Spor Anatomisi

Spor Anatomisi

Auzef Spor Anatomisi Deneme Sınavları

Vize Deneme 1 Final deneme 1
Vize Deneme 2 Final deneme 2
Vize Deneme 3 Final deneme 3
Vize Deneme 4 Final deneme 4
2021 Vize Soruları Final deneme 5
2022-23 Vize Soruları Final deneme 6
Final deneme 7
Final deneme 8
2021 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Spor Anatomisi

Ünite -1

Anatomiye Giriş Ve Temel Kavramlar

1. “Ön” sözcüğünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anterior
B) Posterior
C) Lateral
D) Medial
E) Superior

Cevap : A) Anterior

2. “Distal” sözcüğünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arka
B) Orta hattan uzakta olan
C) Üst
D) Merkezden uzak
E) Derin

Cevap : D) Merkezden uzak

3. Türkçedeki karşılığı “kol” olan beden bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Femur
B) Üst ekstremite
C) Brachium
D) Crus
E) Manus

Cevap : C) Brachium

4. Aşağıdakilerden hangisi anatomik duruş hakkında yanlış bir ifadedir?

A) Avuç içleri karşıya bakar
B) Topuklar bitişiktir ve ayak uçları laterale dönüktür
C) Ayakta bir duruştur
D) Yüz karşıya bakar
E) Kollar yanlarda serbestçe sarkık durumdadırlar

Cevap : B) Topuklar bitişiktir ve ayak uçları laterale dönüktür

5. Kardiyo sözcüğü aşağıdaki organlardan hangisini ifade eder?

A) Akciğer
B) Damarlar
C) Beyin
D) Bağırsak
E) Kalp

Cevap : E) Kalp

6. “Ventral” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sırta ait
B) Merkezde olan
C) Soda olan
D) Önde olan
E) Karna ait

Cevap : E) Karna ait

7. “Abdomen” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baş
B) Göğüs
C) Karın
D) Gövde
E) Sırt

Cevap : C) Karın

8. Aşağıdakilerden hangisi alt ekstremitenin bölümlerinden birisi değildir?

A) Coxa
B) Carpus
C) Tarsus
D) Crus
E) Femur

Cevap : B) Carpus

9. “Truncus” sözcüğünün Türkçe karşılığı nedir?

A) Baş
B) Karın
C) Sırt
D) Göğüs
E) Gövde

Cevap : E) Gövde

10. Antebrachium ile manus arasındaki beden bölümünün adı nedir?

A) Carpus
B) Tarsus
C) Truncus
D) Corpus
E) Pollex

Cevap : A) Carpus

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ

Ünite -2

Kemikler

1. Aşağıdakilerden hangisi kemiğin görevlerinden birisi değildir?

A) Kana kalsiyum vermek
B) Destek
C) Kaslara tutunma yeri sağlama
D) Kan hücrelerini üretmek
E) Protein depolamak

Cevap : E) Protein depolamak

2. Aşağıdakilerden hangisi bir nörokranium kemiğidir?

A) Os palatinum
B) Os parietale
C) Maxilla
D) Os zygomaticum

Cevap : B) Os parietale

3. Columna vertebralis ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

A) Torakal bölümünde lordoz vardır
B) Sakral bölümünde lordoz vardır
C) Türkçede omurilik olarak adlandırılır
D) Lumbal bölümünde lordoz vardır
E) Servikal bölümünde kifoz vardır

Cevap : D) Lumbal bölümünde lordoz vardır

4. Servikal ve lumbal vertebraların toplam sayısı nedir?

A) 19
B) 17
C) 12
D) 10
E) 8

Cevap : C) 12

5. Facies auricularis hangi kemikte bulunur?

A) Sakrum
B) Femur
C) Tibia
D) L5 vertebra
E) Skapula

Cevap : A) Sakrum

6. Aşağıdakilerden hangisinde foramen transversarium bulunur?

A) Göğüs vertebraları
B) Kafa kemikleri
C) Boyun vertebraları
D) Coxa kemiği
E) Humerus

Cevap : C) Boyun vertebraları

7. Cavitas glenoidalis hangi kemiğe aittir?

A) Skapula
B) Klavikula
C) Humerus
D) Radius
E) El bileği kemikleri

Cevap : A) Skapula

8. Collum anatomicum hangi kemikte bulunur?

A) Klavikula
B) Skapula
C) Humerus
D) Ulna
E) Femur

Cevap : C) Humerus

9. Aşağıdakilerden hangisi bacak kemiklerindendir?

A) Os coxae
B) Femur
C) Patella
D) Fibula
E) Calcaneus

Cevap : D) Fibula

10. Trochanter major hangi kemiğe aittir?

A) Humerus
B) Ulna
C) Os coxae
D) Skapula
E) Femur

Cevap : E) Femur

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Spor Anatomisi

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri Lolonolo Telegram
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!