Gelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopatoloji Çıkmış Sorular ve Deneme Sınavları
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Büt soruları
2022 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2021 Vize Deneme-1 Final Deneme -1
Vize Deneme -1 Final Deneme -2
Vize Deneme -2 Final Deneme -3
Vize Deneme -3 Final Deneme -4
Vize Deneme -4 Final Deneme -5
Vize Deneme -5 Final Deneme -6
Vize Deneme -6 Final Deneme -7
Vize Deneme -7 Final Deneme -8
Final Deneme -9
Final Deneme -10
2021 Final Soruları
2021 Final Deneme 1
2021 Final Deneme 2
2021 Final Deneme 3
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Ders : Gelişimsel Psikopatoloji
3. Sınıf Bahar Dönemi

Gelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopatoloji Ünite Sınavları
Vize Final
Ünite -1 Ünite -8
Ünite -2 Ünite -9
Ünite -3 Ünite -10
Ünite -4 Ünite -11
Ünite -5 Ünite -12
Ünite -6 Ünite -13
Ünite -7 Ünite -14

Auzef Çocuk Gelişimi 2022
lolonolo

Gelişimsel Psikopatoloji 2021

Vize 2021 Final 2021
2021 Vize Soruları 2021 Bütünleme Soruları

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Vize

1- Tiklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Motor tikler ilk olarak sıklıkla baş-boyun bölgesinde başlarlar.
B) Motor tikler vokal tiklerden yaklaşık 1-2 yıl sonra ortaya çıkarlar.
C) İstem dışı ve bağlamla uyumsuz şekilde ortaya çıkarlar.
D) Dikkatin yoğun biçimde odaklandığı faaliyetler sırasında azalma eğilimi gösterirler.
E) İstemli ve iradi bir biçimde, belirli bir süre için bastırılabilirler.

Cevap : B) Motor tikler vokal tiklerden yaklaşık 1-2 yıl sonra ortaya çıkarlar.

2- Dört yaşındaki Yusuf, konuşma gecikmesi, aşırı hareketlilik ve yaşıtlarından farkli oldugu gerekçesiyle kreşte görev yapan çocuk gelişim uzmanı tarafından bir çocuk psikiyatrisine yönlendiriliyor. Aileden alınan öykü ve yapılan değerlendirmeden, Yusuf un göz temasını kurduğu ancak bakışlarının kısa süreli olduğu, insanlara/yaşıtlarına yeterince ilgi duymadığı, kelime dağarcığının kısıtlı olduğu, oyuncaklarla amacına uygun oynamadığı, heyecanlandığında ellerini kanat gibi çırptığı ve süpürge sesinden çok rahatsız olduğu öğreniliyor. Yusufla ilgili öncelikli düşünülmesi gereken psikiyatrik tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genel gelişimsel gecikme (zihinsel yetersizlik)
B) Tepkisel bağlanma bozukluğu
C) Otizm spektrum bozukluğu
D) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
E) Konuşma bozukluğu

Cevap : C) Otizm spektrum bozukluğu

3- Tiklerin sınıflandırılması göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki tik örneklerinden hangisi diğerlerinden farklılık gösterir?

A) Yüz buruşturma
B) Omuz silkme
C) Başkalarının bedensel hareketlerini taklit etme
D) Göz kırpma
E) Ani kafa atımları

Cevap : C) Başkalarının bedensel hareketlerini taklit etme

4- Aşağıdaki belirtilerden hangisi Emre’nin otizm spektrum bozuklugu açısından riski olduğunu düşünerek çocuk psikiyatrisine yönlendirmeniz için bir sebep olamaz?

A) Göz teması kurmaması ve seslenildiğinde ismine bakmaması
B) İsteklerini parmakla işaret ederek göstermesi
C) Akranlarının oyunlarına katılmaya ilgi duymaması
D) Gün içinde sık sık kendi etrafında dönmesi veya eşyaları döndürmesi
E) Tanıdığı ve tanımadığı insanlara karşı aynı şekilde davranması

Cevap : B) İsteklerini parmakla işaret ederek göstermesi

5- Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum bozukluğunun B kümesi belirtilerinden biri değildir?

A) Basmakalıp veya tekrarlayıcı hareketler
B) Duyusal uyaranlara aşırı ya da düşük tepki verme
C) Yüz fadelerini ve beden dilini anlamada veya kullanmada zorluk
D) Doru veya yoğunluk açısından anormal olan aşırı sınırlı ilgi alanları
E) Aynılıkta ısrar ve rutine sıkı sıkıya bağlılık

Cevap : C) Yüz fadelerini ve beden dilini anlamada veya kullanmada zorluk

6- 70 yaşındaki Mehmet, yedi yaşından beri var olan göz kırpma, yüz buruşturma, kafa oynatma ve son bir yıldır başlayan omuz silkme ve garip sesler çıkarma şikayetleriyle babası ile birlikte çocuk ve ergen psikiyatrisine başvuruyor. Mehmet ve babasından alınan bilgilerden Mehmet’in bu hareketleri yedi yaşından beri tekrarlayıcı biçimde yaptığı zaman zaman baskılayabildiği, ama içindeki tuhaf bir rahatsızlık hissi sebebiyle elinde olmadan bu hareketleri yeniden yapmaya başladığı öğreniliyor. Mehmet, bu hareketleri engellediği zamanlarda kendini duyusal olarak gergin hissettiğini, onun dışında aklından geçen rahatsız edici düşüncelerin bulunmadığını ifade ediyor.

Yukarıda anlatılan olgunun en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Obsesif kompulsif bozukluk
B) Tourette bozuldugu
C) Kronik motor tik bozukluğu
D) Kronik vokal tik bozukluğu
E) Geçici tik bozukluğu

Cevap : B) Tourette bozuldugu

7- Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel psikopatolojinin temel görüşlerinden biri değildir?

A) Çocukluk çaği psikopatolojilerinde ebeveyn tutumları en önemli sebep olarak sayılabilir.
B) Belirli yaşlarda, belirli psikiyatrik bozukluklara yatkinlik ve hassasiyet gelişebilir.
C) Bazı gelişimsel dönemlerin özellikleri, psikiyatrik bir bozukluğu veya semptomu taklit edebilir.
D) Bir psikiyatrik bozukluğun seyri ve etkisi gelişimsel dönemlere göre değişebilir.
E) Psikiyatrik bozuklukların yaşlara göre belirtileri ve görünümleri değişebilir.

Cevap : A) Çocukluk çağı psikopatolojilerinde ebeveyn tutumları en önemli sebep olarak sayılabilir.

8- Aşağıdakilerden hangisi tik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin yaşadıkları problem ya da durumlardan biridir?

A) Hepsi
B) Depresif belirtiler
C) Etiketlenme ve akran zorbalığı
D) Dikkat ve öğrenme ile ilgili zorluklar
E) Motor koordinasyon güçlükleri

Cevap : A) Hepsi

 

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Vize

9- Aşağıdakilerden hangisi özgül öğrenme bozukluğunun ortaya çıkmasında etkili risk faktörlerinden biri değildir?

A) Anne babanın eğitim düzeyinin düşük olması
B) Okumanın öğrenildiği dilin saydam oluşu
C) Ailenin sosyoekonomik düzeyinin düşük olması
D) Birinci derece akrabalarında oğrenme bozukluğunun olması
E) Gebelikte sigara ve alkol maruziyeti olması

Cevap : C) Ailenin sosyoekonomik düzeyinin düşük olması

10- Zihinsel yetersizliğin görülme sıklığı ve en sık görülen alt tipi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) %1-3, orta düzeyde zihinsel yetersizlik
B) %5-10, hafif düzeyde zihinsel yetersizlik
C) %1-3, hafif düzeyde zihinsel yetersizlik
D) %1-3, ağır düzeyde zihinsel yetersizlik
E) %5-10, orta düzeyde zihinsel yetersizlik

Cevap : C) %1-3, hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

11-
I. Dil bozuklugu
II. İşitme bozukluğu
III. Tik bozukluğu
IV. Otizm spektrum bozukluğu
V. Zihinsel yetersizlik
Ailesi tarafından çocuk gelişim uzmanına getirilen beş yaşındaki erkek çocuğun henüz konuşmadığı fark edilmiştir. Bu çocukta olası hangi tanılar akla gelmelidir?

A) I, II, IV, V
B) II, III, IV
C) II, IV, V
D) I ,V

Cevap : A) I, II, IV, V

12- Psikiyatride sık kullanılan terimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Patognomik belirti, sadece o bozukluğa özgü olup, başka bozukluklarda görülmeyen belirtiler için kullanılır.
B) Psikopatoloji, duygu, düşünce ya da davranışla ilişkili anormallikleri inceleyen bilim dalıdır.
C) Epidemiyoloji, bir hastalığın ya da bozukluğun bireyde oluşturduğu etki ve sonuçları
araştıran bilim dalıdır.
D) Etiyoloji, bozukluğa yol açan sebepler, bozukluğun kökeni anlamında kullanılır.
E) Prognoz, bir hastalığın ya da bozukluğun seyri/gidişatı anlamında kullanılan terimdir.

Cevap : C) Epidemiyoloji, bir hastalığın ya da bozukluğun bireyde oluşturduğu etki ve sonuçları araştıran bilim dalıdır.

13-
I. Disleksi
II. Disprozodi
III. Diskalkuli
IV. Disgrafi
Yukarıdakilerden hangileri özgül öğrenme bozukluğunun alt tiplerindendir?

A) I, II, III
B) II, III, IV
C) I, III, IV
D) I, II
E) I, IV

Cevap : C) I, III, IV

14- Aşağıdakilerden hangisi 6-12 aylık bir bebekte otizm spektrum bozukluğu açısından riskli kabul edilen özelliklerden olması beklenmez?

A) Tanıdığı kişilere yakınlık göstermeme
B) Zayıf göz teması
C) Seslenildiğinde ismine tepki vermeme
D) Kucağa alınmaktan hoşlanmama
E) Akranlarının oyunlarına katılmama

Cevap : E) Akranlarının oyunlarına katılmama

15- Aşağıdakilerden hangisi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı bir çocuğun öğretmenine yönelik verilecek önerilerden biri değildir?

A) Ders esnasında öğretmenin olabildiğince sik bir şekilde çocukla göz teması veya sözlu iletişim kurması
B) Çocuğa olumlu veya olumsuz davranışlarıyla ilgili uygun geribildirimler verilmesi
C) Ödev veya sorumluluklarının kısa, net ve uygun siklikta yönergelerle ifade edilmesi
D) Çocuğun sınıf düzenini bozmaması için arka sıralara oturtulması
E) Çocuğa ödevlerini yapması veya yazması için yeterli süre tanınması

Cevap : D) Çocuğun sınıf düzenini bozmaması için arka sıralara oturtulması

16- Zihinsel yetersizliğin tarihçesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Roma imparatorluğu döneminde sakat çocuklar ve özürlü bireyler, genellikle insanları güldürmek ve eğlendirmek için kullanılmıştır.
B) Eski Yunan ve Roma’da çocuklar, yapılan incelemeler sonucunda engelli olduklarından şüphelenilirse bir uçurumdan atılırlardı.
C) Tanılamada ilk zeka testi olan WISC-R’I Alfred Binet 1908 yılında geliştirmiştir.
D) Yazılı ilk tanımlarına, Misir Thebes yazıtlarında rastlanmaktadır.
E) Osmanlı imparatorluğunda zihinsel tersizliği olan bireylerin tedavi ve bakımına yönelik darüşşifalarda müzikle ve bitkisel ilaçlarla tedavi uygulanmıştır.

Cevap : C) Tanılamada ilk zeka testi olan WISC-R’I Alfred Binet 1908 yılında geliştirmiştir.

 

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Vize

17- Aşağıdakilerden hangisi tik bozukluklarına sık eşlik eden psikiyatrik bozukluklardan biri değildir?

A) Şizofreni
B) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
C) Obsesif kompulsif bozukluk
D) Özgül öğrenme bozukluğu
E) Major depresif bozukluk

Cevap : A) Şizofreni

18-
I.Tik öncesinde hissedilen kaşıntı, huzursuzluk, gerginlik gibi rahatsız edici bir duyumdur.
II. Tikleri olan her kişi tarafından fark edilir.
III. Tikler yapıldıktan sonra yoğunluk ve şiddet açısından artış gösterirler.
IV. Alışkanlığı tersine çevirme tedavisinde kullanılır.
V. Varlığı, kötü prognozla ilişkilidir.
Duyusal fenomenle ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) I, II, IV, V
B) I, IV
C) I, IV, V
D) I, II, IV
E) I,II

Cevap : D) I, II, IV

19- 11-14 aylar arasında çocuklar cümle seslerine benzeyen bir dizi ses üretiminde bulunurlar. Bu anlaşılmaz mırıltılar konuşmanın hangi döneminde görülmektedir?

A) Yenidoğan
B) Tek sözcük
C) Jargon
D) Mırıldanma
E) Gıgıldama

Cevap : C) Jargon

20- En sık görülen özgül ögrenme bozuklugu ait tipi aşagıdakilerden hangisidir?

A) Disgrafi
B) Dispraksi
C) Disprozodi
D) Disleksi
E) Diskalkuli

Cevap : D) Disleksi

21- Aşağıdakilerden hangisi dikkat eksikligi hiperaktivite bozuklugunun okul çağı çocuklarında sık görülen özelliklerinden biri olması beklenmez?

A) Oyun ilişkilerinde uyum sağlamakta güçlük çekme
B) Sınıf içinde dersi takip etmekte zorluk yaşama
C) Akademik başarının normal ya da yüksek olması
D) Teneffüslerde riskli oyun ya da davranışlarda bulunma
E) Ders sırasında arkadaşlarıyla konuşma

Cevap : C) Akademik başarının normal ya da yüksek olması

22- 10 yaşındaki Mehmet, yedi yaşından beri var olan göz kırpma, yüz buruşturma, kafa oynatma ve son bir yıldır başlayan omuz silkme ve garip sesler çıkarma şikayetleriyle babası ile birlikte çocuk ve ergen psikiyatrisine başvuruyor. Mehmet ve babasından alınan bilgilerden Mehmet’in bu hareketleri yedi yaşından beri tekrarlayıcı biçimde yaptığı, zaman zaman baskılayabildiği, ama içindeki tuhaf bir rahatsızlık hissi sebebiyle elinde olmadan bu hareketleri yeniden yapmaya başladığı öğreniliyor. Mehmet, bu hareketleri engellediği zamanlarda kendini duyusal olarak gergin hissettiğini, onun dışında aklından geçen rahatsız edici düşüncelerin bulunmadığını ifade ediyor.
Yukarıda anlatılan olgunun en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Obsesif kompulsif bozukluk 2018
B) Kronik motor tik bozukluğu
C) Tourette bozuklugu
D) Geçici tik bozukluğu
E) Kronik vokal tik bozukluğu

Cevap : C) Tourette bozuklugu

23- Psikiyatrik bozuklukları tanılama ve sınıflandırma sistemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) DSM-5, önceki baskılarına göre psikiyatrik bozuklukları daha gelişimsel bir bakış açısıyla ele alır.
B) DSM-5 psikiyatrik bozuklukları kategorik olarak ele alır, bozuklukların şiddetiyle ilgilenmez.
C) DSM-5 ve ICD-11 sistemlerinin her ikisi de epidemiyolojik çalışma ve klinik araştırmalarda sıkça kullanılmaktadır.
D) DSM-5. ICD sistemine göre bozukluklara ilişkin daha spesifik kriter ve detaylar içermektedir.
E) DSM-5 psikiyatrik bozuklukların tanılanması ve siniflandırılmasında ico’ye oranla daha sık kullanılmaktadır.

Cevap : B) DSM-5 psikiyatrik bozuklukları kategorik olarak ele alır, bozuklukların şiddetiyle ilgilenmez.

24- Aşağıdakilerden hangisi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun okul öncesi dönem çocuklarında görülen özelliklerinden biri değildir?

A) Gece uyumaya karşı direnç gösterirler.
B) Öfke nöbetleri ve inatlaşma sık görülür.
C) Anasınıfinda arkadaşları ile sık sorun yaşarlar.
D) Düşme ve yaralanma daha sık görülmektedir.
E) Düzenli ve temizdirler.

Cevap : E) Düzenli ve temizdirler.

 

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Vize

25- Aşağıdakilerden hangisi gelişimini olumlu etkileyen çevresel etmenlerden biri değildir?

A) Ailede yüksek sosyoekonomik düzeyin oluşu
B) Annenin uzun bol sözcüklü cümleler kurması, bol ve nitelikli konuşması
C) Yemek sofrası konuşmalarının doyurucu olması
D) Çocuğa öyküler okunması ve öykünün birlikte tartışılması
E) Kardeşler arasında son çocuk olma

Cevap : E) Kardeşler arasında son çocuk olma

26- Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi çocukluk döneminde erişkinlik döneminden daha sık görülür?

A) Madde kullanım bozukluklan
B) Bipolar bozukluk
C) Şizofreni
D) Kişilik bozuklukları
E) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

Cevap : E) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

27- Dilin bileşenleri ile ilgili olarak dilin sosyal ortamda nasıl kullanılacağı ile ilgili olan ve işlevini kapsayan alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pragmatik
B) Grafem
C) Semantik
D) Morfem
E) Fonem

Cevap : A) Pragmatik

28- Tik bozukluklarının tedavisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) ilaç tedavileri tikleri kalıcı olarak ortadan kaldırdığından tedavide altın standart kabul edilir.
B) llaç tedavileri davranışsal girişimlerin yeterli etkinlik sağlayamadığı durumlarda sıkçankullanılmaktadır.
C) Günlük yaşamın kısıtlandığı orta-ağır şiddetteki vakalarda ilaç tedavisi sikfıkla gerekir.
D) Hafif düzeydeki birçok olguda, psikoeğitim ve izle-bekle stratejisi yeterlidin
E) Alışkanlığı tersine çevirme duyusal fenomene kars farkındalik gelistirme esasına dayanın

Cevap : A) ilaç tedavileri tikleri kalıcı olarak ortadan kaldırdığından tedavide altın standart kabul edilir.

29- Otizm spektrum bozukluğuyla ilgili olarak aşağıda ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Spektrum kavramı otizmin farklı etiyolojik zeminde gelişebilen ve farklı şiddetteki benzer belirtilerle seyreden heterojen bir grup bozukluk olduğunu ifade eder.
B) Son yıllarda görülme sıklığının artması farkındalık artışı, yaşam koşullarındaki ve çevresel şartlardaki değişim nedeniyle olabilir.
C) Daha önce yaygın gelişimsel bozukluklar olarak tanımlanan birtakım durumlar (örneğin atipik otizm, Asperger sendromu, dezintegratfi bozukluk), otizm spektrum bozukluğu olarak tanımlanan bir şemsiye altında birleştirilmiştir.
D) Belirtiler erken çocukluk döneminde başlayıp erişkinlik döneminde buyuk oranda azalır.
E) Etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir.

Cevap : D) Belirtiler erken çocukluk döneminde başlayıp erişkinlik doneminde buyuk oranda azalır.

30- Otizm spektrum bozukluğuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ek psikiyatrik bozukluklar bazı durumlarda otizmin kendisinden daha fazla işlev kaybına neden olabilmektedir.
B) 2-4 yaş dönemi belirtilerin belirgin hale geldiği ve ailelerin sıklıkla uzman görüşüne başvurdukları dönemdir.
C) Hayat boyu devam eden kronik bir bozukluktur
D) Belirtilerin şiddeti gidişatı önemli olcude belirlemektedir.
E) Çocuk çağında en sık başvuru sebebi tekrarlayıcı hareketler ve duyusal uyaranlara aşırı tepki vermedir.

Cevap : E) Çocuk çağında en sk başvuru sebebi tekrarlayıcı hareketler ve duyusal uyaranlara aşırı tepki vermedir.

31- Özgül öğrenme bozukluğunun prognozu (gidişat) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Gidişat gösteren en tutarlıoğeler, zeka düzeyi ve okuma bozukluğunun şiddeti olduğu bildirilmiştir.
B) Olguların bazılarında zamanla güçlüklerin tümüyle çözüldüğü, bazılarında ise belli oranda devam ettiği bildirilmektedir.
C) Olguların yaklaşık %10 gibi çok az bir kısmı liseyi bitirebilmektedir.
D) Ozgul oğrenme bozukluğu yaşam boyu devam edebilen nörogelişimsel bir bozukluktur.
E) Okuduğunu anlama becerileri giderek iyileşirken okuma hızındaki ilerlemeleri daha yavaş olmaktadır.

Cevap : C) Olguların yaklaşık %10 gibi çok az bir kısmı liseyi bitirebilmektedir.

32- Otizm spektrum bozukluğu ile aşırı ekran maruziyeti arasındaki ilişki hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Aşırı ekran maruziyeti, mevcut belirtilerin kötüleşmesine sebep olabilir.
B) Otizmli çocuklarda ekrana olan aşını ilgi otizmin sebebi olmaktan ziyade otizmle ilişkili bir davranış olarak düşünülebilir.
C) Otizmli çocukların iletişim becerilerini geliştirebilmek için ekrandan ziyade gerçek sosyal ilişkilere ihtiyaçları vardır.
D) Son yıllarda otizm sıklığındaki artışın ekran maruziyetiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir.
E) Otizmli olan çocuklar her türlü ekrana karşı sıklıkla aşırı ilgi gösterirler.

Cevap : D) Son yıllarda otizm sıklığındaki artışın ekran maruziyetiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir.

 

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Vize

33- Aşağdakilerden hangisi dikkat eksikligi hiperaktivite bozukluğu tanısı olan bir çocuğun ailesine yönelik verilecek eğitimin amaçlarından biri değildir?

A) Ebeveyn-çocuk ilişkisini geliştirmek
B) Ebeveynlerin problem çözme ve baş etme becerilerini arttırmak
C) Ebeveynlerin tutarli ve disiplinli yaklaşımlarını sağlamak
D) Ebeveynlerin sıcak ve uygun yaklaşımlarını arttırmak
E) Ebeveynlerin katı ve kaba tutumlarını arttırmak

Cevap : E) Ebeveynlerin katı ve kaba tutumlarını arttırmak

34- Üç yaşındaki Emre, yaşıtlarından farklı olduğu gerekçesiyle ailesi tarafından size getiriliyor. Aşağıdaki belirtilerden hangisi Emre’nin otizm spektrum bozukluğu açısından riskli olduğunu düşünerek çocuk psikiyatrisine yönlendirmeniz için bir sebep olamaz?

A) Göz teması, kurmaması ve seslenildiğinde ismine bakmaması
B) Gün içinde sık sık kendi etrafında dönmesi veya eşyaları döndürmesi
C) Tanıdığı ve tanımadığı insanlara karşı aynı şekilde davranması
D) isteklerini parmakla işaret ederek göstermesi
E) Akranlarının oyunlarına katılmaya ilgi duymaması

Cevap : D) İsteklerini parmakla işaret ederek göstermesi

35- Tiklerin tanım ve özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ritmik olmayan, tekrarlayıcı amaçsız motor hareket ya da seslerdir.
B) Zaman içindeki, sıklık ve şiddet açısından önemli değişiklikler gösterirler.
C) Heyecan, stres gibi duygusal faktörlerden etkilenirler.
D) Genellikle ilk ortaya çıkmaları ergenlik döneminde olur.
E) Hemen her bedensel bölgede ortaya çıkabilseler de en sık baş boyun bölgesinde olurlar.

Cevap : D) Genellikle ilk ortaya çıkmaları ergenlik döneminde olur.

36- Zeka ve dil becerileri gelişmiş yüksek işlevli otizmli bireylerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sosyal olarak aktif ancak tuhaf grup olarak da bilinirler.
B) Espri yapmak ve anlamak, mecazi ve dolaylı anlatım önemli zorluk alanlarıdır.
C) Hayatlarini yarı bağımlı ya da bağımsız şekilde sürdürebilirler.
D) Duygusal ve romantik ilişkilerde sosyal kısıthiliklari sebebiyle zorluk yaşarlar
E) Yaşıtlarından farklı olduğunu fark etmeleri durumu kabullenmelerini kolaylaştır.

Cevap : E) Yaşıtlarından farklı olduğunu fark etmeleri durumu kabullenmelerini kolaylaştır.

37- Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Son altı aydır belirtilerin görülmesi esastır.
B) Çocuk ve ergenlerde sık karşılaşılan bir psikiyatrik bozukluktur.
C) Belirtiler yedi yaşından önce ortaya çıkmalıdır.
D) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nörogelişimsel bir bozukluktur.
E) Aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği ve dürtüsellik temel özellikleridir.

Cevap : C) Belirtiler yedi yaşından önce ortaya çıkmalıdır.

38- Gelişimsel psikopatoloji ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Psikiyatrik bozukluk belirtilerini dönemsel özelliklere göre ele almayı amaçlar.
B) Normal gelişimle anormal gelişim arasındaki fa

rkı ve gelişimdeki sapmaları araştırır.
C) Koruyucu ruhIğıyla yakından ilişkilidir.
D) Çocukluk çağında görülen psikiyatrik bozuklukların bu dönemle sınırlı kalacağını savunur.
E) Çocuk gelişimi uzmanları için önemli alanlardan biridir.

Cevap : D) Çocukluk çağında görülen psikiyatrik bozuklukların bu dönemle sınırlı kalacağını savunur.

39- Otizm spektrum bozukluğunda kullanılan alternatif tedavilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) Alternatif yöntemlerin bir kısmı otizmli bireylerin bazılarında bir takım belirtilerde fayda sağlayabilmektedir.
B) çalışmalar tavsiye edilir” kategorisindeki tedavilerin otizmin çekirdek belirtilerine yarar sağladığını göstermektedir.
C) Bu yöntemler birtakım yan etkiler barındırabildikleri için mutlaka doktor kontrolünde başlanmalıdır.
D) Doğrudan otizm belirtilerini tedavi etmekte etkili, kanita dayalı herhangi bir diyet tedavisi bulunmamaktadır.
E) Yapay renklendirici, tatlandırıcı ya da koruyucu içeren hazır gıdalardan sakınmak uygun olabilir.

Cevap : B) çalışmalar tavsiye edilir” kategorisindeki tedavilerin otizmin çekirdek belirtilerine yarar sağladığını göstermektedir.

40- Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Etyolojisinde genetik ve çevresel faktörler rol oynar.
B) Tedavisinde terapi yöntemlerinin yeri yoktur.
C) Tedavisinde farm oterapi (ilaç) ön planda yer almaktadır.
D) Erkeklerde kızlardan daha sık görülür.
E) Çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluklanndan birisidir.

Cevap : B) Tedavisinde terapi yöntemlerinin yeri yoktur.

 

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Vize

41- Psikiyatrik bozuklukların tedavisiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Tedavi genetik ve çevresel faktörlerdeki çeşitlilikten büyük ölçüde etkilenmez.
B) Rehabilitasyon hizmetleri psikiyatrik bozuklukların yönetiminde önemli bir yer tutar.
C) Psikiyatrik bozuklukların bir kısmının kalıcı ve kesin bir tedavisi henüz bulunmamaktadır.
D) Uluslararası ve/ya ulusal kuruluşlarca bilimsel olarak kanıtlanmış tedavi yöntemleri ve protokoller bulunmaktadır.
E) Hem ilaçlar hem de çeşitli psikoterapi yöntemleri kullanılmaktadır.

Cevap : A) Tedavi genetik ve çevresel faktörlerdeki çeşitlilikten büyük ölçüde etkilenmez.

42- DSM-5 tanı kriterlerini kullanarak psikiyatrik bozuklukların tanılanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A) Tanı konulurken kapsanan tanı ölçütleri kadar dışlanan tanı ölçütleri de göz önünde bulundurulmalıdır en az bir belirti bulunur.
B) Psikiyatrik bozuklukların çoğunda sadece o bozukluga özgü patognomiken az bir belirti bulunur
C) Aynı psikiyatrik zukluk için, farklı gelişim dönemlerine ilişkin farklı tanı ölçütleri bulunabilir.
D) Bir bozuklugun diger bir bozuklugu kapsaması halinde tani önceliği kapsayıcı olan bozukluğa aittir.
E) Tani konulurken hastanın mevcut belirti ve durumunu kadar geçmişteki durumu da göz önünde bulundurulmalidir.

Cevap : B) Psikiyatrik bozuklukların çoğunda sadece o bozukluğa özgü patognomiken az bir belirti bulunur

43-
I. Etiyolojide genetik ve çevresel faktörler birlikte etkilidir.
II. Çevresel faktörler içinde ebeveyn tutumları önemli yer tutar.
III. Birçok durumda tedavini başlanmasına gerek duyulmaz, bekle ve gör yöntemi tercih edilir.
IV. Erişkinlik dönemindeki psikiyatrik bozukluklardan daha hafif seyreder.
V. Belirtiler çocukluk ve ergenlik döneminde farklılık gösterebilir.
Çocukluk ve ergenlik dönemindeki psikiyatrik bozukluklarla ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I, II, V
B) I, II, VI, V
C) II, IV, V
D) I, II, V
E) I, I, III

Cevap : B) I, II, VI, V

44- Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan bir çocuğun istenmeyen bir davranışından hemen sonra, belirli bir süre kendi başına sessiz bir ortamda tutulması yöntemine ne denir?

A) Cezalandırma
B) söndürmel
C) Odül verme
D) Pekiştirme
E) Mola verme

Cevap : E) Mola verme

45- Aşağıdakilerden hangisi dil gelişimini olumlu etkileyen çevresel etmenlerden biri değildir?

A) Kardeşler arasında son çocuk olma
B) Çocuğa öyküler okunması ve öykünün birlikte tartışılması
C) Yemek sofrası konuşmalarının doyurucu olması
D) Annenin uzun ve bol sözcüklü cumleler kurması, bol ve nitelikli konusmasi
E) Elemede yüksek sosyoekonomik düzeyin oluşu

Cevap : A) Kardeşler arasında son çocuk olma

46- Tiklerin başlangıç ve seyriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dalgalı seyir göstermesi tanı koymada zorluk oluşturabilir.
B) Belirtiler gec ergenlik ve erken erişkinlik döneminde büyük ölçüde kaybolur.
C) Ortalama başlangıç yaşı 10 yaş civarıdır.
D) Erkek çocuklarında kız çocuklardan daha sık görülür ve daha erken başlar.
E) Eşlik eden obsesif kompulsif bozukluk kötü prognozla ilişkilidir.

Cevap : C) Ortalama başlangıç yaşı 10 yaş civarıdır.

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Vize

47- Dört yaşındaki Yusuf: konuşma gecikmesi, aşırı hareketlilik ve yaşıtlarından farklı olduğu gerekçesiyle kreşte görev yapan çocuk gelişim uzmanı tarafından bir çocuk psikiyatrisine yönlendiriliyor. Aileden alınan öykü ve yapılan değerlendirmeden. Yusufun göz temasını kurduğu ancak bakışlarının kısa süreli olduğu, insanlaralyaşıtlarına yeterince ilgi duymadığı dağarcığının kısıtlı olduğu, oyuncaklarla amacına uygun oynamadığı, heyecanlandığında ellerini kanat gibi çırptığı ve süpürge sesinden çok rahatsız olduğu öğreniliyor. Yusuf’la ilgili ön düşünülmesi gereken psikiyatrik tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konuşma bozukluğu
B) Genel gelişimsel gecikme (zihinsel yetersizlik)
C) Tepkisel bağlanma bozukluğu
D) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
E) Otizm spektrum bozukluğu

Cevap : E) Otizm spektrum bozukluğu

48- Zihinsel yetersizlik ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler yoğun desteğe ve bakıma duyarlar.
B) Zihinsel yetersizlik kız çocuklarında erkeklerden daha sık görülmektedir.
C) DSM-5’e göre zihinsel yetersizlik seviyeleri lo’dan ziyade adaptif işlevlerle belirlenmektedir.
D) Zihinsel yetersizliğin etimolojisi tamamen genetik etkenlerden oluşmaktadır.
E) Zihinsel yetersizliği olan çocuklarda psikiyatrik estandar na görülür.

Cevap : C) DSM-5’e göre zihinsel yetersizlik seviyeleri IQ’dan ziyade adaptif işlevlerle belirlenmektedir.

 

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Vize

49- Dikkatin türleri, gelişimi ve işlevi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) işitsel ve sürdürülen dikkat eğitim-öğretim açısından önemlidir.
B) Dikkat ve yürütücü işlevlerle ilgili öncelikli beyin bölgesi pariyetal kortekstir.
C) Dikkat ve odaklanma becerileri yaşla birlikte gelişme gösterir.
D) Dikkat eksikliği, çocuğun dikkat ve odaklanma becerilerinin yaşına ve gelişim düzeyine göre geri olmasıdır.
E) Seçici dikkat dikkati istenilen bir konuya yönlendirebilme becerisidir.

Cevap : D) Dikkat eksikliği, çocuğun dikkat ve odaklanma becerilerinin yaşına ve gelişim düzeyine göre
geri olmasıdır.

50- Dikkat eksikligi hiperaktivite bozukluğuna en sık eşlik eden psikiyatrik bozukluk hangisidir?

A) Orgul ögrenme bozuklugu
B) Karsit olma kars gelme bozuklugu
C) Davranım bozuklugu
D) Anksiyete bozukluklar
E) Obsesif kompulsif bozukluk

Cevap : B) Karşıt olma karşı gelme bozukluğu

51- Özgül öğrenme bozukluğunun tanısal değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) DSM-5’te öğrenme bozukluğunu belirlemek için psikometrik kanıta ihtiyaç yoktur.
B) Değerlendirme aşamasında klinik gözlemlere ve nöropsikolojik değerlendirmeye gereksinim
bulunmaktadır.
C) Görüşmede geçmişte ve şimdiki zamandaki öğrenme güçlüğü ile ilgili belirtiler değerlendirilis
D) Tani DSM-5 tanı ölçütleri kullanılarak klinik değerlendirme ile konmaktadır.
E) Çocuğun tıbbi ve gelişimsel öyküsüyle birlikte aile öyküsü araştırılır.

Cevap : A) DSM-5’te öğrenme bozukluğunu belirlemek için psikometrik kanıta ihtiyaç yoktur.

52- Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocukların motor beceri gerek topa vurma ve bisiklete binme gibi etkinliklerde becerikli olduklar görülür.
B) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocukların IQ’ları genellikle normaldir.
C) Kız çocuklarına oranla erkek çocuklarda daha sık rastlanır.
D) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar ileriki yıllarda yasalara uymakta zorlanırlar.
E) Başkalarının sözünü kesmek dürtüsellik göstergesidir.

Cevap : A) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocukların motor beceri gerek topa vurma ve bisiklete binme gibi etkinliklerde becerikli oldukları görülür.

Gelişimsel Psikopatoloji

Çocuk Gelişimi - facebook çocuk gelişimi

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!