından
b) Köylerde oluşturulan özel evde bakım birimi tarafından
c) Köylerde sağlık müdürleri tarafından
d) Köylerde yerel belediyeler tarafından Şehirlerde uzman aile hekimleri tarafından

Cevap: a) Hastaneler bünyesinde kurulan evde sağlık hizmet birimleri tarafından

64- Sağlık personeli dışı sertifika almış kişilerce aşağıdaki hizmetlerden hangisi verilebilir?

a) Hastaneden taburcu sonrası evde enjeksiyon, pansuman, ilaç takibi
b) Yeni doğan bebeklerin evde göbek pansumanları
c) Diyabetik ayak bakımı
d) Gebe ve emziren annelere evde sağlık eğitimi
e) Hastalara yemek yedirme, elbise bakımı ve yatağın hazırlanması

Cevap: e) Hastalara yemek yedirme, elbise bakımı ve yatağın hazırlanması

65- Bakıma muhtaçlara ‘’cadı’’ gözü ile hangi toplumlar bakmıştır?

a)Çağdaş Afrika toplumları
b)Orta Çağ’da İslam toplumları,
c)Orta Çağ’da Batı toplumları
d)Çağdaş Batılı toplumlar
e)Çağdaş İslam toplumları

Cevap: c)Orta Çağ’da Batı toplumları

Bakım ve Sosyal Hizmet

66- Aşağıdakilerden hangisi Amerika Birleşik Devletleri’nde evde bakım için kullanılan ifadedir?

a) Home care
b) Home visiting
c) Home nursing (ev hemşireliği)
d) Home health care
e) Hospilitizasyon

Cevap: a) Home care

Bakım Ve Sosyal Hizmet Vize Soruları (Çalışma Soruları)

One thought on “Bakım ve Sosyal Hizmet

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: