Maliyet Muhasebesi

Maliyet Muhasebesi

Maliyet Muhasebesi 2022

Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Vize Deneme 5 Final Deneme 5
Vize Deneme 6 Final Deneme 6
Vize Deneme 7 Final Deneme 7
Final Deneme 8
Final Deneme 9
Final Deneme 10
Final Deneme 11
Final Deneme 12
Final Deneme 13
Final Deneme  14

Öğrenci Dostu

Öğrenme Yönetim Sistemi-LOLONOLO

Maliyet Muhasebesi

Maliyet Muhasebesi 2022

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 8
Ünite 2 Ünite 9
Ünite 3 Ünite 10
Ünite 4 Ünite 11
Ünite 5 Ünite 12
Ünite 6 Ünite 13
Ünite 7 Ünite 14

Öğrenci Dostu

Öğrenme Yönetim Sistemi-LOLONOLO

Maliyet Muhasebesi

Ünite – 1

Maliyet Muhasebesine Giriş Ve Genel Kavramlar

Bütçelenmiş maliyetler:

a) Bu yıl gerçekleşen maliyetlerdir.
b) Geçmiş yılda gerçekleşen maliyetlerdir.
c) Planlanan veya tahmin edilen maliyetlerdir.
d) Rakiplerin maliyetleridir.
e) Tedarikçilerin maliyetleridir.

Cevap : c) Planlanan veya tahmin edilen maliyetlerdir.

Bir spor ürünleri üreticisi golf ve dağcılık olmak üzere iki farklı ürün kategorisinde faaliyet göstermektedir. Golf ekipmanlarına ilişkin direkt maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fabrika çalışanlarına verilen öğlen yemeği
b) Golf sopalarını üretmek için kiralanan özel makineye ödenen aylık kira maliyeti
c) Fabrikada yönetim kademesinde çalışanların maaşları
d) Fabrika için ödenen kira faturalarının maliyeti
e) Fabrika temizliği için çalışanlara yapılan ödemeler

Cevap : b) Golf sopalarını üretmek için kiralanan özel makineye ödenen aylık kira maliyeti

Patırtı İşletmesinin 2013 yılında gerçekleştirdiği üretim ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. Patırtı İşletmesinin 2013 yılında ürettiği bir birimin üretim maliyeti ne kadardır?

Maliyet Muhasebesi Ünite 1 Soru 3-4-5-min
a) 40 TL
b) 42,55 TL
c) 35 TL
d) 75 TL
e) 666,66 TL

Cevap : a) 40 TL

Maliyet Muhasebesi Ünite 1 Soru 3-4-5-min
Patırtı İşletmesinin 31 Aralık 2013 tarihli bilançosunda raporlanacak olan mamul stokunun maliyeti ne kadardır?

a) 1.880.000 TL
b) 120.000 TL
c) 225.000 TL
d) 105.000 TL
e) 100.000 TL

Cevap : b) 120.000 TL

Maliyet Muhasebesi Ünite 1 Soru 3-4-5-min

Patırtı İşletmesinin başka bir faaliyeti olmadığını varsaydığımızda 2013 yılı kar zarar tablosunda raporlanacak satılan mamul maliyeti tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1.880.000 TL
b) 120.000 TL
c) 225.000 TL
105.000 TL
d) 100.000 TL

r-132" data-inserter-version="2">

Cevap : a) 1.880.000 TL

Bir otomobil fabrikasındaki genel üretim maliyetleri aşağıdakilerden hangisi içerir?

a) Boyama bölümündeki işçilik maliyetleri
b) Makinelerde kullanılan yağlar
c) Satış komisyonları
d) Direksiyon bölümündeki maliyetler
e) Otomobilin gövdesinde kullanılan çelik maliyetleri

Cevap : b) Makinelerde kullanılan yağlar

Faaliyetinin ilk yılında Yıldız Üretim İşletmesinde 100.000 adet masa üretilmiş ve toplam üretim maliyeti 5.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Eğer ilk yıl içinde 70.000 adet masa tanesi 90 TL’den satılmış ise döneme ilişkin kâr-zarar tablosunda raporlanacak satılan malın maliyeti tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 9.000.000 TL
b) 6.300.000 TL
c) 5.000.000 TL
d) 3.500.000 TL
e) 2.800.000 TL

Cevap : d) 3.500.000 TL

Faaliyetinin ilk yılında Yıldız Üretim İşletmesinde 100.000 adet masa üretilmiş ve toplam üretim maliyeti 5.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Eğer ilk yıl içinde 70.000 adet masa tanesi 90 TL’den satılmış ise dönem sonunda hazırlanan bilançoda raporlanacak stok tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 6.300.000 TL
b) 5.000.000 TL
c) 3.500.000 TL
d) 2.700.000 TL
e) 1.500.000 TL

Cevap : e) 1.500.000 TL

Bir üretim tesisinde direkt malzeme imalata verildiğinde aşağıdaki hesaplardan hangisi çalıştırılır?

a) Mamuller
b) Yarı Mamuller
c) Satılan Mamul Maliyeti
d) Genel Üretim Maliyetleri
e) Kasa

Cevap : b) Yarı Mamuller

Aşağıdaki işletmelerden hangisinde stoklanabilir maliyet bulunmaz?

a) Otomobil üreticisi
b) Bilgisayar üreticisi
c) Çanta üreticisi
d) Yat üreticisi
e) Hastane

Cevap : e) Hastane

LOLONOLO

Maliyet Muhasebesi

Ünite – 2

Maliyet Davranışı

Çınar Bey her ay 120 TL ödeyerek Beylikdüzü Sağlık ve Spor Merkezinden yararlanmaktadır. Çınar Bey’in üyelik ücreti aşağıdakilerden hangisidir?

a) Değişken maliyet
b) Sabit maliyet
c) Yarı değişken maliyet
d) Yarı sabit maliyet
e) Yapışkan maliyet

Cevap : b) Sabit maliyet

Her bir motosiklet için maliyeti 20 TL olan bir oturak gerekiyorsa ve ay içerisinde 2.000 adet motosiklet üretilmişse toplam oturak maliyeti;

a) direkt sabit maliyet olarak dikkate alınır.
b) direkt değişken maliyet olarak dikkate alınır.
c) endirekt sabit maliyet olarak dikkate alınır.
d) endirekt değişken maliyet olarak dikkate alınır.
e) direkt yarı değişken maliyet olarak dikkate alınır.

Cevap : b) direkt değişken maliyet olarak dikkate alınır.

Maliyet Muhasebesi Ünite 2 Soru 3-min

Salzburg İşletmesinin ürettiği ICT101 kodlu ürüne ilişkin maliyetler yukarıdaki gibidir.

ICT101 kodlu ürüne ilişkin toplam değişken maliyet tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 18
b) 22
c) 88
d) 92
e) 108

Cevap : d) 92

İşletme dönem içerisinde bir üründen 20.000 birim üretmiş ve birim başı sabit maliyet 16 TL olarak gerçekleşmiştir. Eğer üretim 40.000 adet olsaydı birim başı sabit maliyet ne olurdu?

a) Birim başı sabit maliyet 32 TL’ye yükselirdi.
b) Birim başı sabit maliyet 16 TL olarak kalırdı.
c) Birim başı sabit maliyet 8 TL’ye düşerdi.
d) Toplam sabit maliyet 480.000 TL olurdu.
e) Toplam sabit maliyet 1.280.000 TL olurdu.

Cevap : c) Birim başı sabit maliyet 8 TL’ye düşerdi.

Maliyet Muhasebesi Ünite 2 Soru 5-min

Altındağ Üretim İşletmesi geçen ay gerçekleştirdiği faaliyetleri ile ilgili olarak yukarıdaki bilgileri sunmuştur:

Eğer Altındağ Üretim İşletmesi gelecek ay satışlarını ikiye katlarsa, tahmini faaliyet kârı ne kadar olur?

a) 10.000 TL
b) 25.000 TL
c) 19.000 TL
d) 12.000 TL
e) 15.000 TL

Cevap : c) 19.000 TL

Maliyet Muhasebesi Ünite 2 Soru 6-min

Kuzey Şirketinin imalat bölümünde gerçekleşen iki farklı üretim hacmine ait bazı maliyetler yukarıdaki gibidir:

Maliyetlerin faaliyet hacmine göre gösterdiği davranış bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Makine amortismanları sabit maliyettir.
b) Torna işçiliği değişken maliyettir.
c) Bakım-onarım maliyeti sabit maliyettir.
d) Fabrika kirası sabit maliyettir.
e) Hammadde maliyeti değişken maliyettir.

Cevap : c) Bakım-onarım maliyeti sabit maliyettir.

ABC İşletmesi 2014 yılı Ocak ayında bir üründen 10.000 birim üretmiş ve toplam 30.000 TL tutarında maliyete katlanmıştır. İşletme Şubat ayında 15.000 birim üretmiş ve toplam 40.000 TL maliyete katlanmıştır. Maliyetlerin aydan aya değişmediği varsayımı ile birim başı değişken maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

a) 3 TL/birim
b) 1 TL/birim
c) 2,66 TL/birim
d) 2 TL/birim
e) 4 TL/birim

Cevap : d) 2 TL/birim

ABC İşletmesi 2014 yılı Ocak ayında bir üründen 10.000 birim üretmiş ve toplam 30.000 TL tutarında maliyete katlanmıştır. İşletme Şubat ayında 15.000 birim üretmiş ve toplam 40.000 TL maliyete katlanmıştır. Maliyetlerin aydan aya değişmediği varsayımı ile toplam sabit maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

a) 2.500 TL
b) 5.000 TL
c) 7.500 TL
d) 10.000 TL
e) 12.500 TL

Cevap : d) 10.000 TL

ABC İşletmesi 2014 yılı Ocak ayında bir üründen 10.000 birim üretmiş ve toplam 30.000 TL tutarında maliyete katlanmıştır. İşletme Şubat ayında 15.000 birim üretmiş ve toplam 40.000 TL maliyete katlanmıştır. Maliyetlerin aydan aya değişmediği varsayımı ile Ocak ayı için birim sabit maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0,67 TL
b) 1 TL
c) 2 TL
d) 2,5 TL
e) 3 TL

Cevap : b) 1 TL

Aşağıdakilerden hangisi sabit maliyettir?

a) Tekstil üretiminde kullanılan kumaş
b) Makinelerin harcadığı elektrik
c) Çiçek üretiminde kullanılan su
d) Ekmek üretiminde kullanılan un
e) Makinelerin amortismanı

Cevap : e) Makinelerin amortismanı

Maliyet Muhasebesi

Ünite – 3

İmalat Yapan İşletmelerde Kar-Zarar Tablosu

Maliyet Muhasebesi Ünite 3 Soru 1-min

Kanada İşletmesinin 2013 yılına ilişkin bazı bilgiler yukarıdaki gibidir. Kanada İşletmesinin 2013 yılı kâr-zarar tablosunda raporlanacak olan satılan malın maliyeti ne kadardır?

a) 1.235.000 TL
b) 1.205.000 TL
c) 1.218.000 TL
d) 1.222.000 TL
e) 1.207.000 TL

Cevap : b) 1.205.000 TL

Maliyet Muhasebesi Ünite 3 Soru 2-min

Lale İşletmesi geçmiş yıl için aşağıdaki bilgileri raporlamıştır. İşletmenin satılan mamul maliyeti ne kadardır?

a) 103.000 TL
b) 125.000 TL
c) 152.000 TL
d) 268.000 TL
e) 317.000 TL

Cevap : a) 103.000 TL

Bulut İmalat İşletmesinin dönem başı yarı mamul stoku 450.000 TL, dönem içinde katlanılan imalat maliyeti 1.950.000 TL’dir. Dönem içinde imalatı tamamlanan mamullerin maliyeti 1.600.000 TL’dir. Dönem başı mamul stoku 500.000 TL, dönem sonu mamul stoku ise 300.000 TL’dir. İşletmenin dönem sonu yarı mamul stokunun değeri ne kadardır?

a) 100.000 TL
b) 800.000 TL
c) 1.000.000 TL
d) 1.300.000 TL
e) 1.600.000 TL

Cevap : b) 800.000 TL

Maliyet Muhasebesi Ünite 3 Soru 4-5-min

Fırat İmalat İşletmesinin 2012 yılına ait bazı bilgileri yukarıdaki gibidir:

Fırat İşletmesinin 2012 yılı toplam imalat maliyeti ne kadardır?

a) 2.610.000 TL
b) 2.760.000 TL
c) 2.910.000 TL
d) 3.000.000 TL
e) 3.010.000 TL

Cevap : b) 2.760.000 TL

Maliyet Muhasebesi Ünite 3 Soru 4-5-min

Fırat İmalat İşletmesinin 2012 yılına ait bazı bilgileri aşağıdaki gibidir:

Fırat İmalat İşletmesinin 2012 yılı gelir tablosunda raporlanacak olan satılan malın maliyeti ne kadardır?

a) 2.610.000 TL
b) 2.760.000 TL
c) 2.910.000 TL
d) 3.000.000 TL
e) 3.010.000 TL

Cevap : a) 2.610.000 TL

Mavi İmalat İşletmesinin 2012 yılı kâr-zarar tablosunda görülen brüt kâr rakamı 280.000 TL, dönem sonu mamul stoku 450.000 TL, dönem içerisinde satışa hazır mamullerin toplam değeri 800.000 TL ise 2012 yılı satışları ne kadardır?

a) 630.000 TL
b) 800.000 TL
c) 970.000 TL
d) 1.080.000 TL
e) 1.530.000 TL

Cevap : a) 630.000 TL

Maliyet Muhasebesi Ünite 3 Soru 7-min

Beyaz İmalat İşletmesinin belli bir dönemine ait bazı bilgileri yukarıdaki gibidir:

Dönemin imalat maliyeti 85.000 TL olduğuna göre satılan mamul maliyeti ne kadardır?

a) 75.000 TL
b) 80.000 TL
c) 97.000 TL
d) 100.000 TL
e) 115.000 TL

Cevap : a) 75.000 TL

Maliyet Muhasebesi Ünite 3 Soru 8-9-10-min

Dönem içinde kullanılan hammadde maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
a) 61.600
b) 20.000
c) 10.400
d) 71.200
e) 81.600

Cevap : d) 71.200

Maliyet Muhasebesi Ünite 3 Soru 8-9-10-min

Dönem içinde üretimi tamamlanan mamul maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
a) 71.200
b) 87.200
c) 96.000
d) 83.200
e) 20.000

Cevap : c) 96.000

Maliyet Muhasebesi Ünite 3 Soru 8-9-10-min

Döneme ilişkin satılan mamul maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

a) 96.000 TL
b) 120.000
c) 80.000
d) 104.000
e) 124.000

Cevap : d) 104.000

LOLONOLO

Auzef Maliyet Muhasebesi Auzef Maliyet Muhasebesi Ders Kitabı PDF

Maliyet Muhasebesi Ders Kitabı

Auzef İktisat telegram iktisat
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!