Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Eğitimi

Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Eğitimi

Auzef Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Eğitimi
Çıkmış Sorular

Vize Final
2022 Vize Soruları 2023 Bütünleme Soruları
2021 Vize Soruları-1 2022 Final Sorular
2021 Vize Soruları-2 2021 Final Deneme-1
2021 Final Deneme-2
2021 Final Soruları
2021 Bütünleme Soruları

Auzef Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Eğitimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

under_page_title - under_page_title -->
Auzef Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Eğitimi
2022 Deneme Sınavları

Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Vize Deneme 5 Final Deneme 5
Vize Deneme 6 Final Deneme 6
2022 Vize Sorular Final Deneme 7
Final Deneme 8
Final Deneme 9
Final Deneme 10
Final Deneme 11
Final Deneme 12
2022 Final Sorular

Auzef Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Eğitimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Eğitimi
2022 Ünite Soruaları

Ünite 1 Ünite 7
Ünite 2 Ünite 8
Ünite 3 Ünite 9
Ünite 4 Ünite 10
Ünite 5 Ünite 11
Ünite 6 Ünite 12

Auzef Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Eğitimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Eğitimi

Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Eğitimi 2021 Final

1- Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi girdi hipotezini geliştirip ikinci dil edinimi için yalnızca anlaşılabilir girdinin gerekli olduğunu teorileştirmiştir?

A) Zimmerman
B) Skinner
C) Robertson
D) Krashen
E) Chomsky

Cevap : D) Krashen

2- Krashen (1982, s.21), “Biz dili şu anki dil yetimizin bir seviye üstündeki içerikleri anlayarak ediniriz. Bu da ancak bağlamın ve dil dışı bilginin yardımıyla yapılabilir.” olduğunu savunmuştur.
Krashen bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?

A) Sonuç hipotezi
B) Çıktı hipotezi
C) Etkileşim hipotezi
D) Girdi hipotezi
E) Maruz kalma

Cevap : D) Girdi hipotezi

3- I. Dilsel ögeleri fark etme
II. Kısa süreli hafızaya ekleme
III. Algılama
IV. Eski dilsel özellikleri yok sayma
Ellis (1991)’e göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri ikinci dil ediniminin aşamalarındandır?

A) I, II ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) III ve IV
E) Yalnız IV

Cevap : A) I, II ve III

4- Yazma öğretimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yazmaya başlamadan önce öğrencinin ince motor ve fiziksel becerileri gelişip gelişmediğini belirlemek gerekir.
B) Yazma bir süreçtir.
C) Öğrencilere yazmanın adımlarının büyüklüğü ve karmaşıklığı tanımlanmalıdır.
D) Öğrencini fikirlerini aktarmak ve cümleler kurabilmek için yeterli bilişsel becerilere sahip olup olmadığını belirlemek gerekir.
E) Yazma, yeni bir dil öğrenirken ilk basamakta odaklanmamız gereken çok da karmaşık olmayan bir beceridir.

Cevap : E) Yazma, yeni bir dil öğrenirken ilk basamakta odaklanmamız gereken çok da karmaşık olmayan bir beceridir.

5- I. İngilizceyi erken yaşta yabancı veya ikinci dil olarak öğrenmeye başlarlarsa fonemlerin telaffuzu konusunda belirgin avantajlar elde ederler.
II. Çocukların dili nasıl kullanacağını bilmediğimiz için süreci incelememiz gerekir.
III. Yeni başlayanlar için önemli olan, kontrollü ve rehber eşliğinde faaliyetlerle dilsel girdi sağlama ve aynı zamanda doğal konuşmanın tadını çıkartmaları arasındaki dengeyi bulmaktır.
IV. Öğrenciler dil üretimi sırasında hata yaparlarsa düzeltmeye ihtiyaç yoktur.
Öğrencilerin konuşma becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I ve III
E) I, II, III ve IV

Cevap : C) I, II ve III

6- Aşağıdakilerden hangisi yararlı olmayan bir kelime öğrenme ve öğretme stratejisidir?

A) Yüksek frekanslı sürekli görülen kelimeler sınıf duvarına veya panosuna asılabilir.
B) Farklı yazılı metin parçaları üretirken bir kelime duvarına ya da panosuna başvurmaları teşvik edilebilir.
C) Kelimeleri dinleme etkinliğinin bir parçası olarak vermek.
D) “Tüm Fiziksel Tepki” (TPR) ile bir etkinlik yapılabilir.
E) Çok nadir kelimeler sürekli olarak bir dinleme parçası içinde öğrencilere sunulmalıdır.

Cevap : E) Çok nadir kelimeler sürekli olarak bir dinleme parçası içinde öğrencilere sunulmalıdır.

7- Aşağıdaki tanımlardan hangisi dil ile ilgili değildir?

A) Dil, bilinçli bir şekilde öğrenilemez.
B) Dil, isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı aktarabileceğimiz insanoğlunu oluşturan önemli parçalarından biridir.
C) Dil anne karnında edinilmeye başlanır.
D) Dil insanların iletişim kurmak ve anlam yaratmak amacıyla kullandığı bir araçtır.
E) Dil kültürü aktarır, kültür de dil ile yaşar.

Cevap : A) Dil, bilinçli bir şekilde öğrenilemez.

8- Sessiz okuma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çocuklara zevk için ve anlamaya yönelik okumayı pekiştirmek adına desteklenebilir.
B) Diğer çocukların içinden okumasına zarar verebilir.
C) Sınıf içi zamanının etkisiz kullanımına neden olabilir.
D) Her çocuğun kendine güveni aynı derecede olmadığı için bazı çocukların özgüvenlerini zedeleyebilir.
E) Çocuklara çok az zevk verir ve genellikle ilgi kaybıyla son bulur.

Cevap : A) Çocuklara zevk için ve anlamaya yönelik okumayı pekiştirmek adına desteklenebilir.

9- Davranışçı kurama göre araştırmacılar dilin hangi yolla öğrenebileceğini savunmuştur?

A) Gözlem yoluyla
B) Karşılıklı konuşma ile
C) Dinleme yoluyla
D) Taklit etme yoluyla
E) Ezber yoluyla

Cevap : D) Taklit etme yoluyla

10- “Dil araçların aracıdır, dil olmadan hiçbir bilgiyi kullanmak, onu başkaları için faydalı kılmak mümkün değildir.”
Yukarıdaki sözü aşağıdaki araştırmacılardan hangisi söylemiştir?

A) David Nunan
B) Noam Chomsky
C) Stephen Krashen
D) John Dewey
E) Michael Halliday

Cevap : D) John Dewey

11- Aşağıdakilerden hangisi okuma ve dinleme becerileri arasındaki benzerliklerden biri değildir?

A) Her iki beceride de ön bilgiye ve çalışmaya gerek olmadan rahatlıkla anlamlandırma sağlanabilir.
B) Her ikisi de aktif anlamlandırma süreci içerir.
C) Her iki beceride de daha uzun kelimelerin depolanması ve kullanılması zaman alır ve daha zordur.
D) Her iki beceri de hedef dilde belirli cümle yapılarını bilmeyi gerektirir.
E) Her iki beceri de fonolojik farkındalık gerektirir.

Cevap : A) Her iki beceride de ön bilgiye ve çalışmaya gerek olmadan rahatlıkla anlamlandırma sağlanabilir.

12- Erken çocuklukta ikinci yabancı dil öğreniminde yaş ve maruz kalma arasında bir ilişki vardır. Bu ilişkiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çocukların dil öğrenmeye başlaması olabildiğince geç yaşlara kadar ertelenmelidir.
B) Öğrenciler ikinci dile sınıf dışında sıkça maruz kaldıkları için dili daha kolay edinirler.
C) Yaşça küçük çocuklar sözlü üretimde, dinleme ve okumayı anlamada ve dil bilgisinde daha avantajlı durumdadırlar.
D) Yaşça büyük çocuklar tutum ve motivasyon geliştirmede daha yüksek notlar almaktadırlar.
E) 8-11 yaşında dil öğrenmeye başlayan çocuklar daha fazla dil değişimi yapmaktadırlar.

Cevap : E) 8-11 yaşında dil öğrenmeye başlayan çocuklar daha fazla dil değişimi yapmaktadırlar.

13- ………… Oxford sözlüğünde öğretme sanatı, işi ve alıştırması; ikinci dil eğitiminde ise öğretmenin planlaması ve farklı öğretim ve öğrenim etkinlikleri uygulaması anlamına gelir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Birinci dil edinimi
B) Anlaşılabilir girdi
C) Eğitim
D) Etkileşim
E) Pedagoji

Cevap : E) Pedagoji

14- Bu önemli adımda, çocuklara düşüncelerini ve fikirlerini yazmaya ve toplamaya hazırlanma fırsatı verilir. Düzgün yapılırsa tereddüt etmeden veya endişelenmeden çocukları yazmaya hazır getirebilir.
Yukarıda açıklanan yazma süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzenleme/Düzeltme
B) Ön yazma
C) Yayınlama
D) Revizyon/Gözden geçirme
E) Yazma

Cevap : B) Ön yazma

15- Dil eğitiminin önemli bir yaklaşımıdır. İkinci dil öğrenenlere içerik ve dilde eğitim sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrencileri sınıfın ilk gününden itibaren gerçek bir iletişim aracı olarak kullanarak bir dili öğrenmeye teşvik eden güçlendirici bir yaklaşım olarak kabul edilir. Fikir, öğrencileri bağımsız öğrenenler haline getirmektir, böylece sınıf dışında bile öğrenme sürecine devam edebilirler. Bu yaklaşım dilin kendisine değil, dil aracılığıyla ne öğretildiğine odaklanan bir dil öğretim yaklaşımıdır; yani dil, yeni bir şeyin öğrenildiği araç haline gelir.
Yukarıda açıklanan dil öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sesli-Dilsel Yöntem (ALM)
B) Göreve Dayalı Dil Öğretimi (TBLT)
C) İçerik Odaklı Dil eğitimi (CBLT)
D) İletişimsel Dil Öğretimi (CLT)
E) Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi (TPR)

Cevap : C) İçerik Odaklı Dil eğitimi (CBLT)

Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Eğitimi 2021 Final

16- “Makul bir hipotez, beyin ve sinir sisteminin biyolojik olarak, belirli bir sırayla ve belirli bir modda birinci veya ikinci dil elde etmek üzere programlanmış olmasıdır. Dizi konuşmadan önce dinlenir ve mod dili kişinin bedeniyle senkronize edilmektedir.”
Yukarıdaki sözü aşağıdaki araştırmacılardan hangisi söylemiştir?

A) Michael Long
B) Rod Ellis
C) James Asher
D) Jeremy Harmer
E) Michael Halliday

Cevap : C) James Asher

17- Bu yaklaşımda öğretmenler, öğrencilerle toplu olarak bir metin yazmak için bir istem olarak genellikle bu deneyimin fotoğraflarını/görüntülerini içeren, paylaşılan bir deneyim kullanırlar. Bu metin, genellikle alt yazılı bir dizi fotoğraf/resim, grubun okuduğu, yeniden okuduğu, revize ettiği ve genişlettiği bir metin hâline gelir. Süreçte öğretmen, öğrencilerin birlikte oluşturulmuş metindeki fonetik ve anlamsal kalıplara dikkat çekebilir.
Yukarıda anlatılan yaklaşım/yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sesli dilsel yöntem
B) Göreve dayalı dil öğretimi
C) İletişimsel yaklaşım
D) Dil deneyimi yaklaşımı
E) Tüm fiziksel tepki yöntemi

Cevap : D) Dil deneyimi yaklaşımı

18- I. Yetişkin insanlarda kullanılabilir.
II. TPR’deki fiziksel hareket stresi azaltmak için de yararlıdır.
III. Dil öncelikle dinleyerek öğrenilir.
IV. Sadece çocuk gruplarında etkilidir.
V. Etkili dil öğrenme için beynin sağ yarım küresi de etkin olmalıdır.
Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi (TPR) ile ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

A) II ve III
B) I ve II
C) III, IV ve V
D) Yalnız IV
E) Yalnız V

Cevap : D) Yalnız IV

19- Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi (TPR)’nin sınıfta kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Derse başlarken komutları öğrenci verir ve tüm sınıf birlikte yaparlar.
B) Öğrenciler söylenen eylemi yaparken kelimeyi de tekrar edebilir.
C) Öğrencilerin sınıf içerisinde öğretmenin bir dairede ortada bulunacak şekilde konumlanmaları en etkili yöntemlerdendir.
D) Sınıfta öğretmen ebeveyn rolünü oynar.
E) Kelime veya kelime öbeği konusunda kendilerine güven duyduklarında öğrencilerden tüm sınıfı yönlendirmeleri istenebilir.

Cevap : A) Derse başlarken komutları öğrenci verir ve tüm sınıf birlikte yaparlar.

20- Sapon ile birlikte yabancı dil öğrenmenin başarısını tahmin etmek için tasarlanan Modern Dil Yetenek Testi’ni (MLAT) yaratan Carroll (1963), bize yeteneği oluşturan dört maddeyi anlatır. Bunlardan birisi olan tümevarımsal dil öğrenme yeteneği örneklerden kuralları çıkarır veya teşvik eder. ……. yabancı sesleri ayırt eder ve kodlar. …….. ise cümlelerde kelimelerin işlevlerini tanır. Son olarak …… birinci dildeki ve ikinci dildeki kelimeler ve ifadeler arasında ilişki kurar ve hatırlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Dil bilgisel duyarlılık-Fonemik kodlama yeteneği-hafıza ve öğrenme
B) Fonemik kodlama yeteneği-Dil bilgisel duyarlılık-Hafıza ve öğrenme
C) Fonemik kodlama yeteneği-Hafıza ve öğrenme-Dil bilgisel duyarlılık
D) Hafıza ve öğrenme-Fonemik kodlama yeteneği-Dil bilgisel duyarlılık
E) Dil bilgisel duyarlılık-Hafıza ve öğrenme-Fonemik kodlama yeteneği

Cevap : B) Fonemik kodlama yeteneği-Dil bilgisel duyarlılık-Hafıza ve öğrenme

21- Aşağıdakilerden hangisi yazma becerisi geliştirme teknikleri ve aktivitelerinden yazı köşesi oluşturma ile ilgili olarak yanlıştır?

A) Çeşitli araçları ve malzemeleri kullanarak kıskaç kavramada kavrama ve serbest bırakma becerileri, makas becerileri ve başparmak/ işaret parmağı kullanma yeteneği oluşturulmalıdır.
B) Yazdırmayı okuma ile ilişkilendirilmemelidir.
C) Çok çeşitli araçlar kullanarak ön yazma ve çizim becerileri geliştirilmelidir.
D) Çizim ve baskı yoluyla fikirlerini ileterek konuşmalarda ve hikâye anlatımında giderek daha karmaşık ve çeşitli kelime, dilbilgisi ve söz dizimini kullanılmalıdır.
E) Kelimeleri, hikâyeleri, fikirleri, deneyimleri veya nesneleri temsil etmek için rastgele işaretler, kontrollü
karalamalar, temel şekiller, harf benzeri işaretler veya harfler gibi artan yazma becerilerini gösterilmelidir.

Cevap : B) Yazdırmayı okuma ile ilişkilendirilmemelidir.

22- Aşağıdakilerden hangisi yabancı dil öğrenimi ortamında dikkat edilmesi gereken faktörlerden biri değildir?

A) Dil öğrenim içeriği
B) Öğrenim teorileri
C) Yaş
D) Sosyokültürel seviye
E) Öğretim yöntemleri

Cevap : D) Sosyokültürel seviye

23- I. Dil; bilinç, sosyoloji ve kültürü harmanlar.
II. Bireyler arası iletişimi ve dilde anlamı sağlayan şey dilin sembolik sistemidir.
III. Bir dili konuşan birey dili bağlamına göre kullanılmayı veya kullanılmamayı tercih eder.
IV. Dilin asıl amaçlarından birisi iletişim kurmaktır.
V. Bir dili anadili gibi bilen bir birey o dilin her alanında uzmandır.
Dil ile ilgili yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?

A) I, II, III, IV
B) I, II, III, IV ve V
C) I ve III
D) I, II, III
E) I ve II

Cevap : A) I, II, III, IV

24- Öğrencilere yapılan test ve ölçmelerin öğrenciler üzerinde bıraktıkları olumlu ya da olumsuz her türlü etkiye verilen addır.
Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geri dönüş etkisi
B) Dil bilgisi etkisi
C) Konuşma becerisi
D) Yazma becerisi
E) Ket vurma etkisi

Cevap : E) Ket vurma etkisi

25- İçerik odaklı dil öğretimi ile ilgili olarak
I. Öğrenilen ve kullanılan dil, içerik bağlamında öğretilir.
II. Öğrenciler yeni bilgileri öğrenirken daha ileri düşünme becerilerini kullanabilecek ve dilin yapısına daha az odaklanacaklardır.
III. Arkasındaki teori, öğrenciler daha fazla içerikle meşgul olduklarında içsel motivasyonu teşvik edeceğidir.
IV. Amaç dili anlamlı ve amaçlı bir şekilde kullanmaktır.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri CBLT ile ilgili olarak doğrudur?

A) Yalnız I
B) II, III ve IV
C) I, II, III ve IV
D) II ve III
E) I ve II

Cevap : C) I, II, III ve IV

26- Türkiye’de aşağıdaki dillerden hangisi yabancı dil olarak okullarda verilmemiştir?

A) Almanca
B) İngilizce
C) Svahili
D) Fransızca
E) Arapça

Cevap : C) Svahili

27- Öğrencilerden, anlamlarını bulmak için girişteki mesajların kodunu çözmenin yanı sıra, sözlü dil girdisine maruz kalma yoluyla dilin dil bilgisel yapısını bilinçli olarak edinmeleri beklenir.
Bu dinleme yaklaşımın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kod kırma
B) Komut
C) Tümevarım
D) Bilinçli dil edinme
E) Tümdengelim

Cevap : A) Kod kırma

28- Yapıların birleşimini, sistemler arasında değişimi, bilgi aktarımını ve değerlerin, kişiliklerin ve ilişkilerin olmak üzere çok dilli bireylerin farklı ve çeşitli dilsel performanslarını içermektedir.
Yukarıda bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya dili
B) Çok dillilik
C) Dil bilgisi
D) Dil aktarımı
E) Dil edinimi

Cevap : D) Dil aktarımı

29- Aşağıdakilerden hangisi ana dil becerisinden biri değildir?

A) Okuma becerisi
B) Yazma becerisi
C) Konuşma becerisi
D) Anlama becerisi
E) Dinleme becerisi

Cevap : D) Anlama becerisi

30- Laufer (1991), bir kelimeyi bilmenin gerçekten ne anlama geldiğini saptamak için yaptığı çalışma sonucunda beş farklı kategori elde etti. Aşağıdakilerden hangisi Laufer’in kategorilerinden biri değildir?

A) İsimler
B) Anlam
C) Sözdizimsel davranış
D) Form
E) Sözcüksel ilişki

Cevap : A) İsimler

31- Aşağıdakilerden hangisi çocukların dil edinimiyle ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Yaş aldıkça dilin farklı yönlerini ve işlevlerini keşfederler.
B) Çocuğun bulunduğu çevre dil ediniminde önemli bir rol oynar.
C) Bebekler, anne karnında ve doğdukları ilk zamanlarda maruz kaldıkları seslere ve ses dizimine uyum sağlarlar.
D) Doğduktan iki sene sonra rahat bir şekilde cümle kurabilir ve iletişim sağlayabilirler.
E) Hayatlarının ilk iki senesinde kendilerini sadece bir veya iki kelimelik sesler ile ifade etmeye çalışırlar.

Cevap : D) Doğduktan iki sene sonra rahat bir şekilde cümle kurabilir ve iletişim sağlayabilirler.

32- Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi (TPR) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eğitmenler hedef dilde öğrencilere vücut hareketleri ile komutlar verir ve öğrenciler vücut eylemleriyle komutlara yanıt verir.
B) Çocukların ana dillerini öğrenme şekline dayanmaktadır.
C) Dilbilgisi açıkça öğretilmez ancak dil girdisinden öğrenilebilir.
D) Noam Chomsky tarafından geliştirilen bir dil öğretim yöntemidir.
E) Küçük çocukların ilk dillerini öğrenmelerini gözlemleme deneyimleri sonucunda geliştirilmiştir.

Cevap : D) Noam Chomsky tarafından geliştirilen bir dil öğretim yöntemidir.

Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Eğitimi 2021 Final

33- Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki yabancı dil öğretiminde görev ve etkinlikler ile ilgili olarak yanlıştır?

A) Fransa’da yabancı diller olarak İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca vardır.
B) İtalya’da yabancı dil dersleri 1995’ten sonra haftada 30 saate kadar çıktığı görülmüştür.
C) Dünyada yabancı dil öğretimi özellikle 1 ve 2. Dünya Savaşı’ndan sonra hareketlenmiştir.
D) İngiltere’deki okullarda yabancı dil olarak Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca eğitimi verilmektedir.
E) Türkiye’de yabancı dil olarak İngilizce eğitimi 4.sınıfta başlar.

Cevap : E) Türkiye’de yabancı dil olarak İngilizce eğitimi 4.sınıfta başlar.

34- Aşağıdakilerden hangisi tema temelli öğrenmenin çıktıları ve ürünlerinden biri değildir?

A) Hedef yabancı dildeki sadece dil bilgisi kurallarının yazılı olduğu kitap
B) Sözlü anlatım içeren video
C) Sınıf veya çocuk grupları tarafından üretilen büyük kitaplar
D) Sınıf tarafından derlenen ve veliler ve diğer sınıflar için fotokopisi alınmış, alt temalarla ilgili makaleler ve resimler içeren bir dergi veya gazete
E) Tema etrafında oluşturulan ve okul internet sitesine yerleştirilen ağ sayfaları

Cevap : A) Hedef yabancı dildeki sadece dil bilgisi kurallarının yazılı olduğu kitap

35- Aşağıdakilerden hangisi bir dil aktarım etkinliği değildir?

A) Çok dilli kelime karşılaştırması
B) Farklı metinler ya da kaynaklarla eş zamanlı maruz bırakma
C) Dil haritası etkinliği
D) Deyim atasözleri etkinlikleri
E) Ana dile çeviri etkinlikleri

Cevap : E) Ana dile çeviri etkinlikleri

36- Dil öğretiminde etkileşim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Söylem analizlerinin 1970’lerde başlaması ile oldukça önemli olan sınıf içerisindeki etkileşimi inceleme şansı doğmuştur.
B) Sauver’in 19. yüzyılda geliştirdiği Doğal Metot etkileşim içermektedir.
C) Söylem analizleri dil öğretimine bir etkisi yoktur.
D) Sınıf içi etkileşim sadece iletişim kurma değil aynı zamanda pedagojinin kendisini oluşturduğu için oldukça önemlidir.
E) İkinci dil sınıflarındaki etkileşimin ilk tasvir ve analizi 1960’larda gözlem ve kodlamayla başlamıştır.

Cevap : C) Söylem analizleri dil öğretimine bir etkisi yoktur.

37- Erken yaştaki çocuklara yabancı dil eğitimi sunarken dil eğitimi verenler üç farklı kanalı tercih ederler. Şarkılar, şiirler, çevre sesleri gibi girdiler …… kanaldandır. Bir materyalin resmini, çizimini, fotoğrafını veya posterini gördüğünde …….; gerçek hayatta elle hissedebileceği objeler, oyuncaklar, kuklalar ise …….. kanallardandır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Görsel-dokunsal-işitsel
B) İşitsel-görsel-dokunsal
C) İşitsel-dokunsal-görsel
D) Görsel-işitsel-dokunsal
E) Dokunsal-işitsel-görsel

Cevap : B) İşitsel-görsel-dokunsal

38- “Görev; öğrenen kişinin dili sınıf ortamında anladığı, bozduğu, ürettiği, etkileşim kurduğu ve bütün bunları yaparken odağının dili kullanmak ve iletişimi gerçekleştirmek olduğu çalışmadır.”
Yukarıdaki sözü aşağıdaki araştırmacılardan hangisi yapmıştır?

A) Nunan
B) Garcia
C) Schiller
D) Cameron
E) Halliday

Cevap : A) Nunan

39- İnsanlar, birçok biyolojik veya koşullu faktör (doğadan etkilenen) veya bilinçsiz kuvvetler (geçmiş deneyimlerden etkilenen) nedeniyle birbirinden farklıdır.
Aşağıdakilerden hangisi keşfedilecek bireysel farklılıklardan biri değildir?

A) Öğrenme stilleri
B) Toplum yapısı
C) Yetenek
D) Yaş
E) Cinsiyet

Cevap : B) Toplum yapısı

40- Bu stile sahip öğrenciler bağımsızdır, problem çözmeyi severler ve kendi başlarına fikirleri takip etmekten ve ilkeler geliştirmekten hoşlanırlar. Bu tür öğrenciler, yeni öğrenim materyallerinin mantıklı, sistematik bir sunumunu, öğrencilerin kendi başlarına takip etmeleri için fırsatlar ile birlikte tercih ederler. Analitik öğrenenler ciddidir, kendilerini zorlar ve başarısızlığa karşı savunmasızdır. Knowles birtakım bilişsel öğrenme stilleri tanımlamıştır.
Yukarıda verilen açıklamadaki öğrenme stili aşağıdakilerden hangisidir?

A) Somut öğrenme stili
B) İletişimsel öğrenme stili
C) Analitik öğrenme stili
D) Otorite odaklı öğrenme stili
E) Serbest öğrenme stili

Cevap : C) Analitik öğrenme stili

41- İngiltere’de yabancı dil dersleri ile ilgili olarak
I. Dersler genellikle 25 dakika ve haftada 2 saattir.
II. Ders dışı yabancı dil etkinlikleri yoktur.
III. Öğrenilecek yabancı dile öğrencinin ailesi ile birlikte karar verilir.
IV. Son yıllarda ana dil konuşucuları işe alınmaya başlanmıştır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I, III ve IV
C) II ve III
D) I ve III
E) I ve IV

Cevap : B) I, III ve IV

42- İçerik Odaklı Dil eğitimi (CBLT)’de öğretmen ve öğrenci rolleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Öğrencinin rolü, yetkinliklerin kendisi için yararlı ve ilgili olup olmadığına karar vermektir.
B) Sınıfta herkesin hoş karşılandığını hissetmesi için öğrencilerin ihtiyaçlarının farkında olması gerekir.
C) Öğretmen, her öğrencinin uğraştıkları görevi anladığından emin olmak için açık emirler ve açıklamalar vermelidir.
D) Öğrenci pasif öğretmen ise aktif bir roldedir.
E) Öğretmen, öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için olumlu ve yapıcı geri bildirim sağlamalıdır.

Cevap : D) Öğrenci pasif öğretmen ise aktif bir roldedir.

43- ………“bir kitapla vakit geçirdiği zaman diğer insanlarla olduğundan daha mutlu olan” diye tanımlanır. …….. ise tam tersi “kişi insanlarla beraberken bir kitapla vakit geçirmekten daha mutlu olur.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İşitsel öğrenme-kinestetik öğrenme
B) Dışa dönüklük-içe dönüklük
C) İçe dönüklük-dışa dönüklük
D) İçe dönüklük-işitsel öğrenme
E) Kinestetik öğrenme-dışa dönüklük

Cevap : C) İçe dönüklük-dışa dönüklük

44-I. Dinlediğini anlama becerisini ölçmek için, öğrencilerin bireysel kelimeleri, yönergeleri ve kısa metinleri anladığından emin olmak gerekir.
II. TPR dinleme becerisini ölçmede etkili yöntemlerden birisidir.
III. Resimler ve hikayeler üzerinden soru sorulara dinleme becerileri ölçülebilir.
IV. Ses farkındalığı dinleme becerilerini ölçmenin tek ana bileşenidir.
Dinleme becerisini ölçme ile ilgili yukarıdaki maddelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

A) I, II ve III
B) I ve II
C) Yalnız III
D) I ve IV
E) Yalnız IV

Cevap : E) Yalnız IV

45- Dil öğrenmede etkili olan bireysel farklılıklardan yaş ve cinsiyetle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Freeman & Long, ilk dil edinimi sürecinde kadının erkekten en azından erken aşamada üstün olduğuna inanıyordu.
B) Küçük yaştaki öğrencilerin öğrendikleri, yetişkinlerinkine kıyasla daha kısa ömürlü oluyor.
C) Erken yaşta yabancı dil öğrenimi yetişkinlere oranla dil öğrenimini daha az etkileyecektir çünkü çocukların kişilik ve cinsiyet algısının ve kimliğinin oturması ergenlik döneminde ve hatta bazen daha sonrasında gerçekleşir.
D) Bireysel dil öğrenen farklılıkları üzerine yapılan çalışmalar, kadınların daha fazla bütünleştirici motivasyon ve daha olumlu tutumlar gösterme eğiliminde olduğunu göstermiştir.
E) Bazı araştırmacılar yetişkin öğrencilerin fonoloji konusunda yerli benzeri yeterliliğe ulaşamayacaklarını düşünürler.

Cevap : B) Küçük yaştaki öğrencilerin öğrendikleri, yetişkinlerinkine kıyasla daha kısa ömürlü oluyor.

46- Okuma becerisi geliştirme teknikleri ve aktivitelerinden öngörülebilir kitap kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuklar çekim yapmayı doğal bir şekilde öğrenir.
B) Çocuklar okuma öncesi becerileri öğrenirler.
C) Çocuklar kafiye ve ritmi öğrenirler.
D) Çocuklar yazma becerilerini geliştirirler
E) Çocuklar okumaya katılırlar.

Cevap : D) Çocuklar yazma becerilerini geliştirirler

47- Tema temelli öğretimi planlama aşamalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Öğretmen merkezlidir, öğrenci sadece dinleyici konumdadır.
B) Gezilerde ve dergilerden otantik materyallerden oluşan bir koleksiyon oluşturmak faydalıdır.
C) Önceden geliştirilmiş bir tema üzerinde olası sonuçları tahmin ederek dinamik yapıyı da koruyarak planlama yapmak gerekir.
D) Çocuklara başlangıçtan itibaren temalar önermelerini veya bir listeden terim için bir tema seçmelerini isteyerek süreçte bir pay verilebilir.
E) Plan sırasında önemli olan beyin fırtınası yapmak ve ağlar kurmaktır.

Cevap : A) Öğretmen merkezlidir, öğrenci sadece dinleyici konumdadır.

Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Eğitimi Auzef Ders Kitabı PDF

Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Eğitimi Ders Kitabı

Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Eğitimi

Çocuk Gelişimi - facebook
çocuk gelişimi

Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Eğitimi

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans
Auzef Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Eğitimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!