Anatomi

Anatomi Çıkmış Sorular

Ünite soruları + Hazırlık Soruları 2023 sonrası
Vize 2023 sonrası Final -2023 sonrası
2023-24 Büt. Soruları
2023-24 Final Soruları
2023-24 Vize Soruları 2022 Final Soruları
2022-23 Vize Soruları Ünite – 5 Sorular ve Notlar
Ünite 1 Not ve Sorular Anatomi Ünite -5 Test -1
Ünite 1 Online Test Anatomi Ünite -5 Test -2
Ünite 2 Not ve Sorular Ünite – 6 Sorular ve Notlar
Ünite-2 Devam Anatomi Ünite -6 Test -1
Ünite 2 Online Test-1 Anatomi Ünite -6 Test -2
Ünite 2 Online Test-2 Ünite – 7 Sorular ve Notlar
Ünite 3 Not ve Sorular Anatomi Ünite-7 Test-1
Ünite 3 Devam Anatomi Ünite-7 Test-2
Ünite 3 Online Test 1 Ünite – 8 Sorular ve Notlar
Ünite 3 Online Test 2 Anatomi Ünite-8 Test-1
Ünite 3 Online Test 3 2022-2023 Bütünleme Soruları
Ünite 4 Not ve Sorular
Ünite – 4 Devam
Ünite 4 Online Test-1
Ünite 4 Online Test-2
Ünite 4 Online Test-3

 

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Bölümü için ANATOMİ

Anatomi (TDS) 2023-2024 Vize Soruları
Anatomi (TDS) 2022-2023 Vize Soruları
Anatomi 2020 Vize Soruları (TDS)
Anatomi 2021 Bütünleme Soruları (TDS)
Anatomi (TDS) 2022-2023 Bütünleme Soruları

Auzef Anatomi- TDS

Auzef Anatomi 2022 – 2023

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anatomi Çıkmış Sorular
Vize Final
2020 Vize Soruları -1 2021-2022 Final Soruları
2020 Vize Soruları -2 2021 Bütünleme Deneme
2021 Bütünleme
2021 Final Soruları -1
2021 Final Soruları -2
2021 Final Soruları

Auzef Anatomi 2022 – 2023

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anatomi Çıkmış Sorular

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Bölümü için ANATOMİ

Anatomi (TDS) 2023-2024 Vize Soruları
Anatomi (TDS) 2022-2023 Vize Soruları
Anatomi 2020 Vize Soruları (TDS)
Anatomi 2021 Bütünleme Soruları (TDS)
Anatomi (TDS) 2022-2023 Bütünleme Soruları

Auzef Anatomi- TDS

Denemeler

Anatomi Vize 2020-2021 Çıkmış Soruları
Anatomi Vize 2020 Online Deneme -1
Anatomi Vize 2020 Online Deneme -2
Anatomi Final Soruları-1
Anatomi Final Soruları-2
2019 VİZE ÇIKAN SORULAR-YENİ
2018 Final Çıkan Sorular
Anatomi Çıkmış Final Soru Cevap
Anatomi Çıkmış Sorular Final Test
Anatomi Güz Soruları
Anatomi 1-14 ünite Testi
Anatomi Ünite Soruları ( 1-7 ) Vize

Auzef Anatomi 2022 – 2023

Ünite Sonu Soruları

Anatomi 2019 Eski Konular

Vize 2019 Final 2019
Ünite-1 Online Ünite-8 Online
Ünite-2 Online Ünite-9 Online
Ünite-3 Online Ünite-10 Online
Ünite-4 Online Ünite-11 Online
Ünite-5 Online Ünite-5 Online
Ünite-6 Online Ünite-13 Online
Ünite-7 Online Ünite-7 Online

Eski Konular.

Anatomi Çıkmış Sorular

Eski Konular

Ünite 1 Özeti Ünite – 8 Soru Cevap
Ünite-1 Soru Cevap Ünite-8 Test-1
Ünite – 1 Testi Ünite – 9 Soru Cevap
Ünite-1 Testi-2 Ünite- 9 Test-1
Ünite-2 Soru Cevap Ünite 10 Soru Cevap
Ünite-2 Test-1 Ünite- 10 Test-1
Ünite – 2 Testi-2 Ünite – 11 Soru Cevap
Ünite-3 Soru Cevap Ünite-11 Test-1
Ünite-3 Test-1 Ünite-12 Soruları
Ünite- 4 Soru Cevap Ünite-13 Soruları
Ünite-4 Test-1 Ünite-14 Soruları
Ünite -4 Test-2
Ünite – 5 Soru Cevap
Ünite- 6 Soru Cevap
Ünite – 7 Soru Cevap

Anatomi Çıkmış Sorular 2023-2024 Bütünleme Soruları

Anatomi, insan vücudunun yapısal organizasyonunu ve bu yapıların birbiriyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri için hazırlanan bu makale, Anatomi dersi kapsamında ele alınan temel kavramları ve yapıları özetlemekte ve öğrencilere derinlemesine bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Lolonolo.com olarak, öğrencilerin anatomi dersi ile ilgili soruları çözme konusunda yardımcı olacak bir kaynak sunmayı hedefliyoruz.

Vücut Eksenleri ve Yapıları

Vücut eksenleri, insan vücudunun farklı bölümlerini tanımlamak için kullanılan hayali çizgilerdir. Axis sagittalis, vücudun önden arkaya geçen eksenini ifade eder ve ön-arka yönlemeyi sağlar. Bu, anatomik pozisyon ve hareketlerin tanımlanmasında temel bir kavramdır.

Kalbin Koruyucu Yapısı: Perikard

Kalbi saran zar, perikard olarak bilinir ve kalbin dışını kaplayarak koruma sağlar. Perikard, kalbin düzgün bir şekilde çalışmasını destekleyen ve kalbi enfeksiyonlar gibi dış etkenlere karşı koruyan kritik bir yapıdır.

İskelet Sistemi: Uzun Kemikler

İnsan iskelet sistemi, farklı fonksiyonlara sahip çeşitli kemik türlerinden oluşur. Uzun kemikler, özellikle ekstremitelerde bulunur ve vücuda destek sağlamanın yanı sıra hareket kabiliyetini artırır.

Paranasal Sinüsler: Sinus Maxillaris

Sinus maxillaris, en büyük paranasal sinüstür ve yüz bölgesinde, üst çene kemiğinin içinde yer alır. Sinüsler, başın ağırlığını hafifletme, ses rezonansına katkıda bulunma ve hava nemlendirme gibi önemli işlevlere sahiptir.

Akciğer Lobları ve Kalbin Kas Yapısı

İnsan sağ akciğeri üç loba sahiptir. Bu loblar, akciğerin hava alışverişinde etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Kalbin esas kas yapısı myocardiumdur ve kalbin pompalama işlevini yerine getirmesini sağlar.

Sinir Sistemi: Plexus Brachialis ve Kranyal Sinirler

Plexus brachialis, üst ekstremiteleri uyaran sinirlerin oluşturduğu bir sinir ağıdır ve kolun hareketini kontrol eder. N. oculomotorius (III. kranyal sinir), göz kaslarını uyaran önemli bir kranyal sinirdir.

Anatomi ve Fizyoloji: Temel Kavramlar

Anatomi, öğrencilere vücut sistemlerinin yapısal organizasyonu hakkında temel bilgiler sunar. Bu bilgiler, özellikle Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri için, çocukların fiziksel gelişimini anlamada kritik öneme sahiptir. Vücut sistemlerinin işleyişi, sağlık ve hastalık durumlarının anlaşılması, tedavi yöntemlerinin belirlenmesi ve çocukların sağlıklı gelişimini destekleme stratejilerinin geliştirilmesi açısından temel bir yere sahiptir.

Bu makale, Auzef öğrencilerinin anatomi dersiyle ilgili konuları kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Lolonolo.com olarak, öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek ve anatomi gibi temel bilim dallarında sağlam bir temel oluşturmalarına yardımcı olmak amacındayız. Öğrencilerin anatomi bilgilerini pekiştirmeleri, sağlık ve gelişim alanlarında daha bilinçli ve etkili olmalarını sağlayacaktır.

@lolonolo_com

Anatomi Çıkmış Sorular 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. İnsan vücudunda önden arkaya veya arkadan öne doğru geçen eksene ne ad verilir?

A) Axis medianum
B) Axis verticalis
C) Axis sagittalis
D) Axis transversalis
E) Axis medialis

Cevap : C) Axis sagittalis

2. Kalbi saran zara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Periton
B) Pia mater
C) Plevra
D) Dura mater
E) Perikard

Cevap : E) Perikard

3. Boyu eninden uzun olan ve ekstremitelerde görülen kemikler hangi sınıfa girmektedir?

A) Kısa kemikler
B) Yassı kemikler
C) Uzun kemikler
D) Düzensiz kemikler
E) Havalı kemikler

Cevap : C) Uzun kemikler

4. En büyük paranasal sinüs aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sinus ethmoidalis
B) Sinus cavernosus
C) Sinus frontalis
D) Sinus sphenoidalis
E) Sinus maxillaris

Cevap : E) Sinus maxillaris

5. Sağ akciğer kaç lobdan oluşmaktadır?

A) 4
B) 2
C) 1
D) 3
E) 5

Cevap : D) 3

6. Kalbin esas kas yapısı olarak bilinen tabakası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Venöz duvar yapısı
B) Myocardium
C) Epicardium
D) Endocardium
E) Pericardium

Cevap : B) Myocardium

7. Aşağıdaki yapılardan hangisi üst ekstremiteyi uyaran sinirlerin oluşturduğu sinir ağıdır?

A) Plexus coccygeus
B) Plexus sacralis
C) Plexus cervicalis
D) Plexus brachialis
E) Plexus lumbalis

Cevap : D) Plexus brachialis

8. Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi göz kaslarını uyaran bir kranyal sinirdir?

A) N. trigeminus (V. kranyal sinir)
B) N. facialis (VII. kranyal sinir)
C) N. vestibulocochlearis (VIII. kranyal sinir)
D) N. olfactorius (I. kranyal sinir)
E) N. oculomotorius (III. kranyal sinir)

Cevap : N. oculomotorius (III. kranyal sinir)

9. Aort kapağı kalbin hangi kısmında bulunmaktadır?

A) Sağ karıncık
B) Sağ kulakçık
C) Sol kulakçık
D) Sol karıncık
E) Sağ kulakçık ve sol kulakçık arasında

Cevap : D) Sol karıncık

10. Ağızda, dişler ile arkada yutak darlığı (ısthmus faucium) arasında kalan boşluğa ne ad verilir?

A) Yutak
B) Vestibulum oris (Yalancı ağız boşluğu)
C) Cavitas oris propria (Gerçek ağız boşluğu)
D) Yumuşak damak
E) Sert damak

Cevap : C) Cavitas oris propria (Gerçek ağız boşluğu)

11. Aşağıdaki organlardan hangisi erkek iç genital organlardandır?

A) Ureter
B) Pen(i)s
C) Scrotum
D) Böbrekler
E) Test(i)s

Cevap : E) Test(i)s

12. Motor uyarıların beyinde (korteks) en son gittiği alan hangi lobdadır?

A) Temporal lob
B) Frontal lob
C) Occipitotemporal lob
D) Parietal lob
E) Occipital lob

Cevap : B) Frontal lob

13. Kadınlarda pubis kemiğinin hemen arkasında yer alan organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uterus
B) Mesane
C) An(ü)s
D) Rektum
E) Vag(i)na

Cevap : B) Mesane

14. Nöronlar arası uyarı iletimini hızlandıran aksonların etrafında yer alan yağdan zengin yapının ismi nedir?

A) Myelin
B) Astrosit
C) Dentrit
D) Epinöryum
E) Glia hücresi

Cevap : A) Myelin

15. Vücutta tam orta hattan yere dik olacak şekilde uzanan eksene ne ad verilir?

A) Axis medianum
B) Axis transversalis
C) Axis verticalis
D) Axis sagittalis
E) Axis medialis

Cevap : C) Axis verticalis

16. Böbreklerde oluşan taş; idrar yollarının neresinde sıklıkla kalır ve idrar yollarını tıkar?

A) Ureter’in mesaneye giriş yerinde
B) Pelvis renalis ile üreterin birleşme noktasında
C) Pelvis renalis
D) Urethra
E) Ureter’in iliak damarları çaprazladığı yerde

Cevap : A) Ureter’in mesaneye giriş yerinde

17. Omurların (vertebra) gövdeleri arasında yer alan etrafı halkasal fibröz bir bant ve içinde jelatinöz sıvı olan yapıya ne ad verilir?

A) Menisküs
B) Discus
C) Eklem kıkırdağı
D) Labrum
E) Kapsül

Cevap : B) Discus

18. Açlık, susama, gece gündüz ritmi gibi olayların yönetildiği, hormonal sistemin merkezi olarak da kabul edilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hypothalamus
B) Epithalamus
C) Epifiz bezi
D) Thalamus
E) Subthalamus

Cevap : A) Hypothalamus

19. Aşağıdaki karın içi organlardan hangisi primer retroperitoneal (periton arkasında olan) organlardandır?

A) Böbrekler
B) Mide
C) Karaciğer
D) Çıkan kolon
E) Yatay kolon

Cevap : A) Böbrekler

20. Omurilik’de (medulla spinalis) bel bölgesinde kaç çift spinal sinir bulunmaktadır?

A) 6
B) 7
C) 8
D) 5
E) 9

Cevap : D) 5

Anatomi Çıkmış Sorular

Ünite-1 Soru Cevap

Anatomi Çıkmış Sorular

error: Content is protected !!