Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi
2024 Kitabı Ünite Soruları
Vize Final
Ünite -1 Ünite – 7
Ünite -2 Ünite – 8
Ünite -3 Ünite – 9
Ünite -4 Ünite – 10
Ünite -5 Ünite – 11
Ünite -6 Ünite – 12
Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi
2024 Kitabı Deneme Sınavları
Vize Final
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
Vize Deneme -5 Final Deneme -5
Vize Deneme -6 Final Deneme -6
Final Deneme -7
Final Deneme -8
Final Deneme -9
Final Deneme -10
Final Deneme -11
Final Deneme -12
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 2. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi Ünite-1

Ünitenin Özeti: Okul Öncesinde Matematiksel Düşünmenin Gelişimi

Giriş

Okul öncesi eğitimde matematiksel düşünme becerilerinin gelişimi, çocukların analitik düşünme, problem çözme ve akıl yürütme yeteneklerinin temellerini atmalarında kritik bir rol oynar. Bu ünitede, çocukların matematiksel becerilerini nasıl geliştirebileceği, geometri tahtası etkinliklerinin önemi ve bu süreçte öğretmenlerin üstleneceği roller ele alınmaktadır.

Matematiksel Düşünme ve Geometri Tahtası Etkinlikleri

Matematiksel düşünme, okul öncesi dönemde çocukların çevresindeki dünyayı anlamalarına yardımcı olur. Geometri tahtası etkinlikleri, çocuklara şekiller, simetri ve dikkat gerektiren görevler aracılığıyla bu becerileri geliştirme fırsatı sunar. Öğretmenler, çocukları geometrik şekilleri tanımlamaya, adlandırmaya ve farklı geometrik özellikler hakkında düşünmeye teşvik eder.

Etkinlikler ve Öğrenim Kazanımları

Şekillerin İçindeki Boşluklara Odaklanma: Çocuklar, bir resmin sadece belirli bir kısmına odaklanarak detayları gözlemleyebilir ve anlayabilirler. Bu, dikkat ve konsantrasyon becerilerini geliştirir.

Dikdörtgenleri Fark Etme: Çocuklar, parmaklarını kullanarak şekilleri işaretleyerek dikdörtgenleri daha iyi fark edebilirler. Bu, ince motor becerilerinin yanı sıra geometrik düşünme seviyelerini de geliştirir.

Geometrik Resimler Üzerinden Kavram Pekiştirme: Çocukların oluşturduğu geometrik resimler, geometrik şekillerin tanımlanması gibi kavramların pekiştirilmesine olanak tanır.

Simetri ve Dikkat: Geometri tahtası etkinlikleri, simetri kavramını vurgulayarak çocuklarda dikkat ve konsantrasyon becerilerini geliştirir.

Grup Tartışmalarını Teşvik Etmek: Öğretmenler, çocuklar arasında iletişimi artırmak için grup tartışmalarını teşvik eder. Bu, sosyal etkileşim becerilerinin gelişimine katkıda bulunur.

Öğretmenlerin Rolü ve Değerlendirme Kriterleri

Öğretmenler, çocukların matematiksel düşünme becerilerini geliştirmek için yaratıcılık ve özgünlüğü teşvik eden bir ortam sağlar. Etkinliklerin değerlendirilmesinde, çocukların yaratıcılıklarını ve kendilerine özgü yaklaşımlarını göz önünde bulundururlar. Bu süreç, çocukların kendilerini ifade etme ve öğrendikleri kavramları uygulama yeteneklerini artırır.

Sonuç

Okul öncesinde matematiksel düşünme becerilerinin geliştirilmesi, çocukların problem çözme, akıl yürütme ve geometrik kavramları anlama yeteneklerini temelinden güçlendirir. Geometri tahtası etkinlikleri, bu süreçte önemli bir araçtır ve çocukların hem bireysel hem de grup olarak matematiksel düşünme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Öğretmenlerin bu süreçteki rehberliği ve teşviki, çocukların matematiksel becerilerini etkili bir şekilde geliştirmelerini sağlar.

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi Ünite-1

1- Aşağıdakilerden hangisi erken çocukluk döneminde matematik eğitiminde dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?

A) Çocuğun yaşı
B) Çocuğun hazırbulunuşluğu
C) Çocuğun cinsiyeti
D) Çocuğun erken okuryazarlık becerisi
E) Çocuğun bilişsel gelişimi

Cevap : C) Çocuğun cinsiyeti

2- Matematik için olumlu bir sınıf iklimi oluşturmak isteyen bir okul öncesi öğretmeni aşağıdakilerden hangisini yaparsa yanlış olur?

A) Çocukları öğrenmeye teşvik ederse
B) Gelişim düzeylerine uygun etkinlikler yaptırırsa
C) Akranları ile problem çözme fırsatları verirse
D) Çocuklar arasında kıyas yaparsa
E) Farklı fikirlere açık olursa

Cevap : D) Çocuklar arasında kıyas yaparsa

3- ABD’de geliştirilen Ulusal Matematik Programı (Common Core State Standards Initiative, 2010) okul öncesinden lise’ye kadar matematik öğretimi için bir rehber olarak kullanılmaktadır. CCMS kapsamında matematiksel anlamayı destekleyen uygulamalar için araştırmatemelli sekiz standart ortaya konmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi CCMS’nin standartlarından değildir?

A) Soyut ve niceliksel olarak akıl yürütmek
B) Geçerli argümanlar oluşturmak ve başkalarının akıl yürütmelerini eleştirmek
C) Matematikle modellemek
D) Uygun araçları stratejik olarak kullanmak
E) Objektif bakış açısına sahip olmak

Cevap : E) Objektif bakış açısına sahip olmak

4- I. Abaküs
II. Tangram seti
III. Sayma kartları
IV. Kastanyet
Erken çocuklukta matematik öğretiminde somut araçlar sıklıkla kullanılmaktadır. Yukarıdakilerden hangileri bu amaç için kullanılabilir?

A) I ve IV
B) I, II ve III
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve IV

Cevap : B) I, II ve III

5- Erken çocuklukta matematiğin çocuğa faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Olaylara farklı bakış açılarıyla bakmalarını sağlar.
B) Karşılaştırma becerisini geliştirir.
C) Bütüncül bakmayı öğretir.
D) Durumları modelleme yoluyla ifade etmeyi sağlar.
E) Çocuklar arasında rekabeti artırır.

Cevap : E) Çocuklar arasında rekabeti artırır.

6- Erken çocukluk matematik eğitiminde çocukların farklı ve sorgulayıcı düşünmelerini isteyen bir öğretmen aşağıdaki sorulardan hangisini sorabilir?

A) Üçgenin kaç köşesi vardır?
B) Geometrik şekiller nelerdir?
C) Bir daireden neler çizebilirsin?
D) Simit çember midir?
E) Kare bir nesne gösterebilir misin?

Cevap : C) Bir daireden neler çizebilirsin?

7- Toplama işlemini anlatmak isteyen bir okul öncesi öğretmeni aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

A) Örneklerini günlük nesnelerden seçmelidir.
B) “+” ve “-“ işaretlerini öğretmekle başlamalıdır.
C) Çocukların sayıları bildiğinden emin olmalıdır.
D) İlk aşamada toplamları 5’i geçmeyen toplamalar yaptırmalıdır.
E) Serbest zamanda oyuncaklar ile toplamaya işlemi yapmalarını teşvik etmelidir.

Cevap : B) “+” ve “-“ işaretlerini öğretmekle başlamalıdır.

8- Olumlu bir sınıf iklimi oluşturduğunu düşünen Ayşe öğretmen çocukların matematik ile ilgili düşüncelerini ve gün içerisinde söylediklerini not almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu düşüncesinin kanıtlar nitelikte bir cümledir?

A) Güneşi sarı renk boyayacağım.
B) Üçten sonra dört gelir.
C) Sıra artık bana geldi.
D) Sen bana 3 lego daha verirsen 5 legom olur.
E) çizmeme yardım eder misin öğretmenim?

Cevap : D) Sen bana 3 lego daha verirsen 5 legom olur.

9- Erken çocuklukta matematik hakkında bilgi edinmek isteyen bir okul öncesi öğretmeni adayı en hızlı ve kapsamlı bilgiyi aşağıdaki kaynaklardan hangisi ile edinebilir?

A) İnternet
B) Anket
C) Kitaplar
D) Öğretmen
E) Aileler

Cevap : A) İnternet

10- Çocuklara problem durumu veren bir okul öncesi öğretmeni süreç içerisinde aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

A) Problemi net bir şekilde açıklamalıdır.
B) Kaynaklara ulaşmada çocuklara yardımcı olmalıdır.
C) Gerektiğinde ipuçları vermelidir.
D) Cevabı eksik veya yanlış olanları görmezden gelmeli
E) Çocukların düşünme süreçlerini desteklemeli.

Cevap : D) Cevabı eksik veya yanlış olanları görmezden gelmeli

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi

 

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi
2022 Kitabı Deneme Sınaları
Vize-2022 Final-2022
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Vize Deneme 5 Final Deneme 5
Vize Deneme 6 Final Deneme 6
Vize Deneme 7 Final Deneme 7
Final Deneme 8
Final Deneme 9
Final Deneme10

Çocuk Gelişimi 2.sınıf bahar dönemi soruları

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi
2021 Kitabı Çıkmış Soruları
Vize 2021 Final 2021
2020 Vize Soruları 2020 Final Soruları
2022 Vize Soruları 2021 Final Soruları
2020 Büt. Soruları
2021 Bütünleme Soruları
2022 Final Sorular

Çocuk Gelişimi 2.sınıf bahar dönemi soruları

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi
2022 Kitabı Ünite Soruları
Vize 2022 Final 2022
Ünite –1 Ünite – 8
Ünite –2 Ünite – 9
Ünite -3 Ünite – 10
Ünite -4 Ünite – 11
Ünite -5 Ünite – 12
Ünite -6 Ünite – 13
Ünite -7 Ünite – 14

Çocuk Gelişimi 2.sınıf bahar dönemi soruları

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Eğitimi
2021 Kitabı Ünite Soruları
Vize 2021 Final 2021
Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Çocuk Gelişimi 2.sınıf bahar dönemi soruları

 

 

 

 

 

 

 

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min telegram çocuk gelişimi

Erken Çocuklukta Fen Ve Matematik Ders Kitabı

Çocuk Gelişimi - facebook Auzef Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ders Kitabı PDF
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!