Kent Sosyolojisi Final Soruları

kent sosyolojisi final
lolonolo

Kent Sosyolojisi Final Soruları

1) Kentleşme sürecinin sarsıcı etkilerini yumuşatan, çoğu 50’li ve 60’lı yıllarda yerleşmiş, 1980 sonrasında yıkılan, ilişki ve kurumlar İlk dönem araştırmacılar tarafından hangi isimle anılmıştır? FİNAL-2017

Cevap : a) Tampon mekanizmalar
2) 19. yüzyılda kent içinde yapılaşma süreçleri önemli değişme göstermektedir. Kentin gelişmesini belirleyen yapılar 16. yüzyıldaki gibi vakıf binaları değildir. Devletin yeni yüklendiği işlevler dolayısıyla devlet yapılarının sayısı ve çeşidi artarken bu yapıların tasarımı kim/kimler tarafından yapılacaktır? FİNAL-2014 / 2016, FİNAL-2017

a) Mimarbaşı tarafından

b) Hassa Mimarları Ocağında yetişen mimarlarca

c) Batılı ve Müslüman olmayan mimarlarca

d) Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane ’de yetişen mühendislerce

e) Vakıf Kurumu tarafından

Cevap : c) Batılı ve Müslüman olmayan mimarlarca
3) Köylere yönelik yapılan kalkınmada göçü azaltmak amaçlı yapılan kalkınma planı hangisidir? FİNAL-2016, BÜT-2015, FİNAL-2017

a) İkinci beş yıllık Kalkınma Planı

b) Birinci beş yıllık Kalkınma Planı

c) Ereğli Araştırmaları

d) İzmir Araştırmaları

e) Beşinci beş yıllık Kalkınma Planı

Cevap : b) Birinci beş yıllık Kalkınma Planı
4) Ayşen Şatıroğlu’nun 1950’lerde ilk sosyolojik kent araştırması yaptığı şehir aşağıdakilerden hangisidir? FİNAL-2016, BÜT-2015, FİNAL-2017

a) İzmir

b) Ankara

c) İstanbul

d) Konya

e) Antalya

Cevap : c) İstanbul
5) “Metropol ve Zihinsel Yaşam” başlıklı çalışma hangi düşünüründür? F2014, FİNAL-2017

a) C. Darwin

b) E. Durkheim

c) M. Weber

d) Georg Simmel

e) L. Wirth

Cevap : d) Georg Simmel
6) “Ortak Merkezli Daireler” kuramı ile kentlerin büyümesini açıklayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? FİNAL-2017

a) Louis Wirth

b) Robert Park

c) E. W. Burgess

d) Roderick McKenzie

e) Evrett Hughes

Cevap : c) E. W. Burgess
7) 1938 yılında yayımlanmış olan çalışmasında kentleşme süreci ve kentleşmenin ve kentleşmenin doğasına ilişkin yeterli malzeme olmadığını ifade etmiş ve kentsel yaşam üzerine bir kuram geliştirme girişiminde bulunmuş olan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? FİNAL-2017

a) Louis Wirth

b) E. Howard

c) E. Burgess

d) Georg Simmel

e) E. Hughes

Cevap : a) Louis Wirth
8) Kent sorununu “toplumsal adalet ”sorunuyla birlikte ele almayı öneren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? FİNAL-2014, FİNAL-2017

a) Lefebvre

b) Harvey

c) Castells

d) Wirth

e) McKenzie

Cevap : b) Harvey
9) 1960’a kadar kent sosyolojisi çalışmalarıyla ilgilenmeyen Marksistler, hangisi ile suskunluklarına son vermişlerdir? FİNAL-2017

a) Harvey

b) Lefebvre

c) Castells

d) Marx

e) Engels

Cevap : b) Lefebvre

Kent Sosyolojisi Final Soruları

lolonolo
10) İlhan Tekeli’ye göre Ankara’nın başkent seçilmesinin olumlu yönü nedir? FİNAL-2016, FİNAL-2017

a) Cumhuriyet burjuvazisinin İstanbul’dan Ankara’ya taşınması

b) İstanbul’un önemsiz olduğunu göstermesi

c) Kentleşmenin dengeli dağılımını sağlamıştır.

d) Kentleşme sorunlarına daha kısa sürede çözüm bulunabilmesi

e) kentleşmenin her yönü ile ele alınmasını sağlaması

Cevap : c) Kentleşmenin dengeli dağılımını sağlamıştır.
11) M.Ö. yerleşik olmayan, tarımsal artı ürünün olmadığı fakat yerleşik köylere ve tarıma izin vermeyen dönem aşağıdakilerden hangisidir? FİNAL-2016, BÜT-2015, FİNAL-2017

a) M.Ö. 2500-3500

b) M.Ö. 3500-4500

c) M.Ö. 4500-5500

d) M.Ö. 5500-7500

e) M.Ö. 8000

Cevap : e) M.Ö. 8000
12) Köy yerleşmelerinin temel faaliyet alanı aşağıdakilerden hangisidir? Büt 2015, FİNAL-2017

a) Tarım

b) Sanayi

c) Hizmet

d) Metalürji

e) Ticaret

Cevap : a) Tarım
13) “İdeal kent” kavramlaştırması aşağıdakilerden hangisine aittir? Final 2015- Bütünleme 2016, FİNAL2017

a) M. Weber

b) K. Marx

c) A. Comte

d) F. Tonnies

e) F. Engels

Cevap : a) M. Weber
14) Yabancılaşma, çatışma beş duyu, sayılar, moda, gündelik yaşam tezahürleri gibi çeşitli konularda yazıları olan formel sosyoloji temsilcisi düşünür aşağıdakilerden hangisidir? FİNAL-2017

a) Roderick McKenzie

b) A. Giddens

c) E. Burgess

d) Albion Small

e) G. Simmel

Cevap : e) G. Simmel
15) “Kentsel gerilim ”ve “İstanbul’a bir kent kondu ” başlıklı çalışmaları aşağıdakilerden hangisi yapmıştır? FİNAL-2015, BÜT-2016, FİNAL-2017

a) Ayşen Şatıroğlu

b) Hayati Tüfekçioğlu

c) Ayça Kurtoğlu

d) Sema Erder

e) Gülten Kazgan

Cevap : d) Sema Erder
16) 2000’lerden itibaren, İstanbul’daki yapılarla ilgili olarak hangisini söyleyemeyiz? FİNAL2017

a) Soylulaştırma

b) Seçkinleştirme

c) Mutenalaştırma

d) Kentsel dönüşüm

e) Gecekondulaşma

Cevap : e) Gecekondulaşma
17) 1990 ve 2000′ ler neo – liberal ekonomi ve küresel kent tartışmaları temelinde yapılan çalışmalardan değildir?

a) Kent yoksulluğu

b) Yeni kentsel değişimler

c) Çöküntü alanları

d) Uluslaştırma süreci

e) Kentsel dönüşüm

Cevap : d) Uluslaştırma süreci

Kent Sosyolojisi Final Soruları

18) Türkiye’ nin ilk şehircilik kongresi hangi yılda düzenlenmiştir? FİNAL-2017

a) 1981

b) 1970

c)1965

d)1933

e)1896

Cevap : a) 1981
19) “Kentleşmeden ayrı olan ve kentleşme akımı sonucunda toplumsal değişmenin insanların davranışlarında ve ilişkilerinde, değer yargılarında tinsel ve özdeksel yaşam biçimlerinde değişiklikler yaratması süreci”ni ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? FİNAL-2017

a) Kentlilik

b) Kentlileşme

c) Kentleşme

d) Kentsel değişme

e) Kent mekânı

Cevap : b) Kentlileşme

Kent Sosyolojisi Final Soruları

lolonolo
Kent Sosyolojisi
lolonolo

Kent Sosyolojisi Vize Soruları Sosyoloji

 

 

lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.